Pronalaženje ćelija koje imaju proveru valjanosti podataka

Pronalaženje svih ćelija sa proverom valjanosti podataka

  1. U meniju Uređivanje izaberite stavku Idi na.
  2. Kliknite na dugme Specijalno.
  3. Izaberite Proveru valjanosti podataka.
  4. Izaberite Sve.

Pronalaženje svih ćelija koje se podudaraju sa određenim postavkama provere valjanosti podataka

  1. Kliknite na ćeliju koja ima postavke provere valjanosti podataka koje želite da uporedite.
  2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Idi na.
  3. Kliknite na dugme Specijalno.
  4. Izaberite Proveru valjanosti podataka.
  5. Izaberite Iste.
 
 
Primenljivo na:
Excel 2003