Promena popune oblika ili ivice oblika SmartArt grafike

SmartArt grafiku možete izmeniti da biste promenili boju određenih oblika, određenih ivica oblika ili čak boje za celu grafiku.

U ovom članku


Pregled promena boja u SmartArt grafici

Boje možete da koristite da biste poboljšali poruku u SmartArt grafici. Na primer, mogli biste da primenite Obojeno - naglašavanje boja da biste pokazali da je svaki korak u procesu drugačiji.

Promena galerije boja

Da biste naglasili pravac poruke za linearni proces, možete da koristite Opseg preliva boja – naglašavanje 1 .

Promena galerije boja sa izabranim opsegom preliva boja – naglašavanje 1

Boje svih oblika u SmartArt grafici možete da izmenite ako primenite različitu kombinaciju boja. Sličice boja prikazuju različite načine na koje se boje primenjuju (kao što je naizmenično ili od najtamnije do najsvetlije), a ne kako se koriste.

Boje možete da primenite i iz boja teme (boje teme: skup boja koje se koriste u datoteci. Temu čine boje teme, fontovi teme i efekti teme.) dokumenta na SmartArt grafiku, a varijacije boja se automatski podudaraju sa bojama korišćenim u slajdu ili dokumentu. U SmartArt grafici će se odraziti nove boje tema ako izmenite temu dokumenta.

Efekat postepenog menjanja boje možete kreirati primenom preliva na objekat, tako da njegove boje postepeno prelaze iz tamnijih u svetlije nijanse. Preliv možete koristiti da biste oblicima u grafici dali efekat duge.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena boje oblika

  1. Izaberite oblik u SmartArt grafici koji želite da promenite.

Ako želite da više oblika obojite istom bojom, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite taster CTRL i istovremeno birajte druge oblike.

  1. U okviru SmartArt alatke, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored dugmeta Popuna oblika, a zatim izaberite željenu boju. Ako ne želite boju, izaberite stavku Bez popune.

Kartica „Oblikovanje“ u okviru „SmartArt alatke“.

Kartica Oblikovanje u okviru SmartArt alatke u programu PowerPoint 2010

Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Oblikovanje, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na oblik da biste otvorili karticu Oblikovanje.

Da biste promenili boju u neku koja ne postoji u bojama teme (boje teme: skup boja koje se koriste u datoteci. Temu čine boje teme, fontovi teme i efekti teme.), izaberite stavku Još boja popune, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite boju koja vam je potrebna. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće biti ažurirane ako kasnije promenite temu (tema: skup elemenata za dizajniranje izgleda dokumenta pomoću boja, fontova i slika.) dokumenta.

 Napomene 

Vrh stranice Vrh stranice

Promena boje ivice oblika

  1. Izaberite oblik koji ima ivicu koje želite da promenite.

Ako želite da obojite više ivica oblika istom bojom, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite taster CTRL i istovremeno birajte druge oblike.

  1. U okviru SmartArt alatke, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored dugmeta Prikaz strukture oblika, a zatim izaberite željenu boju. Izaberite stavku Bez prikaza strukture da biste sakrili ivicu.

Kartica „Oblikovanje“ u okviru „SmartArt alatke“.

Kartica Oblikovanje u okviru SmartArt alatke u programu PowerPoint 2010

Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Oblikovanje, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na oblik da biste otvorili karticu Oblikovanje.

Da biste promenili boju koja ne spada u boje teme (boje teme: skup boja koje se koriste u datoteci. Temu čine boje teme, fontovi teme i efekti teme.), kliknite na dugme Više boja obrisa, a zatim na kartici Standardna izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođena napravite vlastitu boju. Prilagođene boje i boje na kartici Standardna se ne ažuriraju ako kasnije promenite temu (tema: skup elemenata za dizajniranje izgleda dokumenta pomoću boja, fontova i slika.) dokumenta.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena boje cele SmartArt grafike

  1. Izaberite SmartArt grafiku.
  2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje, a zatim izaberite željenu sličicu.

Kartica „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“.

Kartica Dizajn u okviru SmartArt alatke u programu PowerPoint 2010

Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na oblik da biste otvorili karticu Oblikovanje.

 Napomene 

  • Da biste videli kako će boja biti primenjena na SmartArt grafiku pre nego što izaberete sličicu, postavite pokazivač na željenu sličicu, a zatim pogledajte SmartArt grafiku.
  • Izaberite sličicu u odeljku Boje primarne teme da biste se uverili da će dokument dobro izgledati ako se odštampa u crnoj i beloj boji.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010