Primena ili uklanjanje ivica ćelije

 1. Na traci sa alatkama (traka sa alatkama: traka sa dugmadima i opcijama pomoću kojih izvršavate komande. Da biste prikazali određenu traku sa alatkama, pritisnite taster ALT, a zatim tastere SHIFT+F10.) Oblikovanje kliknite na strelicu pored dugmeta Ivice Slika dugmeta, a zatim kliknite na dugme Nacrtaj ivice Slika dugmeta.
 2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

PrikažiPrimena ivica ćelije

 1. Na traci sa alatkama Ivice kliknite na strelicu pored dugmeta Nacrtaj ivicu Slika dugmeta ili dugmeta Nacrtaj ivice koordinatne mrežeSlika dugmeta, a zatim kliknite na dugme Nacrtaj ivicuSlika dugmeta.
 2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

Crtanje ivične linije na ćelijama.     Izaberite liniju koju želite za ivicu pomoću alatke za crtanje ivica Slika dugmeta ili izaberite liniju i prevucite je na linije koje želite kao ivice.

Crtanje spoljne ivice oko reda.     Kliknite u centar ćelije pomoću alatke za crtanje ivica Slika dugmeta i prevucite je na red.

Crtanje spoljne ivice oko kolone.     Kliknite u centar ćelije pomoću alatke za crtanje ivica Slika dugmeta i prevucite je na kolonu.

PrikažiPrimena ivice koordinatne mreže

 1. Na traci sa alatkama Ivice kliknite na strelicu pored dugmeta Nacrtaj ivicu Slika dugmeta ili Nacrtaj ivice koordinatne mreže Slika dugmeta, a zatim kliknite na dugme Nacrtaj ivice koordinatne mrežeSlika dugmeta.
 2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

Crtanje ivične linije u ćelijama.     Izaberite liniju koju želite pomoću alatke za crtanje ivice koordinatne mreže Slika dugmeta ili izaberite liniju i prevucite je na linije koje želite kao ivice.

Crtanje ivice oko svake ćelije u redu.     Kliknite u centar ćelije pomoću alatke za crtanje ivice koordinatne mreže Slika dugmeta i prevucite je preko reda.

Crtanje ivice oko svake ćelije u koloni.     Kliknite u centar ćelije pomoću alatke za crtanje ivice koordinatne mreže Slika dugmeta i prevucite je preko kolone.

Napomene

 • Kliknite na strelicu pored dugmeta Stil linijeSlika dugmeta, a zatim izaberite stil linije da biste primenili različite stilove linije.
 • Kliknite na dugme Boja linije Slika dugmeta, a zatim izaberite boju da biste primenili različitu boju ivičnih linija.
 • Ivice su primenjene na rubove ćelija koje su rotirane za onoliko stepeni koliko i rotirani tekst.
 • Kada držite pritisnut taster CTRL možete da se prebacujete sa režima Nacrtaj ivicu na režim Nacrtaj ivice koordinatne mreže, a takođe i na režim Izbriši ivicu između režima brisanja ivica i brisanja ivica koordinatne mreže.

PrikažiUklanjanje ivica

 1. Na traci sa alatkama (traka sa alatkama: traka sa dugmadima i opcijama pomoću kojih izvršavate komande. Da biste prikazali određenu traku sa alatkama, pritisnite taster ALT, a zatim tastere SHIFT+F10.) Ivice kliknite na dugme Izbriši ivicu Slika dugmeta.
 2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

Brisanje jedne od ivica.     Izaberite ivicu koju želite da izbrišete pomoću alatke za brisanje Slika dugmeta.

Brisanje više ivica.     Prevucite alatku za brisanje Slika dugmeta preko ivica koje želite da obrišete.

 Napomena   Kada držite pritisnut taster CTRL možete da se prebacujete u režimu Izbriši ivicu sa brisanja ivica na brisanje ivica koordinatne mreže.

 
 
Primenljivo na:
Excel 2003