Stranica 1 od 22PRETHODNOSLEDEĆA

Izvedena tabela III: Pokažite svoje veštine u radu sa izvedenom tabelom

Pokažite svoje veštine u radu sa izvedenom tabelom
Naučite naprednije načine korišćenja izveštaja izvedene tabele u programu Microsoft® Excel, uključujući korišćenje formula sa podacima iz izveštaja.

Osnovne informacije o ovom kursu

Ovaj kurs uključuje:

  • Tri lekcije kojima sami određujete tempo i tri praktične vežbe za sticanje iskustva.
  • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.
  • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Ciljevi

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

  • Izvučete više informacija iz svojih podataka korišćenjem više polja u istoj oblasti za otpuštanje.
  • Grupišete podatke da biste prikazali rezime po kvartalima umesto po danima.
  • Rezimirate podatke pomoću drugih funkcija za rezimiranje, na primer COUNT ili MAX, a ne samo pomoću funkcije SUM.
  • Prikažete podatke kao procenat ukupnog zbira korišćenjem prilagođenog izračunavanja.
  • Unesete sopstvenu formulu u izveštaj izvedene tabele pomoću izračunatog polja.

Trebalo bi najpre da završite kurs Izvedena tabela II: Krenite u akciju sa izveštajima izvedene tabele ili da već poznajete izveštaje izvedene tabele i znate kako se koristi prozor Lista polja izvedene tabele.


Na kursu „Krenite u akciju sa izveštajima izvedene tabele“ naučili ste kako se kreira izveštaj izvedene tabele koji rezimira dnevne cifre prodaje u ukupnu prodaju svakog prodavca.

Na ovom kursu ćete naučiti kako da prepravite izveštaj grupisanjem dnevnih cifara u rezultate po kvartalima. Zatim ćete videti kako da preuredite izveštaj da bi prikazao prodaju svakog prodavca za sva četiri kvartala. Takođe, saznaćete kako možete da koristite izveštaj za izračunavanje bonusa svakog prodavca i upoznati mnoge druge načine menjanja izveštaja tako da zaista možete da pokažete svoje veštine u radu sa izvedenim tabelama.

Pročitajte pregled na sredini ove stranice ili sadržaj u levoj koloni da biste saznali više o ovom kursu. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Stranica 1 od 22PRETHODNOSLEDEĆA