Predstavljanje radne sveske na internetu

 Važno    Ova funkcija nije dostupna u sistemu Office na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows RT. Želite li da pogledate koju verziju sistema Office koristite?

Ako imate instaliran program Lync i prijavljeni ste, možete da prezentujete radnu svesku u razgovoru ili na sastanku na mreži, sarađujete na njoj sa drugim osobama u realnom vremenu i čak dopustite nekome drugom da preuzme kontrolu nad njom.

  1. U programu Excel zatvorite sve otvorene radne sveske koje ne želite da delite.
  2. Izaberite stavke Datoteka > Deljenje.
  3. U okviru Deljenje izaberite stavku Prezentacija na mreži.

Prezentacija na mreži

  1. U okviru Prezentujte na mreži izaberite stavku Prezentuj.

Dugme „Prezentuj na mreži“

Ako program Lync nije pokrenut, možete se prijaviti da biste nastavili.

  1. U polju Prozor za deljenje radne sveske izaberite planirani sastanak ili izaberite stavku Započnite novi Lync sastanak na mreži, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. U programu Lync uradite nešto od sledećeg:
  • Započnite planirani sastanak.
  • Započnite novi sastanak tako što ćete pozvati učesnike. Kliknite na dugme Učesnici, izaberite stavku Pozovite još osoba, a zatim izaberite ili otkucajte imena učesnika.

Da biste zaustavili deljenje, na vrhu ekrana kliknite na dugme Zaustavi deljenje.

Zaustavi deljenje

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013