Menjanje širine kolone i visine reda

Na radnom listu možete da odredite širinu kolone od 0 (nula) do 255. Ova vrednost predstavlja broj znakova koji se mogu prikazati u ćeliji oblikovanoj standardnim fontom (standardni font: podrazumevani tekstualni font za radne listove. Standardni font određuje podrazumevani font za stil ćelije „Normalan“.). Podrazumevana širina kolone iznosi 8,43 znakova. Ako širina kolone iznosi 0, kolona će biti skrivena.

Možete da odredite visinu reda od 0 (nula) do 409. Ova vrednost predstavlja meru visine u tačkama (1 tačka iznosi oko 0,03527 cm). Podrazumevana visina reda je 12,75 tačaka (oko 0,4 cm). Ako visina reda iznosi 0, red će biti skriven.

Ako radite u prikazu „Raspored na stranici“ (kartica Prikaz, grupa Prikazi radne sveske, dugme Raspored na stranici), možete odrediti širinu kolone ili visinu reda u inčima. U ovom prikazu inči predstavljaju podrazumevanu mernu jedinicu, ali nju možete promeniti u centimetre ili milimetre (Dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, dugme Opcije programa Excel, kategorija Više opcija).

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:


Postavljanje određene širine kolone

 1. Izaberite kolonu ili kolone koje želite da promenite.
 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Oblikovanje.

Slika glavne trake programa Excel

 1. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Širina kolone.
 2. U polje Širina kolone upišite željenu vrednost.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena širine kolone u cilju automatskog uklapanja sadržaja (automatsko uklapanje)

 1. Izaberite kolonu ili kolone koje želite da promenite.
 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Oblikovanje.

Slika glavne trake programa Excel

 1. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatsko uklapanje širine kolone.

Savet    Da biste brzo automatski uklopili sve kolone na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim dvaput kliknite na bilo koju graničnu liniju dva naslova kolone.

Dugme „Izaberi sve“

Vrh stranice Vrh stranice

Poklapanje širine jedne kolone sa širinom druge

 1. Izaberite ćeliju u koloni koja ima širinu koju želite da koristite.
 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava izaberite stavku Kopiraj, a zatim izaberite odredišnu kolonu.

Slika glavne trake programa Excel

 1. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno lepljenje.
 1. U odeljku Nalepi izaberite opciju Širine kolona.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena podrazumevane širine svih kolona u radnom listu ili radnoj svesci

Vrednost podrazumevane širine kolone označava prosečan broj znakova standardnog fonta koji može da stane u ćeliju. Možete da precizirate različit broj za podrazumevanu širinu kolone radnog lista ili radne sveske.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:

Kartice Excel lista

 1. Na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Oblikovanje.

Slika glavne trake programa Excel

 1. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Podrazumevana širina.
 2. U polje Podrazumevana širina kolone upišite novu meru.

Savet    Ako želite a definišete podrazumevanu širinu kolone za sve nove radne sveske ili radne listove, možete da kreirate predložak radne sveske ili predložak radnog lista, a zatim kreirajte nove radne sveske ili radne listove na osnovu tih predložaka. Više informacija potražite u članku Kreiranje predloška.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena širine kolona pomoću miša

Postupite na neki od sledećih načina:

 • Da biste promenili širinu jedne kolone, prevucite ivicu desno od naslova kolone sve dok ne dobijete željenu širinu kolone.

Ivica kolone koja se prevlači

 • Da biste promenili širine više kolona, izaberite željene kolone, a zatim prevucite ivicu desno od naslova izabrane kolone.
 • Da biste promenili širine kolona u cilju uklapanja sadržaja, izaberite kolonu ili kolone koje želite da promenite, a zatim dvaput kliknite na ivicu desno od naslova izabrane kolone.
 • Da biste promenili visinu svih kolona na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite ivicu bilo kog naslova kolone

Dugme „Izaberi sve“

Vrh stranice Vrh stranice

Postavljanje određene visine reda

 1. Izaberite red ili redove koje želite da promenite.
 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Oblikovanje.

Slika glavne trake programa Excel

 1. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Visina reda.
 2. U polje Visina reda upišite željenu vrednost.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena visine reda u cilju uklapanja sadržaja

 1. Izaberite red ili redove koje želite da promenite.
 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Oblikovanje.

Slika glavne trake programa Excel

 1. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatsko uklapanje visine reda.

Savet    Da biste brzo automatski uklopili sve redove na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim dvaput kliknite na bilo koju ivicu ispod jednog od naslova reda.

Dugme „Izaberi sve“

Vrh stranice Vrh stranice

Promena visine redova pomoću miša

Postupite na neki od sledećih načina:

 • Da biste promenili visinu jednog reda, prevucite ivicu ispod naslova reda sve dok ne dobijete željenu visinu reda.

Ivica reda koja se prevlači

 • Da biste promenili visine više redova, izaberite redove koje želite da promenite, a zatim prevucite ivicu ispod jednog od naslova izabranih redova.
 • Da biste promenili visinu reda za sve redove na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite ivicu ispod bilo kod naslova reda.

Dugme „Izaberi sve“

 • Da biste promenili visinu reda u cilju uklapanja sadržaja, dvaput kliknite na ivicu ispod naslova reda.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2007