Lokacija opcija istraživanja?

Boris radi u sedištu multinacionalnog preduzeća koje ima kancelarije svuda po svetu. On kreira i prima e-poruke, ugovore, pisma i ostale dokumente koji su pisani na nekoliko različitih jezika pa su mu potrebne razne alatke kao pomoć u kreiranju i čitanju ovih dokumenata.

Opcije istraživanja su posebni priručnici i lokacije za istraživanje dostupni u sistemu Microsoft Office 2010 i predstavljaju pomoć za Borisove višejezične potrebe. Na primer, u dijalogu Opcije istraživanja on može da izabere rečnike, rečnike sinonima i razne Veb lokacije za istraživanje Interneta na nekoliko jezika. Dostupnost opcija istraživanja zavisi od jezika Borisove verzije sistema Office 2010 i usluga koje doda u dijalogu Opcije istraživanje.

 Napomena   Informacije o prevodu teksta potražite u članku Prevođenje teksta na drugom jeziku. Da biste saznali kako da uključite/isključite mini-prevodilac ili kako da proverite pravopis i gramatiku na drugom jeziku, pogledajte članak Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:


Excel

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Istraži. Komanda „Istraži“
 2. U oknu Istraživanje kliknite na dugme Opcije istraživanja.

Dugme „Opcije istraživanja“

Vrh stranice Vrh stranice

OneNote

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Pravopis kliknite na dugme Istraži. Komanda „Istraži“
 2. U oknu Istraživanje kliknite na dugme Opcije istraživanja.

Dugme „Opcije istraživanja“

Vrh stranice Vrh stranice

Outlook

 1. Otvorite ili kreirajte e-poruku.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koje mesto u telu poruke, u priručnom meniju izaberite stavku PronađiKomanda „Istraži“, a zatim kliknite na dugme Opcije istraživanja.

Vrh stranice Vrh stranice

PowerPoint

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Istraži. Komanda „Istraži“
 2. U oknu Istraživanje kliknite na dugme Opcije istraživanja.

Dugme „Opcije istraživanja“

Vrh stranice Vrh stranice

Publisher

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Istraži. Komanda „Istraži“
 2. U oknu Istraživanje kliknite na dugme Opcije istraživanja.

Dugme „Opcije istraživanja“

 Napomena   Ako je komanda Istraži nedostupna u programu Publisher, otvorite ili kreirajte publikaciju, a zatim pokušajte ponovo.

Vrh stranice Vrh stranice

Visio

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Istraži. Komanda „Istraži“
 2. U oknu Istraživanje kliknite na dugme Opcije istraživanja.

Dugme „Opcije istraživanja“

Vrh stranice Vrh stranice

Word

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Istraži. Komanda „Istraži“
 2. U oknu Istraživanje kliknite na dugme Opcije istraživanja.

Dugme „Opcije istraživanja“

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje više opcija istraživanja

Ako jezici koji su vam potrebni nisu navedeni u dijalogu Opcije istraživanja, možete dodati usluge i alatke za taj jezik. Dostupnost jezika zavisi od jezika vaše verzije sistema Office 2010, od toga da li taj jezik sadrži prevodilačke rečnike i da li uključuje neke prateće jezike.

 1. U oknu Istraživanje kliknite na dugme Opcije istraživanja.Dugme „Opcije istraživanja“
 2. U dijalogu Opcije istraživanja potvrdite izbor u poljima za potvrdu za usluge koje želite, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj/ukloni. Dugme „Ažuriraj/ukloni“
 3. U dijalogu Ažuriranje ili uklanjanje usluga izaberite kategoriju usluge koju želite da instalirate, na primer Prevod (instalirani rečnici) i kliknite na dugme Ažuriraj Dugme „Ažuriraj“.
 4. Sledite uputstva za instalaciju, kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Izaberite referentni materijal koji želite da koristite, na primer, Rečnik sinonima: Rusija, u okviru za tekst Pronađi Okvir za tekst „Pronađi“ otkucajte reč koju želite da istražite i kliknite na dugme Pokreni Dugme „Pokreni“.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010