LOGNORMDIST (funkcija LOGNORMDIST)

Daje kumulativnu lognormalnu raspodelu za x, gde ln(x) ima normalnu raspodelu sa argumentima prosek i standardna_dev. Ovu funkciju koristite za analizu podataka koji su logaritmički transformisani.

 Važno   Ova funkcija je zamenjena jednom ili više novih funkcija koje mogu da obezbeđuju poboljšanu preciznost i čija imena bolje odražavaju njihovu upotrebu. Ova funkcija je i dalje dostupna radi kompatibilnosti sa starijim verzijama programa Excel. Međutim, ako kompatibilnost sa prethodnim verzijama nije potrebna, trebalo bi da razmotrite da ubuduće koristite nove funkcije zato što preciznije opisuju svoju funkcionalnost.

Više informacija o novoj funkciji potražite u članku Funkcija LOGNORM.DIST.

Sintaksa

LOGNORMDIST(x,prosek,standardna_dev)

Sintaksa funkcije LOGNORMDIST ima sledeće argumente (argument: vrednost koja obezbeđuje podatke za radnju, događaj, metodu svojstvo, funkciju ili proceduru.):

 • X     Obavezno. Vrednost za koju se funkcija izračunava.
 • Prosek     Obavezno. Srednja vrednost za ln(x).
 • Standardna_dev     Obavezno. Standardna devijacija za ln(x).

Primedbe

 • Ako neki od argumenata nije broj, funkcija LOGNORMDIST daje grešku #VALUE!.
 • Ako je x ≤ 0 ili ako je standardna_dev ≤ 0, LOGNORMDIST daje grešku #NUM!.
 • Jednačina za funkciju lognormalne kumulativne raspodele je:

Jednačina

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate u prazan radni list.

PrikažiKako se kopira primer?

 1. Izaberite primer u ovom članku. Ako kopirate primer u Excel Web App, kopirajte i nalepite jednu o jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte birati zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći
Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.
 2. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 3. U radnom listu izaberite ćeliju A1 i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V. Ako radite u programu Excel Web App, ponovite kopiranje i lepljenje za svaku ćeliju u primeru.

 Važno   Da bi primer ispravno funkcionisao, morate ga nalepiti u ćeliju A1 radnog lista.

 1. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.
Kada kopirate primer u prazan radni list, možete ga prilagoditi svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5

6
A B
Podaci Opis
4 Vrednost za koju se funkcija proverava (x)
3,5 Značenje za ln(x)
1,2 Standardna devijacija za ln(x)
Formula Opis (rezultat)
=LOGNORMDIST(A2;A3;A4) Kumulativna lognormalna raspodela na 4 pod gorenavedenim uslovima (0,039084)
 
 
Primenljivo na:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća