Kreiranje grafikona

Istraživanje grafikona u programu Excel i otkriće da grafikon koji ste izabrali ne radi sa vašim podacima je sada prošlost! Isprobajte komandu Preporučeni grafikoni na kartici Umetanje kako biste brzo kreirali odgovarajući grafikon za vaše podatke.

  1. Izaberite podatke za koje želite da kreirate grafikon.
  2. Kliknite na karticu Umetanje >Preporučeni grafikoni.

Grupa „Grafikoni“ na kartici „Umetanje“

  1. Na kartici Preporučeni grafikoni, pomerajte se kroz listu grafikona koje Excel preporučuje za vašu vrstu podataka, a zatim izaberite bilo koji grafikon da biste veli kako će podaci izgledati.

Kartica „Preporučeni grafikoni“ u dijalogu „Umetanje grafikona“

 Savet    Ukoliko ne vidite grafikon koji vam se dopada, kliknite na stavku Svi grafikoni da biste videli sve dostupne tipove grafikona.

  1. Kada pronađete grafikon koji vam se dopada, kliknite na njega > U redu.
  2. Koristite dugmad Elementi grafikona, Stilovi grafikona i Filteri grafikona pored gornjeg desnog ugla grafikona kako biste dodali elemente grafikona kao što su naslovi ose ili oznake podataka, prilagodili izgled grafikona ili promenili podatke koji su prikazani u grafikonu.

Preporučeni naslagani stubičasti grafikon

  1. Da biste pristupili dodatnim funkcijama dizajniranja i oblikovanja, kliknite na bilo koje mesto na grafikonu kako biste dodali karticu „Alatke za grafikone“ na traku, a zatim izaberite željene opcije na karticama Dizajn i Oblikovanje

Alatke za grafikone

 Savet    Ako koristite Office Professional Plus, takođe možete koristiti Power View za kreiranje grafikona. Za više informacija o programskom dodatku Power View pogledajte članak Grafikoni i druge vizuelizacije u programskom dodatku Power View.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013