Kreiranje formule pomoću funkcije

 Važno   Rezultati izračunavanja formula i neke funkcije Excel radnih listova se mogu pomalo razlikovati na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows i koristi arhitekturu x86 ili x86-64 i računara koji radi pod operativnom sistemom RT i koristi ARM arhitekturu. Saznajte još o razlikama.

Možete kreirati formulu (formula: niz vrednosti, referenci ćelija, imena, funkcija i operatora u ćeliji koji zajedno daju novu vrednost. Formula uvek počinje znakom jednako (=).) za izračunavanje vrednosti u radnom listu pomoću funkcije (funkcija: unapred napisana formula koja preuzima vrednost (ili vrednosti), izvršava operaciju i daje vrednost (ili vrednosti). Koristite funkcije da biste pojednostavili i skratili formule na radnom listu, naročito one koje sadrže duga i složena računanja.). Na primer, formule =SUM(A1:A2) i SUM(A1,A2) koriste funkciju SUM za sabiranje vrednosti iz ćelija A1 i A2. Na početku svake formule stoji znak jednakosti (=).

  1. Kliknite na ćeliju u koju želite da unesete formulu.
  2. Da biste formulu započeli funkcijom, kliknite na dugme Umetni funkcijuSlika dugmeta u polju za formulu Slika dugmeta.

Excel umeće znak jednakosti (=) umesto vas.

  1. U polju Ili izbor kategorije izaberite stavku Sve.

Ako ste upoznati sa kategorijama funkcija, možete izabrati i kategoriju.

Ako niste sigurni koju funkciju treba da koristite, u polju Traženje funkcije možete otkucati pitanje koje opisuje šta želite da uradite (na primer, „sabiranje brojeva“ daje funkciju SUM).

 Savet    Listu dostupnih funkcija potražite u člancima Excel funkcije (abecednim redom) ili Excel funkcije (po kategoriji).

  1. U polju Izbor funkcije, izaberite funkciju koju želite da koristite i kliknite na dugmeU redu.
  2. U okvirima za argumente koji se prikazuju za funkciju koju ste izabrali unesite vrednosti, tekstualne niske ili reference ćelija koje želite.

Umesto da kucate reference ćelija, možete i izabrati ćelije na koje želite da uputite. Kliknite na dugme Slika dugmeta da biste umanjili dijalog, izaberite ćelije na koje želite da uputite i kliknite na dugme Slika dugmeta da biste ponovo razvili dijalog.

 Savet    Za više informacija o funkciji i njenim argumentima kliknite na Pomoć za ovu funkciju.

  1. Kada dovršite argumente za formulu, kliknite na dugme U redu.

 Savet    Ako često koristite funkcije, možete direktno da unosite formule na radni list. Pošto otkucate znak jednakosti (=) i ime funkcije, možete da dobijete informacije o sintaksi formule i argumentima funkcije pritiskom na taster F1.

Primeri

Kopirajte tabelu u ćeliju A1 u praznom radnom listu programa Excel da biste radili sa ovim primerima formula koje koriste funkcije.

Podaci
5 4
2 6
3 8
7 1
Formula Opis Rezultat
'=SUM(A:A) Sabira sve brojeve iz kolone A =SUM(A:A)
'=AVERAGE(A1:B4) Izračunava prosek svih brojeva u opsegu A1:B4 =AVERAGE(A1:B4)

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013