Stranica 1 od 20PRETHODNOSLEDEĆA

Korišćenje formula za uređivanje, ispravljanje i proveru teksta

Umesto prekucavanja koristite formule
Naučite kako da uštedite vreme korišćenjem formula umesto prekucavanja pri radu sa tekstom u programu Microsoft® Excel.

Osnovne informacije o ovom kursu

Ovaj kurs obuhvata:

  • Tri lekcije kojima sami određujete tempo i tri praktične vežbe za sticanje iskustva.
  • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.
  • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Ciljevi

Kada završite ovaj kurs znaćete da koristite formule za:

  • Menjanje teksta u velika početna slova, velika slova i mala slova.
  • Brisanje dodatnih razmaka u ćeliji.
  • Prebrojavanje znakova u ćeliji.
  • Kombinovanje informacija iz dve ćelije u jednu.
  • Upoređivanje sadržaja ćelije.
  • Razdvajanje delova informacija iz jedne ćeliju u drugu.

Trebalo bi najpre da završite kurs Otkrijte bolji kalkulator ili da već poznajete Excel formule, funkcije, reference na ćelije i argumente funkcije.


Excel formule umnogome olakšavaju rad sa brojevima. Formule možete da koristite i za ispravljanje i preuređivanje teksta bez prekucavanja. Ovo je naročito pogodno ako ste uvezli veliku tekstualnu datoteku koju je potrebno urediti. Na ovom kursu ćete saznati kako se koriste formule za dodavanje ili uklanjanje velikih slova, brisanje dodatnih razmaka, kombinovanje informacija iz dve ćelije u jednu i razdvajanje određenih informacija iz jedne ćelije u drugu. Takođe, naučićete da automatski upoređujete sadržaj ćelija.

Da biste saznali više o ovom kursu, možete da pročitate pregled na sredini ove stranice ili detaljan sadržaj u levoj koloni.

Da biste pokrenuli prvu lekciju, kliknite na dugme Sledeće.

Stranica 1 od 20PRETHODNOSLEDEĆA