Koju verziju sistema Office koristim?

Snimke ekrana i dolenavedene korake možete koristiti da biste videli koja je verzija sistema Microsoft Office instalirana na računaru.

Office 2003

Office 2003 ima menije zasnovane na tekstu na sivoj traci: Datoteka, Uređivanje, Prikaz, Umetanje, Oblikovanje, Alatke, Tabela, Prozor i Pomoć. Sledi prikaz programa Word 2003.

Pomoć i osnovni podaci o programu Word 2003

Osnovni podaci o programu Word 03

  1. Izaberite stavke Pomoć > Osnovni podaci.
  2. U dijalogu Osnovni podaci pronađite verziju i servisni paket (SP). Licenca proizvoda pojavljuje se u polju Licencu za ovaj proizvod ima.

Vrh stranice Vrh stranice

Office 2007

Office 2007 je uveo kartice i dugme „Microsoft Office“ dugme „Microsoft Office“, kao i meni sa karticama. Sledi prikaz programa Word 2007.

Opcije programa Word 07

Word 2007 resursi

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Dugme „Microsoft Office“ i izaberite stavku Opcije programa Word.
  2. U dijalogu Opcije izaberite stavku Resursi. Pronađite verziju i servisni paket (SP).

 Napomena    Da biste saznali više o licenciranju, u okviru Resursi izaberite stavku Osnovni podaci. U dijalogu Osnovni podaci pogledajte stavku Licencu za ovaj proizvod ima.

Vrh stranice Vrh stranice

Office 2010

Office 2010 uvodi karticu Datoteka i prikaz „Microsoft Office Backstage“. Sledi prikaz programa Word 2010.

Pomoć za Word 2010

  1. Izaberite Datoteka >Pomoć.
  2. U okviru Proizvod je aktiviran pronađite verziju.

 Napomena    Da biste saznali više o licenciranju, pogledajte stavku Osnovni podaci u programu Microsoft Word.

Vrh stranice Vrh stranice

Office 2013

Najnovija verzija sistema Office i dalje koristi karticu Datoteka i prikaz „Microsoft Office Backstage“. Sledi prikaz programa Program Word 2013.

Word 2013 prikazuje prozor „Datoteka > nalog“

  1. Izaberite stavke Datoteka >Nalog.
  2. U okviru Informacije o proizvodu pronađite verziju.

 Napomena    Da biste saznali više o licenciranju, izaberite stavku Osnovni podaci o programu Word.

Vrh stranice Vrh stranice

Office 2013 RT

Office 2013 RT takođe koristi karticu Datoteka i prikaz „Microsoft Office Backstage“. Sledi prikaz programa Word RT.

Word RT prikazuje prozor „Datoteka > nalog“

  1. Dodirnite stavkeDatoteka >Nalog.
  2. U okviru Informacije o proizvodu pronađite verziju.

 Napomena    Da biste saznali više o licenciranju, dodirnite stavku Osnovni podaci o programu Word.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007, Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003