Klikni i pokreni: prelazak na korišćenje izdanja sistema Office zasnovanog na MSI-u

Ako niste zadovoljni Microsoft Office klikni i pokreni izdanjima sistema Microsoft Office Home and Student ili Microsoft Office Home and Business ili ako vaš problem spada u poznate probleme sa uslugom Office klikni i pokreni, možda bi bilo bolje da koristite izdanja sistema Microsoft Office zasnovana na MSI-u.

Više informacija o usluzi Office klikni i pokreni potražite u člancima Klikni i pokreni: uvod ili Više informacija o usluzi Office klikni i pokreni.

Prelazak sa usluge Office klikni i pokreni na Office zasnovan na MSI-u

Licenca je ista. Nije vam potrebna nova šifra proizvoda. Ako imate nekih pitanja, obratite se Microsoft podršci.

  1. Sačuvajte svoj rad, a zatim zatvorite sve programe.
  2. Na kontrolnoj tabli otvorite stavku Programi i funkcije da biste videli listu instaliranih programa.
  3. Izaberite stavku Microsoft Office klikni i pokreni 2010, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
  4. Da biste uklonili Microsoft Office klikni i pokreni, kliknite na dugme Da.
  5. Posetite stranicu za realizaciju alternative za Microsoft Office.
  6. Izaberite stavku Moj nalog.
  7. Izaberite stavku Preuzimanje, a zatim izaberite stavku Napredne opcije.
  8. Sledite uputstva.
  9. Da biste instalirali izdanje sistema Microsoft Office zasnovano na MSI-u, pokrenite datoteku SingleImage.exe.
  10. Kada vam bude zatraženo, otkucajte šifru proizvoda da biste nastavili.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010