Klikni i pokreni: poruke o grešci pri podešavanju

Microsoft Office klikni i pokreni nije novi Microsoft Office „proizvod“. To je zapravo nov način isporuke i ažuriranja programa sa kojima ste već upoznati. Usluga Office klikni i pokreni dostupna je za izdanja sistema Microsoft Office Home and Student 2010 i Microsoft Office Home and Business 2010. Ima punu podršku za jezike i radi i u 32-bitnim i u 64-bitnim operativnim sistemima, iako se na obe platforme zapravo pokreće samo 32-bitna verzija sistema Office.

Slede neke poruke o grešci koje možete videti pri podešavanju usluge Klikni i pokreni i stvari koje možete pokušati da biste rešili problem.

Poruke o grešci koje ćete možda videti


Operativni sistem

Poruka o grešci

Ovaj proizvod zahteva Windows 7, Windows Vista SP1 ili Windows XP SP3.

Rešenje

Operativni sistem nije kompatibilan sa uslugom Klikni i pokreni. Ukoliko je to neophodno, izvršite nadogradnju na najnoviji servisni paket i pokušajte ponovo. Ako koristite operativni sistem servera, na primer Windows Server 2008, pređite na izdanje sistema Microsoft Office zasnovano na MSI-u.

Vrh stranice Vrh stranice

Windows Installer

Poruka o grešci

Ovaj proizvod zahteva Windows Installer verzije 3.0.

Rešenje

Verzija programa Windows Installer na računaru možda je zastarela. Izvršite nadogradnju na najnoviji servisni paket operativnog sistema ili preuzmite najnoviju verziju programa Windows Installer.

Vrh stranice Vrh stranice

Core XML Services (MSXML)

Poruka o grešci

Ovaj proizvod zahteva Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 SP1.

Rešenje

Verzija programa MSXML na računaru možda je zastarela. Izvršite nadogradnju na najnoviju verziju programa MSXML i pokušajte ponovo.

Vrh stranice Vrh stranice

Prostor na čvrstom disku i lokacija čvrstog diska

Poruka o grešci

Ovaj proizvod zahteva (broj) MB slobodnog prostora na disk jedinici (slovo). Napravite više prostora na ovoj disk jedinici, a zatim ponovo pokrenite instalaciju.

Rešenje

Pokušajte da izbrišete neke datoteke kako biste napravili više prostora na naznačenoj disk jedinici. Uslugu Klikni i pokreni nije moguće instalirati na alternativnoj disk jedinici.

Poruka o grešci

Ovaj proizvod mora da se instalira na (disk jedinica). Uverite se da (disk jedinica) nije u upotrebi i pokušajte ponovo.

Rešenje

Klikni i pokreni zahteva instalaciju na navedenoj disk jedinici. Ako ne možete da koristite tu disk jedinicu, preuzmite verziju sistema Microsoft Office zasnovanu na MSI-u koja može da se instalira na bilo kojoj dostupnoj disk jedinici.

Vrh stranice Vrh stranice

Virtuelizacija aplikacije

Poruka o grešci

Nije moguće instalirati ovaj proizvod sa starijom verzijom virtuelizacije Microsoft aplikacija. Da biste dobili više informacija, obratite se administratoru sistema.

Rešenje

Na računaru se možda nalazi starija verzija virtuelizacije Microsoft aplikacija ili verzija sistema Softricity SoftGrid koja nije kompatibilna sa uslugom Klikni i pokreni.

Poruka o grešci

Nije moguće instalirati ovaj proizvod sa ovom verzijom virtuelizacije Microsoft aplikacija. Da biste dobili više informacija, obratite se administratoru sistema.

Rešenje

Na računaru se možda nalazi starija verzija virtuelizacije Microsoft aplikacija koja nije kompatibilna sa uslugom Klikni i pokreni.

Poruka o grešci

Virtuelizacija Microsoft aplikacija instalirana je u nekompatibilnoj konfiguraciji. Obratite se administratoru sistema za pomoć.

Rešenje

Virtuelizacija Microsoft aplikacija možda je konfigurisana tako da koristi drugu disk jedinicu, a ne onu koju zahteva usluga Klikni i pokreni.

Vrh stranice Vrh stranice

Prijavljivanje kao administrator

Poruka o grešci

Morate da se prijavite kao administrator da biste pokrenuli ovaj proizvod.

Rešenje

Prijavite se na računar sa administrativnim pristupom i pokušajte ponovo.

Vrh stranice Vrh stranice

Povezivanje sa Internetom

Poruka o grešci

Nije moguće povezati se sa Internetom da bi se preuzele potrebne datoteke. Proverite Internet vezu i pokušajte ponovo.

Rešenje

Došlo je do problema pri preuzimanju nekih datoteka neophodnih za pokretanje usluge Klikni i pokreni. Klikni i pokreni zahteva pristup Internetu. Ako vam je potrebno da instalirate Microsoft Office na računaru koji nema pristup Internetu, pređite na korišćenje izdanja sistema Microsoft Office zasnovanog na MSI-u.

Vrh stranice Vrh stranice

Problem pri podešavanju sistema Microsoft Office

Poruka o grešci

Došlo je do problema prilikom instalacije sistema Microsoft Office. Pokušajte ponovo da pokrenete instalaciju. Ako ponovo dođe do problema, obratite se podršci za Microsoft proizvode.

Rešenje

Došlo je do nepoznate greške tokom instalacije usluge Klikni i pokreni ili Microsoft Office programa. Zatvorite sve aplikacije, ponovo pokrenite računar i pokušajte ponovo.

Vrh stranice Vrh stranice

64-bitne verzije u odnosu na 32-bitne verzije

Poruka o grešci

Nije moguće instalirati 32-bitnu verziju sistema Microsoft Office 2010 zato što imate instalirane 64-bitne verzije Office proizvoda.

Rešenje

Druge navedene 64-bitne Microsoft Office proizvode nije moguće instalirati pomoću usluge Klikni i pokreni. Klikni i pokreni postoji samo u 32-bitnoj verziji. Ako vam je potrebna 64-bitna verzija sistema Microsoft Office, pređite na korišćenje izdanja sistema Microsoft Office zasnovanog na MSI-u.

Vrh stranice Vrh stranice

Novije verzije usluge Klikni i pokreni

Poruka o grešci

Ovaj proizvod zahteva noviju verziju usluge Microsoft Office klikni i pokreni. Deinstalirajte ili nadogradite Microsoft Office klikni i pokreni, a zatim ponovo pokrenite instalaciju.

Rešenje

Na kontrolnoj tabli deinstalirajte Klikni i pokreni, ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo pokrenite instalaciju usluge Klikni i pokreni.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010