Stranica 6 od 12PRETHODNOSLEDEĆA

Izvedena tabela I: prvi koraci sa izveštajima izvedene tabele u programu Excel 2007

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se pravi izveštaj izvedene tabele.

Sada ste spremni da napravite izveštaj izvedene tabele. Polja koja ćete izabrati za izveštaj zavise od informacija koje želite da saznate.

Prvo ćemo saznati koliku je prodaju ostvario svaki prodavac. Da biste dobili odgovor, potrebni su vam podaci o prodavcima. Na listi polja izvedene tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu pored polja Prodavac. Takođe su vam potrebni podaci o prodaji koju su ostvarili i zato potvrdite izbor u polju za potvrdu pored polja Naručena količina. Obratite pažnju na to da ne morate da koristite sva polja sa liste polja da biste napravili izveštaj.

Kada izaberete polje, Excel ga postavlja u podrazumevanu oblast rasporeda. Ako želite, možete da premestite polje u drugu oblast, na primer, ako želite da se polje nalazi u oblasti kolona, a ne u oblasti redova. U vežbi ćete saznati na koji način to možete da uradite.

Podaci u polju Prodavac (imena prodavaca), koje ne sadrži brojeve, automatski se prikazuju kao redovi sa leve strane izveštaja. Podaci u polju Naručena količina, koje sadrži brojeve, ispravno se prikazuju u oblasti sa desne strane.

Naslov iznad polja sa podacima o prodavcu glasi „Oznake redova“. Naslov iznad naručenih količina glasi „Ukupna naručena količina“. Reč „ukupna“ nalazi se naslovu zato što Excel koristi funkciju sabiranja da bi sabrao polja sa brojevima.

Imajte na umu da nije bitno da li ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu pored polja Prodavac pre ili posle polja Naručena količina. Excel će ih svaki put automatski postaviti na odgovarajuće mesto. Polja bez brojeva naći će se sa leve, a polja sa brojevima sa desne strane, bez obzira na redosled kojim ste ih izabrali.

To je sve. Pomoću svega dva klika mišem saznaćete koliku je prodaju ostvario svaki prodavac. Pri tome, možete da se zaustavite na odgovoru na samo jedno pitanje. Izveštaj izvedene tabele možete da koristite kao brz način da dobijete odgovor na samo jedno ili dva pitanja. Izveštaj ne mora da bude složen da bi bio koristan.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se pravi izveštaj izvedene tabele.

Savet     Ne brinite o tome da nećete ispravno napraviti izveštaj. Excel olakšava isprobavanje stvari da biste mogli da vidite kako podaci izgledaju u različitim oblastima izveštaja. Ako izveštaj ne bude onakav kakav ste želeli, možete brzo da rasporedite podatke na drugi način, da premeštate delove dok ne budete zadovoljni ili čak da počnete od početka ako želite.

Stranica 6 od 12PRETHODNOSLEDEĆA