Izračunavanje procenta

Procenat se izračunava korišćenjem ove jednačine:

deo vrednosti/ukupna vrednost = procenat

gde je procenat izražen u decimalnom formatu. U programu Excel možete veoma lako da izračunate bilo koju od ovih promenljivih. Takođe, rezultat u obliku procenta možete brzo da prikažete ako kliknete na dugme Stil procenta Slika dugmeta na traci sa alatkama Oblikovanje.

PrikažiIzračunajte količinu ako znate ukupan zbir i procenat

Na primer, ako kupite računar za 800 $, a porez na promet iznosi 8,9%, koliko novca treba da izdvojite za porez na promet? U ovom primeru želite da izračunate 8,9% od 800.

Za izračunavanje ovog rezultata konfigurišite radni list kao ovaj koji sledi ili iskopirajte ovaj primer na prazan radni list.

PrikažiKako?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći. Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Nadzor formula, a zatim izaberite stavku Režim nadzora formula da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate, i obratno.
 
1
2
A B
Cena Porez na promet (u obliku decimalnog broja)
800 0,089
Formula Opis (rezultat)
=A2*B2 Množi 800 sa 0,089 da bi se dobio iznos poreza na promet koji treba da platite (71,2 $)

 Napomena   Za prebacivanje broja izraženog u procentima u decimalni format, podelite taj broj sa 100. Na primer, porez na promet iz ovog primera (8,9) podeljen sa 100 iznosi 0,089.

PrikažiIzračunajte procenat ako znate ukupnu vrednost i deo vrednosti

Na primer, ako imate 42 poena od mogućih 50, na koji ste procenat pitanja tačno odgovorili?

Za izračunavanje ovog rezultata konfigurišite radni list kao ovaj koji sledi ili iskopirajte ovaj primer na prazan radni list.

PrikažiKako?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći. Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Nadzor formula, a zatim izaberite stavku Režim nadzora formula da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate, i obratno.
 
1
2
A B
Poeni za tačne odgovore Ukupno poena
42 50
Formula Opis (rezultat)
=A2/B2 Deli 42 sa 50 da bi se dobio procenat tačnih odgovora (0,84 ili 84%)

 Napomena   Da biste broj prikazali u obliku procenta, izaberite ćeliju i kliknite na dugme Stil procenta Slika dugmeta na traci sa alatkama Oblikovanje.

PrikažiIzračunajte ukupan zbir ako znate količinu i procenat

Na primer, prodajna cena košulje iznosi 15 $, što je sniženje od 25% u odnosu na prvobitnu cenu. Kolika je prvobitna cena? U ovom primeru želite da saznate od kog broja broj 15 iznosi 75%.

Za izračunavanje ovog rezultata konfigurišite radni list kao ovaj koji sledi ili iskopirajte ovaj primer na prazan radni list.

PrikažiKako?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći. Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Nadzor formula, a zatim izaberite stavku Režim nadzora formula da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate, i obratno.
 
1
2
A B
Prodajna cena 100% minus popust (u obliku decimalnog broja)
15 0,75
Formula Opis (rezultat)
=A2/B2 Deli 15 sa 0,75 da bi se dobila prvobitna cena (20)

PrikažiProcentualno izrazite razliku dva broja

Na primer, vaša zarada u novembru iznosi 2342 $, a u decembru 2500 $. Kolika je razlika u procentu između zarada za ova dva meseca? Za obavljanje ovog zadatka primenite funkciju ABS i operatore oduzimanja (-) i deljenja (/).

Za izračunavanje ovog rezultata konfigurišite radni list kao ovaj koji sledi ili iskopirajte ovaj primer na prazan radni list.

PrikažiKako?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći. Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Nadzor formula, a zatim izaberite stavku Režim nadzora formula da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate, i obratno.
 
1
2
A B
Zarada u novembru Zarada u decembru
2342 2500
Formula Opis (rezultat)
=(B2-A2)/ABS(A2) Deli razliku između drugog i prvog broja pomoću apsolutne vrednosti prvog broja, da bi se dobila razlika u procentu (0,06746 ili 6,75%)

 Napomena   Da biste broj prikazali u obliku procenta, izaberite ćeliju i kliknite na dugme Stil procenta Slika dugmeta na traci sa alatkama Oblikovanje.

Detalji funkcije

Za više informacija pogledajte funkciju ABS.

PrikažiUvećajte ili smanjite broj za određeni procenat

Na primer, nedeljno u proseku trošite 25 $ na hranu i želite da smanjite nedeljne izdatke za hranu za 25%. Koliko novca možete da potrošite? Ili koliki je izdatak za hranu ako želite nedeljne troškove sa 25 $ da povećate za 25%?

Za izračunavanje ovog rezultata konfigurišite radni list kao ovaj koji sledi ili iskopirajte ovaj primer na prazan radni list.

PrikažiKako?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći. Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Nadzor formula, a zatim izaberite stavku Režim nadzora formula da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate, i obratno.
 
1
2
A B
Broj Procenat
25 25%
Formula Opis (rezultat)
=A2*(1-B2) Smanjuje 25 za 25% (18,75)
=A2*(1+B2) Povećava 25 za 25% (31,75)
=A2*(1+35%) Povećava 25 za 35% (33,75)

 Napomena   Kad unesete broj posle kojeg dolazi znak procenta (%), broj se tumači kao stoti deo svoje vrednosti. Na primer, 5% se tumači kao 0,05.

 
 
Primenljivo na:
Excel 2003