GETPIVOTDATA

Daje podatke uskladištene u izveštaju izvedene tabele. Možete da koristite funkciju GETPIVOTDATA da biste preuzeli podatke rezimea iz izveštaja izvedene tabele, pod uslovom da su podaci rezimea vidljivi u izveštaju.

 Napomena   Možete brzo da unesete prostu GETPIVOTDATA formulu tako što ćete u ćeliji kojoj želite da vratite vrednost otkucati =, a zatim kliknuti na ćeliju u izveštaju izvedene tabele koja sadrži podatke koje želite da vratite.

Sintaksa

GETPIVOTDATA(data_field;pivot_table;field1;item1;field2;item2;...)

Data_field     je ime za polje podataka stavljeno pod navodnike a koje sadrži podatke koje želite da preuzmete.

Pivot_table     je referenca za bilo koju ćeliju, opseg ćelija ili imenovani opseg ćelija u izveštaju izvedene tabele. Ove informacije služe da bi se odredilo koji izveštaj izvedene tabele sadrži podatke koje želite da preuzmete.

Field1; Item1; Field2; Item2     predstavlja skup od jedan do 14 parova imenâ poljâ i stavki koja opisuju podatke koje želite da preuzmete. Parovi mogu biti dati bilo kojim redosledom. Imena polja i imena stavki, sa izuzetkom datuma i brojeva, stavljena su pod znake navoda. Za izveštaje OLAP izvedene tabele stavke mogu da sadrže izvorno ime dimenzije, kao i izvorno ime stavke. Par polja i stavke za OLAP izvedenu tabelu može da ima sledeći izgled:

"[Proizvod]";"[Proizvod].[Svi proizvodi].[Hrana].[Peciva]"

Primedbe

  • Izračunata polja ili stavke i prilagođena izračunavanja uključena su u GETPIVOTDATA izračunavanja.
  • Ako argument pivot_table predstavlja opseg koji uključuje dva ili više izveštaja izvedene tabele, podaci će biti preuzeti iz onog izveštaja koji je poslednji kreiran u opsegu.
  • Ako argumenti polja i stavke opisuju jednu ćeliju, vrednost te ćelije se dobija bez obzira na to da li je u pitanju niska, broj, greška i tako dalje.
  • Ako stavka sadrži datum, vrednost mora biti izražena kao serijski broj, odnosno mora biti popunjena pomoću funkcije DATE, kako bi bila zadržana ako se unakrsna tabela otvori na nekom drugom mestu. Na primer, stavka koja se odnosi na datum 05.03.1999. može da se unese kao 36224 ili DATE(1999,3,5). Vreme možete da unesete kao decimalne vrednosti ili pomoću funkcije TIME.
  • Ako se argument pivot_table ne nalazi u opsegu u kojem je pronađen izveštaj izvedene tabele, funkcija GETPIVOTDATA daje #REF!.
  • Ako argumenti ne opisuju vidljivo polje, odnosno ako uključuju polje stranice koje nije prikazano, funkcija GETPIVOTDATA daje #REF!.

Primeri

Opseg koji sadrži izveštaj izvedene tabele je:

Radni list

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4) daje ukupni zbir polja „Prodaja“, 49.325 Din.

GETPIVOTDATA("Suma prodaje";$A$4) takođe daje ukupni zbir polja „Prodaja“, 49.325 Din; ime polja može da se unese isto onako kako izgleda na listu, ili može da se unese njegova osnova (bez „Suma“,„Zbir“ i tako dalje).

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4;"Mesec";"Mart") daje ukupni zbir za mart, 30.337 Din.

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4;"Mesec";"Mart";"Proizvod";"Proizvodnja";"Prodavac";"Petrović") daje 10.201 Din.

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4;"Oblast";"Jug") daje #REF! zato što podaci za oblast „Jug“ nisu vidljivi.

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4;"Proizvod";"Pića";"Prodavac";"Marković") daje #REF! zato što ne postoji ukupna vrednost prodaje pića za prodavca Markovića.

 
 
Primenljivo na:
Excel 2003