Funkcija SUMIF

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije SUMIF (funkcija: unapred napisana formula koja preuzima vrednost (ili vrednosti), izvršava operaciju i daje vrednost (ili vrednosti). Koristite funkcije da biste pojednostavili i skratili formule na radnom listu, naročito one koje sadrže duga i složena računanja.)u programu Microsoft Office Excel.

Opis

Funkcija SUMIF se koristi za sabiranje onih vrednosti u opsegu (opseg: dve ili više ćelija na listu. Ćelije u opsegu mogu da budu susedne ili nesusedne.) koje zadovoljavaju kriterijum koji ste zadali. Na primer, pretpostavimo da u koloni koja sadrži brojeve želite da saberete samo one vrednosti koje su veće od 5. Možete upotrebiti sledeću formulu:

=SUMIF(B2:B25,">5")

U ovom primeru kriterijum je primenjen na iste vrednosti koje se sabiraju. Ako želite, kriterijum možete primeniti na jedan opseg i sabrati odgovarajuće vrednosti u drugom opsegu. Na primer, formula =SUMIF(B2:B5, "Jovan", C2:C5) sabira samo vrednosti u opsegu C2:C5 pri čemu su odgovarajuće ćelije u opsegu B2:B5 jednake vrednosti „Jovan“.

 Napomena   Da biste ćelije sabrali na osnovu više kriterijume, pogledajte članak Funkcija SUMIFS.

Sintaksa

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Sintaksa funkcije SUMIF ima sledeće argumente (argument: vrednost koja obezbeđuje podatke za radnju, događaj, metodu svojstvo, funkciju ili proceduru.):

 • range    Obavezno. Opseg ćelija koje želite da proverite koristeći kriterijume. Ćelije u svakom opsegu moraju biti brojevi, imena, nizovi ili reference koje sadrže brojeve. Prazne i tekstualne vrednosti se zanemaruju.
 • criteria    Obavezno. Kriterijumi u obliku broja, izraza, reference ćelije ili teksta odnosno funkcije koji određuju koje će se ćelije sabirati. Na primer, kriterijumi se mogu izraziti kao 32, ">32", B5, 32, "32", "jabuke" ili TODAY().

 Važno   Tekstualni kriterijumi ili kriterijumi koji uključuju logičke ili matematičke simbole moraju biti pod dvostrukim znacima navoda ("). Ako je kriterijum numerički, dvostruki znaci navoda nisu potrebni.

 • sum_range    Opcionalno. Ćelije koje je potrebno sabrati u slučaju da želite da saberete ćelije koje nisu navedene u argumentu „range“. Ako argument sum_range nije naveden, Excel će sabrati ćelije koje su određene argumentom range (iste ćelije na koje je primenjen kriterijum).

 Napomene 

 • Argument sum_range ne mora da bude iste veličine i istog oblika kao argument range. Ćelije čije se vrednosti sabiraju određuju se pomoću ćelije u gornjem levom uglu u argumentu sum_range koja predstavlja početnu ćeliju, a zatim se uključuju ćelije koje, po veličini i obliku, odgovaraju argumentu range. Na primer:
Opseg Sum_range: Ćelije za koje se izvršava izračunavanje
A1:A5 B1:B5 B1:B5
A1:A5 B1:B3 B1:B5
A1:B4 C1:D4 C1:D4
A1:B4 C1:C2 C1:D4
 • Kao argument criteria možete da koristite džoker znakove  – upitnik (?) i zvezdicu (*). Znak pitanja se podudara sa bilo kojim pojedinačnim znakom, a zvezdica sa bilo kojim nizom znakova. Ako želite da pronađete pravi znak pitanja ili zvezdicu, upišite znak tilda (~) ispred znaka.

Primer 1

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate u prazan radni list.

PrikažiKopiranje primera

 1. Izaberite primer u ovom članku. Ako kopirate primer u Excel Web App, kopirajte i nalepite jednu o jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte birati zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.
 2. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 3. U radnom listu izaberite ćeliju A1 i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V. Ako radite u programu Excel Web App, ponovite kopiranje i lepljenje za svaku ćeliju u primeru.

 Važno   Da bi primer ispravno funkcionisao, morate ga nalepiti u ćeliju A1 radnog lista.

 1. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

Kada kopirate primer u prazan radni list, možete ga prilagoditi svojim potrebama.


 
1
2
3
4
5
6

7

8


9


10
A B C
Vrednost proizvoda Provizija Podaci
100.000 7.000 250.000
200.000 14.000
300.000 21.000
400.000 28.000
Formula Opis Rezultat
=SUMIF(A2:A5;">160.000";B2:B5) Zbir provizija za vrednosti imovine većih 160.000. 63.000
=SUMIF(A2:A5;">160.000") Zbir vrednosti imovine većih od 160.000. 900.000
=SUMIF(A2:A5,300.000,B2:B3) Zbir provizija za vrednosti imovine koje su jednake vrednosti 300.000. 21.000
=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B3) Zbir provizija za vrednosti imovine većih od vrednosti u ćeliji C2. 49.000

Primer 2

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate u prazan radni list.

PrikažiKopiranje primera

 1. Izaberite primer u ovom članku. Ako kopirate primer u Excel Web App, kopirajte i nalepite jednu o jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte birati zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.
 2. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 3. U radnom listu izaberite ćeliju A1 i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V. Ako radite u programu Excel Web App, ponovite kopiranje i lepljenje za svaku ćeliju u primeru.

 Važno   Da bi primer ispravno funkcionisao, morate ga nalepiti u ćeliju A1 radnog lista.

 1. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

Kada kopirate primer u prazan radni list, možete ga prilagoditi svojim potrebama.


 
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10


11


12
A B C
Kategorija Hrana Prodaja
Povrće Paprike 2.300
Povrće Celer 5.500
Voće Kruške 800
Maslac 400
Povrće Šargarepa 4.200
Voće Jabuke 1.200
Formula Opis Rezultat
=SUMIF(A2:A7,"Voće",C2:C7) Zbir prodaje hrane koja pripada kategoriji „Voće“. 2.000
=SUMIF(A2:A7,"Povrće",C2:C7) Zbir prodaje hrane koja pripada kategoriji „Povrće“. 12.000
=SUMIF(B2:B7,"*ke",C2:C7) Zbir prodaje hrane čiji se naziv završava na „ke“ (paprike, kruške i jabuke). 4.300
=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7) Zbir prodaje hrane za koju nije navedena kategorija. 400
 
 
Primenljivo na:
Excel 2007