Dodavanje ivice oko stranice

  1. Na stranici kojoj želite da dodate ivicu odnosno sa koje želite da uklonite ivicu izaberite opseg ćelija.
  2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

PrikažiPrimena ivice oko ćelije

Na traci sa alatkama (traka sa alatkama: traka sa dugmadima i opcijama pomoću kojih izvršavate komande. Da biste prikazali određenu traku sa alatkama, pritisnite taster ALT, a zatim tastere SHIFT+F10.) Oblikovanje kliknite na dugme Ivice Slika dugmeta da biste primenili stil ivice koji ste prethodno koristili.

Da biste primenili drugi stil ivice, kliknite na strelicu pored dugmeta Ivice Slika dugmeta, a zatim izaberite ivicu.

Napomene

  • Dodatno podešavanje ivice.     U meniju Oblikovanje izaberite stavku Ćelije, a zatim karticu Ivica da biste primenili dodatne stilove ivica. Izaberite stil linije, a zatim kliknite na dugme da biste označili položaj ivice.
  • Stilovi ivica.     Da biste promenili stil linije postojeće ivice, izaberite ćelije na kojima se ta ivica pojavljuje. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Ćelije, a zatim karticu Ivica. Na listi Stil izaberite novi stil, a zatim u okviru Ivica u dijagramu kliknite na ivicu koju želite da promenite.

PrikažiUklanjane ivice ćelija

 
 
Primenljivo na:
Excel 2003