Čuvanje radne sveske u drugom formatu datoteke

Microsoft Excel radnu svesku možete da sačuvate u formatu datoteke starije verzije programa Excel, u formatu tekstualne datoteke i drugim formatima datoteke, npr. PDF ili XPS. Excel 2010 koristi isti format datoteke zasnovan na XML-u kao Excel 2007. Bilo koji format datoteke koji možete da otvorite u programu Excel 2010 takođe možete sačuvati u aktuelnom formatu datoteke zasnovanom na XML-u. Datoteke se podrazumevano čuvaju u .xlsx formatu datoteke, ali možete da promenite podrazumevani format datoteke za čuvanje. Ako često koristite komandu Sačuvaj kao, možda ćete želeti da je dodate na priručnu traku.

Listu formata datoteke koji su podržani u programu Excel 2010 potražite u članku Formati datoteka koji su podržani u programu Excel.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Čuvanje Excel 2010 radne sveske u drugom formatu datoteke

 Važno   Ako radnu svesku sačuvate u nekom drugom formatu datoteke, a ne u aktuelnom Excel formatu datoteke, oblikovanja i funkcije koja su jedinstvena za Excel 2010 neće biti zadržana. Više informacija potražite u članku Korišćenje programa Office Excel 2010 sa starijim verzijama programa Excel.

 1. U programu Excel otvorite radnu svesku koju želite da sačuvate za korišćenje u drugom programu.
 2. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao.
 3. Da biste radnu svesku sačuvali na drugoj lokaciji, navedite disk jedinicu i lokaciju u poljima za putanju i fasciklu datoteke.
 4. U polju Ime datoteke prihvatite predloženo ime ili otkucajte novo ime za radnu svesku.
 5. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite format za koji znate da se može otvoriti u drugom programu.

Po potrebi kliknite na strelice da biste se pomerili na formate datoteka koji nisu vidljivi na listi.

 Napomena    Formati datoteke koji su dostupni razlikuju se u zavisnosti od tipa aktivnog lista (radni list, list sa grafikonom ili drugi tip lista).

 Savet    Više informacija o čuvanju radne sveske u PDF (.pdf) ili XPS (.xps) formatu datoteke potražite u članku Čuvanje u PDF ili XPS formatu.

Vrh stranice Vrh stranice

Čuvanje drugog formata datoteke u Excel 2007-2010 formatu datoteke

Bilo koji format datoteke koji je moguće otvoriti u programu Excel 2010 možete sačuvati u aktuelnom formatu datoteke Excel radne sveske (.xlsx). Na taj način ćete moći da koristite nove funkcije programa Excel 2010, npr. mini-grafikone, koje drugi formati datoteka ne podržavaju.

 Napomena   Kada radnu svesku koja je kreirana u starijoj verziji programa Excel sačuvate kao Excel 2007-2010 radnu svesku, neka oblikovanja i funkcije možda neće biti zadržani. Informacije o nepodržanim funkcijama programa Excel 97-2003 potražite u članku Korišćenje programa Office Excel 2010 sa starijim verzijama programa Excel.

 1. Otvorite datoteku koju želite da sačuvate u aktuelnom formatu datoteke.
 2. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao.
 3. Da biste datoteku sačuvali na drugoj lokaciji, navedite disk jedinicu i lokaciju u poljima za putanju i fasciklu datoteke.
 4. U polju Ime datoteke prihvatite predloženo ime ili otkucajte novo ime za radnu svesku.
 5. Na listi Sačuvaj kao tip uradite nešto od sledećeg:
 • Ako treba da sačuvate radnu svesku koja je kreirana u starijoj verziji programa Excel, a ona sadrži makroe koje želite da zadržite, izaberite stavku Excel radna sveska sa makroima (*.xlsm).
 • Ukoliko radnu svesku želite da sačuvate kao predložak, izaberite stavku Excel predložak (*.xltx).
 • Ako treba da sačuvate radnu svesku koja je kreirana u starijoj verziji programa Excel, a ona sadrži makroe koje želite da zadržite i želite da je sačuvate kao predložak, izaberite stavku Excel predložak sa makroima.xltm.
 • Ako radnu svesku želite da sačuvate u aktuelnom formatu datoteke Excel radne sveske, izaberite stavku Excel radna sveska (*.xlsx).
 • Ukoliko datoteku želite da sačuvate u novom binarnom formatu datoteke, izaberite stavku Excel binarna radna sveska (*.xslb).
 1. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena podrazumevanog formata datoteke za čuvanje

Tip datoteke koji se podrazumevano koristi možete promeniti prilikom čuvanja radne sveske.

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.
 2. U okviru kategorije Čuvanje, u odeljku Čuvanje radnih svezaka, sa liste Čuvaj datoteke u sledećem formatu izaberite format datoteke koji želite da koristite kao podrazumevani.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje komande „Sačuvaj kao“ na priručnu traku

Komanda Sačuvaj kao nije dostupna u vidu dugmeta na traci. Međutim, tu komandu možete dodati na priručnu traku.

 1. Kliknite na padajuću strelicu na priručnoj traci i izaberite stavku Više komandi.

Strelica priručne trake

 1. U polju Odaberite komande iz uverite se da je izabrana stavka Popularne komande.
 2. U okviru sa listom dođite do dugmeta Sačuvaj kao i izaberite ga.
 3. Kliknite na dugme Dodaj.

 Napomena    U programu Excel 2010 nije moguće dodati dugme Sačuvaj kao na priručnu traku desnim klikom na komandu Sačuvaj kao na kartici Datoteka i izborom stavke Dodaj na priručnu traku.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010