Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive iz sistema Office 2010

Kad sačuvate dokument u usluzi OneDrive, on se skladišti na centralnoj lokaciji kojoj možete pristupiti sa gotovo bilo kog mesta. Čak i ako niste za računarom, na dokumentu možete da radite sa svakog mesta na kojem imate pristup vebu.

Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive ujedno olakšava deljenje dokumenta sa drugima. Umesto da šaljete prilog, možete da pošaljete vezu. Tako imate samo jednu kopiju dokumenta. Ako više osoba treba da napravi revizije, to rade u istoj kopiji, bez potrebe da usaglašavaju više verzija i kopija dokumenta.

Čuvanje Word, Excel, PowerPoint i OneNote dokumenata u usluzi OneDrive omogućava vama, kao i drugim osobama, da prikazujete i uređujete dokumente u veb pregledaču korišćenjem Office Online programa. To znači da možete da delite dokument sa drugima bez brige o tome koju aplikaciju imaju instaliranu, jer dokumente prikazuju i uređuju u pregledaču.

U programu Word, Excel ili PowerPoint

  1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj i pošalji.
  2. Kliknite na dugme Sačuvaj na vebu.
  3. Kliknite na dugme Prijavi se, unesite Windows Live ID i lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako koristite Hotmail, Messenger ili Xbox Live, već imate Windows Live ID nalog. Ako ga nemate, kliknite na dugme Upiši se za Windows Live OneDrive da biste kreirali novi Windows Live ID nalog.

  1. Izaberite fasciklu u usluzi OneDrive i kliknite na dugme Sačuvaj kao. Unesite ime za datoteku i kliknite na dugme Sačuvaj.

Dokument je sada sačuvan u usluzi OneDrive. U usluzi OneDrive možete drugima dati dozvolu da prikazuju i uređuju sadržaj fascikli. Kad želite da delite dokument, pošaljite vezu do fascikle.

U programu OneNote

  1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim stavku Deli.
  2. Izaberite beležnicu koju želite da sačuvate.
  3. Kliknite na dugme Veb.

 Napomena    Ako beležnica nije u formatu datoteke OneNote 2010, OneNote traži od vas da je nadogradite. Kliknite na dugme Nadogradi, a zatim u dijalogu Svojstva beležnice izaberite stavku Konvertuj u 2010. U odzivu koji vas upozorava da korisnik prethodne verzije programa OneNote neće moći da deli beležnicu, kliknite na dugme U redu. Svi koji imaju prethodnu verziju programa OneNote moći će da dele beležnicu korišćenjem programa OneNote Online u usluzi OneDrive.

  1. Kliknite na dugme Prijavi se, unesite Windows Live ID i lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako koristite Hotmail, Messenger ili Xbox Live, već imate Windows Live ID nalog. Ako ga nemate, kliknite na dugme Upiši se za Windows Live OneDrive da biste kreirali novi Windows Live ID nalog.

  1. Izaberite fasciklu u usluzi OneDrive, a zatim stavku Deli beležnicu.
  2. OneNote vam omogućava da pošaljete vezu do beležnice. Ako želite, izaberite stavku Slanje veze e-poštom i sastavite e-poruku. Jedna veza u poruci otvara beležnicu u OneNote aplikaciji za računar, a druga u programu OneNote Online.

Beležnica je sada sačuvana u usluzi OneDrive. U usluzi OneDrive možete pozvati druge ljude da prikažu i urede radnu svesku tako što ćete izabrati stavku Deli na kartici Datoteka.

Više informacija o Office Online programima i sistemu Windows Live potražite u članku Korišćenje Office Online programa u usluzi OneDrive.

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Word 2010