Brzi start: primena validacije podataka

Validaciju podataka koristite da biste kontrolisali tip podataka ili vrednosti koje korisnici unose u ćelije. Na primer, validaciju podataka možete koristiti da biste ograničili unos podataka na određeni opseg datuma, ograničili izbore pomoću liste ili se uverili da se unose samo pozitivni celi brojevi.

Kako?

Slika ikone

Izaberite neke ćelije za proveru valjanosti, a zatim na kartici Podaci, u grupi Alatke za podatke kliknite na dugme Validacija podataka.

Slika trake programa Excel

PrikažiProblem: komanda Validacija podataka nije dostupna.

Microsoft Excel tabela je možda povezana sa SharePoint lokacijom     Validaciju podataka nije moguće dodati u Excel tabelu povezanu sa SharePoint lokacijom. Da biste dodali validaciju podataka, morate raskinuti vezu Excel tabele ili konvertovati Excel tabelu u opseg.

Možda trenutno unosite podatke     Komanda Validacija podataka nije dostupna na kartici Podaci dok unosite podatke u ćeliju. Da biste završili unos podataka, pritisnite tastere ENTER ili ESC.

Radni list je možda zaštićen ili deljen     Postavke validacije podataka nije moguće promeniti ako je radna sveska deljena ili zaštićena. Da biste saznali kako da prestanete da delite ili štitite radnu svesku, pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte.

Slika ikone

U dijalogu Validacija podataka izaberite karticu Postavke, a zatim izaberite željeni tip validacije podataka.

Na primer, ako želite da korisnici unose petocifreni broj naloga, u polju „Dozvoli“ izaberite stavku „Dužina teksta“, u polju „Podaci“ izaberite stavku „Jednako“, a u polju „Dužina“ otkucajte broj 5.

Dijalog „Validacija podataka“

Slika ikone

Uradite sledeće:

  • Da biste prikazali ulaznu poruku kada se klikne na ćeliju, izaberite karticu Ulazna poruka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ulaznu poruku prilikom izbora ćelije, a zatim unesite željene opcije ulazne poruke.
  • Da biste naveli odgovor kada korisnici u ćeliju unesu nevažeće podatke, izaberite karticu Obaveštenje o grešci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži obaveštenje o grešci kada se unesu nevažeći podaci, a zatim unesite željene opcije obaveštenja.

Savet    Office.com se neprestano ažurira novim sadržajem, uključujući članke „Kako da...“, video zapise i kurseve. Ako se na dnu prikazivača pomoći nalazi oznaka Van mreže, a povezani ste sa Internetom, izaberite stavku Van mreže i kliknite na dugme Prikaži sadržaj sa lokacije Office.com. Ili posetite matičnu stranicu Excel pomoći i članaka „Kako da...“ na lokaciji Office.com.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010