Brzi start: prikažite podatke u grafikonu

Grafikon je vizuelna predstava podataka. Koristeći elemente kao što su kolone (u stubičastom grafikonu) ili linije (u linijskom grafikonu), grafikon prikazuje grupe numeričkih podataka u grafičkom formatu.

Stubičasti grafikon

Grafički format grafikona olakšava razumevanje velikih količina podataka i odnose između različitih grupa podataka. Grafikon takođe može prikazati veliku sliku tako da možete analizirati podatke i tražiti važne trendove.

Kako?

Slika ikone

Izaberite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

Podaci iz radnog lista

Savet    Podatke bi trebalo rasporediti u kolone ili redove, pri čemu se oznake redova nalaze levo, a oznake kolona iznad podataka . Excel automatski utvrđuje najbolji način prikazivanja podataka u grafikonu.

Slika ikone

Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni kliknite na tip grafikona koji želite da koristite, a zatim kliknite na podtip grafikona.

Slika trake programa Excel

Savet    Da biste videli sve dostupne tipove grafikona, kliknite na Slika dugmeta da biste pokrenuli dijalog Umetanje grafikona i kliknite na strelice da biste pregledali tipove grafikona.

Dijalog „Umetanje grafikona“

Kada postavite pokazivač miša na neki tip grafikona, ekranska napomena prikazuje njegovo ime.

Za više informacija o tipu grafikona pogledajte članak Dostupni tipovi grafikona.

Slika ikone

Koristite Alatke za grafikone da biste dodali elemente grafikona kao što su naslovi i oznake podataka i da biste promenili dizajn, raspored ili format grafikona.

Alatke za grafikone

Savet    Ako ne vidite Alatke za grafikone, kliknite bilo gde unutar grafikona da biste ga aktivirali.

Sledeći koraci

  • Da biste dobili neke dobre ideje o tome šta biste mogli da dodate ili promenite u grafikonu, izaberite kartice Dizajn, Raspored i Format i istražite grupe i opcije koje su obezbeđene na svakoj kartici.
  • Funkcijama dizajna, rasporeda i oblikovanja koje su dostupne za određene elemente grafikona (kao što su ose grafikona ili legenda) takođe možete pristupiti tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ove elemente u grafikonu.
  • Uputstva za kreiranje grafikona „korak po korak“ potražite u članku Kreiranje grafikona od početka do kraja.

Savet    Office.com se neprestano ažurira novim sadržajem, uključujući članke „Kako da...“, video zapise i kurseve. Ako se na dnu prikazivača pomoći nalazi oznaka Van mreže, a povezani ste sa Internetom, izaberite stavku Van mreže i kliknite na dugme Prikaži sadržaj sa lokacije Office.com. Ili posetite matičnu stranicu Excel pomoći i članaka „Kako da...“ na lokaciji Office.com. Za Microsoft Excel Starter 2010 posetite stranicu Office Starter pomoći i članaka „Kako da...“.

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010