Brzi start: kreiranje Excel tabele

Da biste olakšali rad sa podacima, podatke možete organizovati u obliku tabele na radnom listu (radni list: primarni dokument koji u programu Excel koristite za rad sa podacima i njihovo skladištenje. Radni list se još naziva i velika tabela. Radni list se sastoji od ćelija koje su uređene po kolonama i redovima; radni list se uvek skladišti u radnoj svesci.).

Podaci u Excel tabeli

Tabele obezbeđuju jednostavno filtriranje, pored izračunatih kolona i redova sa ukupnim vrednostima, što pojednostavljuje proračune.

Kako?

Slika ikone Na radnom listu izaberite opseg ćelija koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu da budu prazne ili da sadrže podatke.
Slika ikone

Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Oblikuj kao tabelu, a zatim izaberite željeni stil tabele.

Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

Tasterska prečica    Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+L ili CTRL+T.

Slika ikone

Ako izabrani opseg sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele, u dijalogu Oblikovanje kao tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja.

 Napomene 

  • Zaglavlja tabele prikazuju podrazumevana imena ako ne potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja. Podrazumevana imena možete promeniti tako što ćete izabrati podrazumevano zaglavlje koje želite da zamenite i otkucati željeni tekst.
  • Za razliku od lista u programu Microsoft Office Excel 2003, tabela nema poseban red (sa oznakom *) za brzo dodavanje novih redova.

Sledeći koraci

  • Stavka Alatke za tabele postaje dostupna kada izaberete tabelu i prikazuje se kartica Dizajn. Da biste dobili ideju o tome šta možete dodati u tabelu ili promeniti u njoj, izaberite karticu Dizajn i istražite grupe i opcije koje ona sadrži.
  • Detaljna uputstva o načinu kreiranja tabele potražite u članku Kreiranje ili brisanje Excel tabele u radnom listu.

Savet    Office.com se neprestano ažurira novim sadržajem, uključujući članke „Kako da...“, video zapise i kurseve. Ako se na dnu prikazivača pomoći nalazi oznaka Van mreže, a povezani ste sa Internetom, izaberite stavku Van mreže i kliknite na dugme Prikaži sadržaj sa lokacije Office.com. Ili posetite matičnu stranicu Excel pomoći i članaka „Kako da...“ na lokaciji Office.com.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010