Automatsko unošenje podataka u ćelije radnog lista

U programu Microsoft Office Excel podaci se mogu brzo uneti automatskim ponavljanjem ili automatskim popunjavanjem podataka.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:


Automatsko ponavljanje stavki koje su već unete u kolonu

Ako se prvih nekoliko znakova koje upišete u ćeliju podudara sa postojećim unosom u toj koloni, Excel će automatski uneti preostale znakove. Excel automatski dovršava samo one unose koji sadrže tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Unosi koji sadrže samo brojeve, datume ili vreme ne dovršavaju se automatski.

Postupite na sledeći način:

 • Da biste prihvatili predloženi unos, pritisnite taster ENTER.

Dopunjeni unos se doslovno podudara sa postojećim unosom u pogledu velikih i malih slova.

 • Nastavite da kucate da biste zamenili automatski unete znakove.
 • Pritisnite taster BACKSPACE da biste izbrisali automatski unete znakove.

 Napomene 

 • Ako ne želite da unosi koje upišete budu dovršeni automatski, možete da isključite ovu opciju.

PrikažiKako se uključuje ili isključuje automatsko dovršavanje vrednosti u ćelijama?

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.
 1. Izaberite stavku Više opcija, a zatim u odeljku Opcije uređivanja potvrdite ili opozovite izbor Omogući automatsko dovršavanje za vrednosti u ćelijama da biste uključili ili isključili automatsko dovršavanje vrednosti u ćelijama.

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje regulatora za popunjavanje podataka

U ćelije radnog lista, možete uneti podatke pomoću komande Popuni. Osim toga, na osnovu uspostavljenog obrasca Excel može automatski da nastavi nizove brojeva, kombinacije brojeva i teksta, datuma ili vremenskih perioda. Međutim, da biste brzo uneli nekoliko tipova nizova podataka, možete da izaberete ćelije i prevučete regulator za popunjavanje (regulator za popunjavanje: crni kvadratić u donjem desnom uglu selekcije. Kada na regulator za popunjavanje postavite pokazivač on poprima oblik crnog krstića.) Izabrana ćelija sa regulatorom za popunjavanje.

Regulator za popunjavanje se podrazumevano prikazuje, ali ga možete sakriti.

PrikažiKako se skriva ili prikazuje regulator za popunjavanje?

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.
 1. Izaberite stavku Više opcija, a zatim u odeljku Opcije uređivanja potvrdite ili opozovite izbor Omogući upravljanje popunjavanjem i prevlačenje i otpuštanje ćelija kako biste prikazali ili sakrili regulator za popunjavanje.
 2. Da biste prilikom prevlačenja regulatora za popunjavanje izbegli zamenu postojećih podataka, uverite se da je potvrđen izbor Obavesti pre zamene postojećeg sadržaja ćelija. Ako ne želite da primate poruke o zameni sadržaja ćelija koje nisu prazne, možete da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu.

Nakon što prevučete regulator za popunjavanje, pojaviće se dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta tako da možete da odaberete način za popunjavanje selekcije. Na primer, možete da odaberete da popunite samo oblikovanje ćelija izborom stavke Popuni samo oblikovanjem ili možete da odaberete da popunite samo sadržaj ćelije izborom stavke Popuni bez oblikovanja.

Ako ne želite da se dugme Opcije automatskog popunjavanja prikazuje svaki put kada prevučete regulator za popunjavanje, možete da ga isključite.

PrikažiKako se uključuju ili isključuju opcije automatskog popunjavanja?

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.
 1. Izaberite stavku Više opcija, a zatim u odeljku Iseci, kopiraj i nalepi opozovite izbor Prikaži dugmad opcija lepljenja.

Vrh stranice Vrh stranice

Unošenje podataka u susedne ćelije

Aktivnu ćeliju ili izabrani opseg možete da popunite sadržajem susedne ćelije ili opsega pomoću komande Popuni ili prevlačenjem regulatora za popunjavanje (regulator za popunjavanje: crni kvadratić u donjem desnom uglu selekcije. Kada na regulator za popunjavanje postavite pokazivač on poprima oblik crnog krstića.) Regulator za popunjavanje.

Popunjavanje aktivne ćelije sadržajem susedne ćelije

 1. Izaberite praznu ćeliju ispod, iznad, levo ili desno od ćelije koja sadrži podatke kojima želite da popunite ćeliju.
 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje izaberite stavku Popuni, a zatim izaberite stavku Dole, Desno, Gore ili Levo.

Slika glavne trake programa Excel

 Savet   Da biste ćeliju brzo popunili sadržajem ćelije iznad ili levo od nje, možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+D ili CTRL+R.

Prevlačenje regulatora za popunjavanje radi unošenja podataka u susedne ćelije

 1. Izaberite ćelije koje sadrže podatke kojima želite da popunite susedne ćelije.
 2. Prevucite regulator za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.
 3. Da biste odabrali način na koji želite da popunite selekciju, kliknite na dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta, a zatim izaberite željenu opciju.

 Napomena   Ako regulator za popunjavanje prevučete nagore ili nalevo od selekcije i zaustavite se u izabranim ćelijama pre prolaska preko prve kolone ili gornjeg reda selekcije, Excel će izbrisati podatke unutar selekcije. Morate da prevučete regulator za popunjavanje van izabrane oblasti, pre nego što otpustite taster miša.

Vrh stranice Vrh stranice

Unošenje formula u susedne ćelije

 1. Izaberite ćeliju koja sadrži formulu kojom želite da popunite susedne ćelije.
 2. Prevucite regulator za popunjavanje (regulator za popunjavanje: crni kvadratić u donjem desnom uglu selekcije. Kada na regulator za popunjavanje postavite pokazivač on poprima oblik crnog krstića.) Regulator za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.
 3. Da biste odabrali način na koji želite da popunite selekciju, kliknite na dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta, a zatim izaberite željenu opciju.

Saveti

 • Aktivnu ćeliju možete da popunite i formulom iz susedne ćelije pomoću komande Popuni (na kartici Početak, u grupi Uređivanje) ili pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+D ili CTRL+R radi popunjavanja ćelije ispod ili desno od ćelije koja sadrži formulu.
 • Sve susedne ćelije na koje želite da primenite formulu, možete popuniti formulom tako što ćete dvaput kliknuti na regulator za popunjavanje prve ćelije koja sadrži formulu. Na primer, imate brojeve u ćelijama A1:A15 i B1:B15 i upišete formulu =A1+B1 u ćeliju C1. Da biste kopirali tu formulu u ćelije C2:C15 izaberite ćeliju C1 i dvaput kliknite na regulator za popunjavanje.

Vrh stranice Vrh stranice

Unošenje nizova brojeva, datuma ili drugih ugrađenih nizova stavki

Opseg ćelija možete brzo da popunite nizom brojeva ili datuma ili ugrađenim nizovima dana, radnih dana, meseci ili godina pomoću regulatora za popunjavanje (regulator za popunjavanje: crni kvadratić u donjem desnom uglu selekcije. Kada na regulator za popunjavanje postavite pokazivač on poprima oblik crnog krstića.).

 1. Izaberite prvu ćeliju u opsegu koji želite da popunite.
 2. Upišite početnu vrednost za niz.
 3. Upišite vrednost u sledeću ćeliju da biste uspostavili obrazac.

Na primer, ako želite niz 1, 2, 3, 4, 5…, upišite 1 i 2 u prve dve ćelije. Ako želite niz 2, 4, 6, 8…, upišite 2 i 4. Ako želite niz 2, 2, 2, 2..., možete da ostavite drugu ćeliju praznu.

PrikažiJoš primera nizova koje možete da popunite

Kada popunjavate nizove, selekcije se proširuju na način prikazan u sledećoj tabeli. Stavke razdvojene zarezima se smeštaju u pojedinačne susedne ćelije.

Početna selekcija Prošireni niz
1, 2, 3 4, 5, 6,…
9:00 10:00, 11:00, 12:00,…
pon ut, sr, čet,…
ponedeljak utorak, sreda, četvrtak,…
jan feb, mar, apr,…
jan, apr jul, okt, jan,…
jan-99, apr-99 jul-99, okt-99, jan-00,…
15-jan, 15-apr 15-jul, 15-okt,…
1999, 2000 2001, 2002, 2003,…
1-jan, 1-mar 1-maj, 1-jul, 1-sep,…
3. Kv. (ili 3. K. ili 3. Kvartal) 4. Kv, 1. Kv, 2. Kv,…
tekst1, tekstA tekst2, tekstA, tekst3, tekstA,…
1. interval 2. interval, 3. interval,…
Proizvod 1 Proizvod 2, Proizvod 3,…
 1. Izaberite ćeliju ili ćelije koje sadrže početne vrednosti.
 2. Prevucite regulator za popunjavanje Izabrana ćelija sa regulatorom za popunjavanje preko opsega koji želite da popunite.

Vucite nadole ili nadesno da biste ćelije popunjavali rastućim vrednostima. Vucite nagore ili nalevo da biste ćelije popunjavali opadajućim vrednostima.

Saveti

PrikažiKako se ćelije popunjavaju nizom brojeva?

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje izaberite stavku Popuni, a zatim izaberite stavku Serije.

Slika glavne trake programa Excel

 1. U odeljku Tip izaberite neku od sledećih opcija:
  • Izaberite opciju Linearni za niz koji se izračunava dodavanjem vrednosti iz polja Vrednost koraka vrednostima svake ćelije redom.
  • Izaberite opciju Rastući za niz koji se izračunava množenjem vrednosti iz polja Vrednost koraka sa vrednostima svake ćelije redom.
  • Izaberite opciju Datum za niz koji vrednosti datuma postepeno popunjava vrednostima u polju Vrednost koraka i u zavisnosti od jedinice koja je navedena u polju Jedinica datuma.
  • Izaberite stavku Automatsko popunjavanje za niz koji proizvodi iste rezultate kao prevlačenje regulatora za popunjavanje.
 • Automatsko popunjavanje možete da sprečite tako što ćete držati taster CTRL dok prevlačite regulator za popunjavanje selekcije od dve ili više ćelija. Izabrane vrednosti će se nakon toga kopirati u susedne ćelije, a program Excel neće proširiti niz.

Vrh stranice Vrh stranice

Popunjavanje podataka pomoću prilagođenog niza za popunjavanje

Da biste olakšali unos određenog niza podataka (kao što je lista imena ili prodajnih regiona), možete da kreirate prilagođene nizove za popunjavanje. Prilagođen nizovi za popunjavanje mogu biti zasnovani na listi postojećih stavki u radnom listu ili listu možete da upišete od početka. Ugrađene nizove za popunjavanje (kao što su nizovi za popunjavanje meseca i dana), ne možete da uređujete ili brišete, ali to možete činiti sa prilagođenim nizovima za popunjavanje.

 Napomena   Prilagođena lista može da sadrži samo tekst ili mešavinu teksta i brojeva. Za prilagođenu listu koja sadrži samo brojeve, kao što su 0 do 100, prvo morate da kreirate listu brojeva koja je oblikovana kao tekst.

PrikažiKako se brojevi oblikuju kao tekst?

 1. Izaberite dovoljno ćelija za listu brojeva koje želite da oblikujete kao tekst.
 2. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu u okviru Format broja, a zatim izaberite stavku Tekst.

Slika glavne trake programa Excel

 Savet   Možda ćete morati da izaberete stavku Još da biste videli stavku Tekst.

 1. Upišite listu brojeva u oblikovane ćelije.

Korišćenje prilagođenih nizova za popunjavanje zasnovanih na postojećoj listi stavki

 1. Izaberite listu stavki na radnom listu koju želite da koristite u seriji za popunjavanje
 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.
 1. Izaberite stavku Popularno, a zatim u odeljku Najpopularnije opcije za rad u programu Excel kliknite na dugme Uredi prilagođene liste.
 2. Uverite se da je u polju Uvoz liste iz ćelija prikazana referenca na ćelije izabrane liste stavki, a zatim kliknite na dugme Uvoz.

Stavke u listi koju ste izabrali dodaju se u polje Prilagođene liste.

 1. Dvaput kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite na ćeliju na radnom listu, a zatim upišite stavku u prilagođen niz za popunjavanje koju želite da koristite da biste započeli listu.
 3. Prevucite regulator za popunjavanje (regulator za popunjavanje: crni kvadratić u donjem desnom uglu selekcije. Kada na regulator za popunjavanje postavite pokazivač on poprima oblik crnog krstića.) Izabrana ćelija sa regulatorom za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.

Korišćenje prilagođenih nizova za popunjavanje zasnovanih na novoj listi stavki

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.
 1. Izaberite stavku Popularno, a zatim u odeljku Najpopularnije opcije za rad u programu Excel kliknite na dugme Uredi prilagođene liste.
 2. U polju Prilagođene liste izaberite stavku NOVA LISTA, a zatim upišite unose u polje Stavke liste, počev od prve stavke.

Pritisnite taster ENTER posle svakog unosa.

 1. Kada je lista dovršena kliknite na dugme Dodaj, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite na ćeliju na radnom listu, a zatim upišite stavku u prilagođen niz za popunjavanje koju želite da koristite da biste započeli listu.
 3. Prevucite regulator za popunjavanje Izabrana ćelija sa regulatorom za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.

Uređivanje ili brisanje prilagođenog niza za popunjavanje

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.
 1. Izaberite stavku Popularno, a zatim u odeljku Najpopularnije opcije za rad u programu Excel kliknite na dugme Uredi prilagođene liste.
 2. U oknu Prilagođene liste izaberite listu koju želite da uređujete ili obrišete, a zatim postupite na jedan od sledećih načina:
  • Da biste uređivali niz za popunjavanje, izvršite željene promene u polju Stavke liste, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
  • Da biste obrisali niz za popunjavanje, kliknite na dugme Izbriši.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2007