Analiziranje trendova u podacima pomoću mini-grafikona

Prikazivanje trendova u podacima radnog lista može biti korisno, naročito ako delite podatke sa drugim osobama. Koristite mini-grafikone, sitne grafikone unutar pojedinačnih ćelija radnog lista, da biste vizuelno predstavili i prikazali trend u podacima. Mini-grafikoni mogu privući pažnju na stvari kao što su sezonska povećanja ili smanjenja ekonomskih ciklusa i mogu istaći maksimalne i minimalne vrednosti različitim bojama.

Radni list sa mini-grafikonima

 1. Izaberite praznu ćeliju pored podataka ili blizu podataka koje želite da prikažete u mini-grafikonu.
 2. Izaberite karticu Umetanje, > Linijski, Stubičasti ili Dobitak/Gubitak.

Komande mini-grafikona na kartici „Umetanje“

 1. U polje Opseg podataka unesite opseg ćelija koji sadrže podatke koje želite da prikažete u mini-grafikonu. Na primer, ako se ti podaci nalaze u ćelijama A, B, C i D u drugom redu, unesite A2:D2.

Dijalog „Kreiranje mini-grafikona“

Ako biste radije izabrali opseg ćelija na radnom listu, kliknite na dugme Slika dugmeta da biste privremeno skupili dijalog, izaberite ćelije na radnom listu i kliknite na dugme Slika dugmeta da biste u potpunosti prikazali dijalog.

 1. Kliknite na dugme U redu.

Na traci se pojavljuju Alatke za mini-grafikone. Koristite komande na kartici Dizajn da biste prilagodili mini-grafikone.

Alatke za mini-grafikone na traci

Saveti

   
 • Pošto je mini-grafikon ugrađen u ćeliju, svaki tekst koji unesete u ćeliju koristi mini-grafikon kao pozadinu i to izgleda ovako:

Ćelija koja sadrži mini-grafikon i tekst

 • Ako izaberete jednu ćeliju, mini-grafikon uvek možete kasnije kopirati u druge ćelije u koloni ili redu tako što ćete ga prevući ili kopirati pomoću komande Popuni nadole (Ctrl+D).

Prilagođavanje mini-grafikona

Kada kreirate mini grafikone, možete im promeniti tip, stil i oblik u bilo kom trenutku.

 1. Izaberite mini-grafikone koje želite da prilagodite da biste na traci prikazali Alatke za mini-grafikone.

Alatke za mini-grafikone na traci

 1. Na kartici Dizajn izaberite željene opcije. Možete:
 • Prikazati označivače da biste istakli pojedinačne vrednosti u linijskim mini-grafikonima.

Grupa „Prikaži“ na kartici „Dizajn“ u alatkama za mini-grafikone

 • Promeniti stil ili oblik mini-grafikona.

Stilovi na kartici „Dizajn“ u alatkama za mini-grafikone

 • Prikazati i promeniti postavke ose.

Dugme „Osa“ na kartici „Dizajn“ u alatkama za mini-grafikone

 • Promeniti način prikazivanja podataka

Dugme „Uredi podatke“ u grupi „Mini-grafikoni“

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013