Poređenje funkcija integracije servera između Office programskih paketa dostupnih putem količinskog licenciranja


Microsoft Office 2010 nudi dva programska paketa putem količinskog licenciranja – Office Professional Plus 2010 i Office Standard 2010. Ova dva programska paketa razlikuju se po nivou integracije sa srodnim serverima za poslovnu produktivnost.
Office Standard obezbeđuje pristup mnogim funkcijama integracije servera, ali Office Professional Plus nudi naprednije funkcije i poboljšano korisničko iskustvo. Isto tako, u mnogim slučajevima Office Professional Plus je potreban za pokretanje procesa ili primenu smernica. Međutim, korisnici oba programska paketa mogu učestvovati u procesima ili koristiti sadržaj.
Pogledajte stranicu sa poređenjem za informacije o aplikacijama koje se nalaze u svakom programskom paketu. Takođe pogledajte članak Kako kupiti Office 2010 putem količinskog licenciranja za informacije o cenama sistema Office Professional Plus 2010 i Office Standard 2010.

Information Rights Management (IRM) i mogućnosti smernica
Zaštitite digitalne informacije od neovlašćene upotrebe putem integracije sa uslugom Windows Rights Management Services (RMS) za Windows Server. Dajte korisnicima mogućnost da definišu tačno ko može da otvara, izmeni, odštampa, prosledi i/ili izvrši druge radnje sa dokumentima i e-porukama.
Office StandardOffice Professional Plus
Kreirajte dokumente i e-poruke koje štiti IRM. Odobrite pristup i dozvole za uređivanje i primenite predloške smernica na zaštićeni sadržaj.Uključeno
Pročitajte i koristite dokumente i e-poruke koje štiti IRM, ukoliko su vam data odgovarajuća prava. Sada čak i spoljne organizacije sa sopstvenim RMS serverom mogu da primaju zaštićeni sadržaj.UključenoUključeno
Primena izjava o smernicama na e-poruke pre slanja.Uključeno
Pročitajte izjave o smernicama povezane sa primljenim e-porukama.UključenoUključeno
Kontekstualni pristup poslovnom i društvenom umrežavanju
Dobijte prikaz svog preduzeća vezan za ljude, uključujući poruke, rasporede sastanaka, priloge i SharePoint aktivnosti – kao što je objavljivanje promena statusa direktno u programu Outlook. Takođe se povežite sa popularnim lokacijama za društveno umrežavanje da biste dobili vesti od klijenata, potencijalnih klijenata i partnera.
Office StandardOffice Professional Plus
Pogledajte prikaz vezan za ljude koji sadrži poruke, rasporede sastanaka, priloge i SharePoint aktivnosti – kao što su nova objavljivanja dokumenata i promene statusa – na lokaciji MySites iz programa Outlook 2010 putem nove alatke „Outlook Social Connector“.Uključeno
Dobijte prikaz vezan za ljude sa nedavno deljenim porukama i sastancima iz programa Outlook 2010 putem nove alatke „Outlook Social Connector“. IT odeljenje takođe može da konfiguriše veze sa interno razvijenim ili popularnim Internet alatkama za društveno umrežavanje koje su izgrađene pomoću SDK-a alatke „Outlook Social Connector“.UključenoUključeno
Objavljivanje uvida u podatke
Objavite radne listove koji su verni Vebu i kreirajte Veb baze podataka sa uslugama Excel Services i Access Services putem sistema SharePoint 2010. Centar za izveštavanje obezbeđuje da svi korisnici imaju pristup istoj verziji kritičnih poslovnih informacija.
Office StandardOffice Professional Plus
Delite analize i rezultate – uključujući Excel 2010 radne sveske sa mini-grafikonima i modulima za sečenje – u organizaciji pomoću usluge Excel Services radi objavljivanja radnih svezaka i kontrolnih tabli na Vebu.Uključeno
Prikažite deljenu analizu i rezultate koji su kreirani pomoću usluge Excel Services na Vebu.UključenoUključeno
Kreirajte Veb baze podataka u programu Access 2010, hostujte ih u sistemu SharePoint i omogućite pun pristup njima putem Veb pregledača pomoću usluge Access Services.Uključeno
Otvorite Veb obrasce i izveštaje kreirane u programu Access 2010 pomoću Veb pregledača. Napravite promene koje će se automatski sinhronizovati sa bazom podataka.UključenoUključeno
Objavite Excel 2010 radne sveske u sistemu SharePoint koje su kreirane pomoću alatke „PowerPivot“ za Excel 2010, besplatnog Veb preuzimanja koje može brzo izračunati skupove podataka miliona redova iz većeg broja izvora. PowerPivot za SharePoint 2010 omogućava analizu zasnovanu na Vebu putem usluge Excel Services ili Excel Web App aplikacije.Uključeno
Objedinjena razmena trenutnih poruka, prisustvo i govor
Jednostavno komunicirajte sa drugima na različitim lokacijama ili u različitim vremenskim zonama pomoću poznatih Office alatki. Communicator i Office Communications Server funkcionišu sa popularnim Office programima da bi obezbedili opseg različitih opcija komunikacije, uključujući razmenu trenutnih poruka (IM), telefon i glasovne, video ili Veb konferencije.
Office StandardOffice Professional Plus
Pogledajte dostupnost drugih osoba – putem indikatora autora prilikom koautorstva do polja adrese prilikom sastavljanja e-poruke – direktno iz Office aplikacija putem servera Office Communications Server.Uključeno
Pokrenite razmenu trenutnih poruka i glasovne pozive direktno iz Office aplikacija putem integracije sa serverom Office Communications Server. Postavite pokazivač na ime autora ili menadžera u stavci „Svojstva datoteke“ – koja je dostupna u prikazu „Backstage“ na kartici „Informacije“ – da bi se pojavila kontakt kartica i pokrenuo glasovni razgovor ili razgovor putem razmene trenutnih poruka.Uključeno
Snimajte i slušajte snimke izgovora imena kada se otkrije prisustvo sa novom kontakt karticom, što uključuje snimak povezan sa sandučetom govorne pošte korisnika za izgovor imena.UključenoUključeno
Neka IT osoblje konfiguriše upozorenja e-pošte kako bi korisnici programa Outlook 2010 i servera Exchange Server 2010 imali važne informacije pre nego što kliknu na dugme „Pošalji“ i na taj način izbegli slanje poruka neodgovarajućim primaocima. Na primer, korisnici mogu biti obavešteni da će poslati poruku nekome izvan organizacije ili da koriste opciju „Odgovori svima“.UključenoUključeno
Iskoristite prepiske govorne pošte koji se sada direktno šalju u prijemno poštansko sanduče korisnika zajedno sa snimkom. Microsoft mašina za prebacivanje govora u tekst automatski transkribuje pregled teksta snimljenih poruka.UključenoUključeno
Integrisano upravljanje poslovnim sadržajima
Obezbedite pristup poslovnim informacijama putem operabilnosti sa sistemom SharePoint. Uključuje različite mogućnosti od integrisanog toka posla dokumenta do pametnih predložaka koji naseljavaju metapodatke dokumenata i jednostavan pristup bogatim mogućnostima klijenta/servera u okviru prikaza „Backstage“.
Office StandardOffice Professional Plus
Pokrenite tokove posla dokumenata i dovršite zadatke tokova posla iz Microsoft Office aplikacija.Uključeno
Pokrenite tokove posla dokumenata i dovršite zadatke tokova posla iz Veb pregledača.UključenoUključeno
Koristite novu alatku „Birač metapodataka“ da biste izabrali uslove iz taksonomija definisanih organizacijama i korisnički generisanim folksonomijama sa automatskim dovršavanjem i razjašnjenjima.UključenoUključeno
Sačuvajte dokumente direktno u sistemu SharePoint iz Office aplikacija pomoću novog prikaza „Backstage“.UključenoUključeno
Objavite prezentacije i pojedinačne PowerPoint 2010 slajdove u biblioteke slajdova radi kasnije ponovne upotrebe.Uključeno
Pregledajte biblioteke slajdova iz programa PowerPoint 2010, kreirajte nove prezentacije od pojedinačnih slajdova i preuzmite ispravke kada se slajdovi promene na serveru.UključenoUključeno
Objavite unakrsne tabele u centru za izveštavanje i navedite parametre i dozvole za prikaz za unakrsne tabele i određene ćelije objavljene u centru za izveštavanje.Uključeno
Prikažite i koristite unakrsne tabele objavljene u centru za izveštavanje iz Veb pregledača. UključenoUključeno
Od metapodataka kreirajte oznake i bar kodove koji se mogu štampati i umetnite ih u Microsoft Office dokumente.Uključeno
Čitajte, štampajte i ažurirajte postojeće oznake i bar kodove u Microsoft Office dokumentima.UključenoUključeno
Kontrolisane fascikle e-pošte i smernice za zadržavanje
Koristite razne alatke i funkcije koje poboljšavaju mogućnost vašeg preduzeća da održava usaglašenost sa smernicama za zadržavanje dokumenata – od kreiranja pristupačnih dokumenata do zadržavanja e-pošte.
Office StandardOffice Professional Plus
Obezbedite sekundarnu lokaciju za korisnike na kojoj će uskladištiti svoje e-poruke i upravljati kvotom svojih poštanskih sandučića pomoću novih kontrolisanih fascikli na mreži. Za razliku od lokalnih Outlook datoteka sa podacima (PST-ova), može se napraviti rezervna kopija ovih informacija i Exchange Server može upravljati njima. Uključeno
Iskoristite smernice za zadržavanje kako bi IT administratori i menadžeri zapisa mogli korisnicima da obezbede smernice koje navode koliko dugo stavke treba da se zadrže. Korisnici ove smernice mogu primeniti na stavke i fascikle da bi bili usaglašeni sa ukupnim smernicama za upravljanje zapisima vaše organizacije.Uključeno
Integrisani elektronski obrasci
Poboljšajte procese prikupljanja podataka putem integracije između programa InfoPath 2010 i drugih osnovnih aplikacija i potpornih sistema. Obrasci za e-poštu, projektantska poboljšanja, okno sa informacijama o dokumentu i nesmetano iskustvo na mreži/van mreže poboljšavaju kvalitet prikupljenih podataka i smanjuju broj grešaka.
Office StandardOffice Professional Plus
Proširite InfoPath obrasce na Internet pregledače i mobilne uređaje radi upotrebe u tokovima posla omogućenim za SharePoint i u drugim oblastima. Dizajneri takođe imaju više opcija za kreiranje InfoPath obrazaca; na primer, oni koriste SharePoint obične ili spoljne liste za automatsko generisanje obrazaca.Uključeno
Popunite, prikupite i organizujte InfoPath 2010 obrasce za e-poštu u programu Outlook 2007.Uključeno
U potpunosti prilagodljivi InfoPath obrasci sa ugrađenim hostom u programima Word 2010, Excel 2010 i PowerPoint 2007.Uključeno
Popunite obrasce u programabilnim oknima zadataka.Uključeno
Popunite prilagođena polja i izvršite prilagođenu poslovnu logiku u obrascima okna sa informacijama o dokumentu.Uključeno