Kartica sa šifrom proizvoda

Korišćenje kartice sa šifrom proizvoda za Office 2010

Kartica sa šifrom proizvoda ubrzava i olakšava instaliranje sistema Microsoft Office 2010 (nisu potrebni diskovi). Ona pruža odličnu vrednost za jednu Office licencu.
Sledite ove jednostavne korake da biste instalirali i aktivirali Office 2010
 1. Potvrdite da računar ispunjava sistemske zahteve za Office 2010.
 2. Pronađite šifru proizvoda u paketu kartice sa šifrom proizvoda za Office 2010.1
 3. Proverite da li je na računaru unapred učitan Office 2010. Da biste to uradili, izaberite Windows „Start“ meni Windows „Start“ meni i izaberite stavku Svi programi. Ako vidite stavku „Office 2010“, Office jeste unapred učitan.
  1. Ako je Office 2010 unapred učitan na računaru:
  1. Izaberite Windows „Start“ meniWindows „Start“ meni i izaberite stavku „Office 2010“.
  2. Na početnom ekranu potražite ovu sliku Oznaka potvrde i kliknite na dugme Aktiviraj.
  3. Kada vam to bude zatraženo, unesite šifru proizvoda od 25 znakova.
 • Ako Office 2010 NIJE unapred učitan na računaru: 2

 • Preuzimanje
 • Napomena: ako je oznaka licence „PKC“, upotrebom softvera preuzetog sa ove lokacije upravlja deo uslova licenciranja za Microsoft softver „Kartica sa šifrom proizvoda“, a prva odredba tih uslova je dopunjena. Više detalja potražite u pitanju Na koji se softver odnose uslovi kartice sa šifrom Microsoft proizvoda? u okviru najčešćih pitanja.
 • 1 Ako se šifra proizvoda ne nalazi unutar pakovanja, pregledajte uputstva u pakovanju. Šifru proizvoda ćete možda morati da preuzmete sa lokacije www.office.com/getkey
 • 2Mogu važiti troškovi za Internet vezu.