Kartica sa šifrom proizvoda za Office 2010

Kartica sa šifrom proizvoda za Office 2010

Upoznavanje sa karticom sa šifrom proizvoda za Office 2010
Novi, inovativni način za kupovinu sistema Office – namenjen za kupovinu novog računara na kojem je unapred učitan Office 2010. Uključuje šifru proizvoda od 25 znakova za aktiviranje jednog računara na kojem je unapred učitan Office 2010.
Zbog čega kartica sa šifrom proizvoda?
  • Brzo i lako za instaliranje, nisu potrebni nikakvi diskovi
  • Velika vrednost za samo jednu licencu
  • Prilagođeno životnoj sredini
  • Dostupan je disk sa rezervnom kopijom
Kartice sa šifrom proizvoda mogu se kupiti sa novim računarom od željenog prodavca. Ako vam kartica sa šifrom proizvoda ne odgovara, možete odmah direktno kupiti Office
Već imate karticu sa šifrom proizvoda? Saznajte kako se ona koristi.