Izaberite zemlju/region fakturisanja:
Pored kancelarijskih službenika, svi zaposleni mogu da imaju koristi od alatki za produktivnost kao što su oni koji rade po smenama ili radnici u maloprodaji i svi oni koji koriste deljeni računar. Office 365 Kiosk planovi osmišljeni su tako da unaprede komunikaciju i saradnju za te zaposlene.

Kiosk plan za Office 365 možete da kupite zasebno, a možete da kupite i kiosk plan koji ćete kombinovati i upariti sa drugim uslugama iz bilo kog Office 365 Enterprise plana.
Imajte u vidu: Da biste upravljali sistemom SharePoint u planu terminala treba vam bar jedan korisnik sa administratorskim profilom u SharePoint Enterprise planu kako biste pristupili centru administracije.

Takođe pogledajte
Exchange Online Kiosk
Plan koji je usredsređen na e-poštu za zaposlene koji nemaju radni sto ili kancelariju
Office 365 Enterprise K1
Za vaše zaposlene koji nemaju svoj radni sto, a potreban im je pristup e-pošti i lokacijama kompanije u pokretu kako bi posao nesmetano tekao

U cenu nije uračunat porez.
{XOKiosk|price} {XOKiosk|priceusage}
godišnje obaveze
{EnterpriseK1|price} {EnterpriseK1|priceusage}
godišnje obaveze
Maksimalan broj korisnika:
{XOKiosk|num-installations}
{EnterpriseK1|num-installations}
2 GB skladišta u poštanskom sandučetu po korisniku i Exchange Online
{XOKiosk|mailstorage}
{EnterpriseK1|mailstorage}
Pristup e-pošti, kalendaru, kontaktima i imeniku kompanije zasnovan na vebu u usluzi Outlook Web App koju obezbeđuje Exchange Online
{XOKiosk|webBasedXCh}
{EnterpriseK1|webBasedXCh}
Prvoklasna zaštita od zlonamernog softvera i filtriranje bezvredne pošte
{XOKiosk|spamMalwareProtection}
{EnterpriseK1|spamMalwareProtection}
Podrška za Exchange ActiveSync (EAS) za pametne telefone
{XOKiosk|SmartPhoneXChActSync}
{EnterpriseK1|SmartPhoneXChActSync}
Podrška za POP za klijente e-pošte
{XOKiosk|POPSupport}
{EnterpriseK1|POPSupport}
Pristup lokacijama radi praćenja novosti i informacija o kompaniji u usluzi SharePoint Online
{XOKiosk|sharePointOnline}
{EnterpriseK1|sharePointOnline}
Kreiranje i uređivanje Word, Excel, PowerPoint i OneNote datoteka u veb-pregledaču u okviru usluge Office Online
{XOKiosk|officeWebApps}
{EnterpriseK1|officeWebApps}