• Razgovori unutar oblaka:

  Ova nova digitalna serija snima autentične razgovore o pouzdanosti u usluzi Office 365 sa osobama koje dizajniraju, stvaraju i pokreću Office 365 uslugu. Prva tema je „Zašto imati poverenja u uslugu Office 365?“

  Dalje: Ko ima pristup vašim podacima?

  Office 365 centar za pouzdanost
 • Razgovori iz oblaka:

  Ko ima pristup vašim podacima?

  Osobe koje administriraju i pokreću uslugu Office 365 više ne mogu da pristupe korisničkim podacima. Saznajte detalje od Perija Klarka i Vivek Šarma o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže korisničke podatke inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.

  Dalje: Da li su vaši podaci bezbedni u stanju mirovanja?

 • Razgovori iz oblaka:

  Da li su vaši podaci bezbedni u stanju mirovanja?

  Vivek Šarma odgovara na vaša pitanja o bezbednosti podataka u usluzi Office 365.

  Dalje: Bezbednost, usaglašenost i privatnost u usluzi Office 365

 • Usluge u oblaku kojima možete da verujete: Bezbednost, usaglašenost i privatnost u usluzi Office 365

  Pogledajte kako naša kreacija za bezbednost, usaglašenost i privatnost u usluzi Office 365 ima dve jednako važne dimenzije: Ugrađene mogućnosti i korisničke kontrole.

Office 365 centar za pouzdanost

Vaše osoblje i podaci su vaši najvažniji resursi i zato, pošto uzimate Office 365 za svoje poslovne potrebe, želimo da damo sve od sebe da bismo vam odgovorili na najvažnija pitanja. Office 365 centar za pouzdanost je mesto na kojem delimo mišljenja i informacije o temama koje se tiču pouzdanosti.

Naša je obaveza da uz uslugu Office 365 sačuvamo bezbednost i sigurnost vaših podataka. To su vaši podaci. Vi ih posedujete. Vi ih kontrolišete. I na vama je da ih uzmete ako odlučite da napustite uslugu. Osnovna načela našeg pristupa za osvajanje i održavanje poverenja su:
Saznajte višeUgrađena bezbednost
 • Bezbednost na nivou usluge kroz dubinsku odbranu
 • Korisničke kontrole unutar usluge
 • Ojačavanje bezbednosti i operativne najbolje prakse
Saznajte višeNeprekidna usaglašenost
 • Proaktivni procesi za ispunjavanje potreba usaglašenosti
 • Korisničke kontrole za organizacionu usaglašenost
 • Nezavisno potvrđeno radi ispunjavanja rastućih standarda
Saznajte višePrivatnost po dizajnu
 • Vaši podaci se ne koriste za reklame
 • Imate opsežne kontrole privatnosti
 • Svoje podatke možete uzeti sa sobom kada želite
Saznajte višeTransparentne operacije
 • Vi znate gde se nalaze vaši podaci i ko im ima pristup
 • Vidljivost u dostupnosti i promene u usluzi
 • Garancija sa finansijskom potporom od 99,9% vremena u radu
Najčešća pitanja i liste
Najvažnija pitanja koja bi trebalo da pitate dobavljača usluga u oblaku prilikom razmatranja oblaka za IT usluge i način na koji Microsoft Office 365 odgovara na ta pitanja.
Najvažnija razmatranja u vezi privatnosti i bezbednosti koja će vam pomoći da utvrdite bezbednost i pouzdanost dobavljača usluga u oblaku i njihovih usluga.
Pogledajte neke ključne vrhunske industrijske standarde i certifikacije koje ispunjava Office 365.
Detaljan sadržaj
Pregledajte detaljne opise usluga i funkcija koje su dostupne u usluzi Office 365.
Pogledajte na koje se Microsoft Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online ponude za velika i mala preduzeća odnose ponude centra za pouzdanost. Planovi se moraju kupiti direktno od korporacije Microsoft ili ih ona mora obezbediti.
Pregledajte belu knjigu za Office 365 privatnost da biste stekli detaljniji uvid u standarde Office 365 privatnosti.
Pogledajte belu knjigu Radni okvir usaglašenosti za usluge na mreži da biste videli kako Office 365 smanjuje rizik od operativnih prekida i istovremeno povećava poverenje u stabilnost usluge.
Ova bela knjiga opisuju kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Pročitajte belu knjigu Office 365 bezbednosti da biste dobili detaljan opis Office 365 bezbednosti.
Blogovi
Ova nova poruka na blogu Iz oblaka prikazuje kako neprekidno ispunjavamo zahteve usaglašenosti vaše organizacije. Šon Veni obezbeđuje uvid u naš pristup usaglašenosti sa propisima: kako da prevaziđemo pristup polja za potvrdu i koristimo usaglašenost sa standardima i propisima kako bismo ispunili ključne zahteve korisnika, kao što je lokacija podataka u određenim regionima, bezbednost podataka i privatnost.
Ovaj novi blog Iz oblaka ističe način na koji upravljamo time ko ima pristup vašim podacima u usluzi i daje određene detalje od Perija Klarka i Viveka Šarme o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže korisničke podatke inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.
Ne propustite da pročitate kako Microsoft uspešno testiranje pisama nacionalne bezbednosti štiti dugogodišnju politiku obaveštavanja korisnika iz velikih preduzeća ako vladine institucije zahtevaju njihove podatke.
Ova nova digitalna serija snima autentične razgovore o pouzdanosti u usluzi Office 365 sa osobama koje dizajniraju, stvaraju i pokreću Office 365 uslugu. Prva tema je „Zašto imati poverenja u uslugu Office 365?“
Pročitajte uvide u to kako se naše ugovorne obaveze za Office 365 i usluge u oblaku za preduzeća, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM i Windows Intune sada prepoznaju kao ispunjavanje zahtevnih standarda Evropske unije (EU) za zakon o privatnosti.
U svetlu nedavnih tvrdnji, pogledajte kako smo odlučili da preduzmemo trenutnu i koordinisanu radnju u oblastima razvijenog šifrovanja i jačanju pravne zaštite prilikom povećanja transparentnosti.
Saznajte više o našoj posvećenosti pokretanju visoko dostupnih usluga i našem ugovoru o nivou usluga. Pogledajte kako merimo dostupnost i pogledajte naše cifre o vremenu rada širom sveta za Office 365 tokom poslednjih šest kvartala.

Office 365 centar za pouzdanost

Office 365 je usluga koja je bezbednosno ojačana, dizajnirana praćenjem Životnog ciklusa razvoja Microsoft bezbednosti. Objedinjujemo najbolje prakse iz dve decenije stvaranja poslovnog softvera i upravljanja uslugama na mreži radi pružanja integrisanog rešenja softvera u vidu usluge.

Na nivou usluge, Office 365 koristi pristup dubinske odbrane radi obezbeđivanja fizičkih, logičkih i nivoa podataka za funkcije bezbednosti i operativne najbolje prakse. Pored toga, Office 365 pruža korisničke i administratorske kontrole na nivou preduzeća radi daljeg obezbeđivanja okruženja.
 • 24-časovno nadgledanje centra podataka
 • Multi-factor authentication, uključujući biometrijski skeniranje za pristup centru podataka
 • Interna mreža centra podataka je odvojena od spoljne mreže
 • Razdvajanje uloga čini lokaciju određenih korisničkih podataka nerazumljivu osoblju koje ima fizički pristup
 • Neispravni diskovi i hardver se demagnetišu i uništavaju
 • Procesi sefa za izričito nadgledani proces eskalacije veoma ograničava pristup osobama vašim podacima
 • Serveri pokreću samo procese na dozvoljenoj listi, smanjujući rizik od zlonamernog koda
 • Namenski timovi za upravljanje pretnjama proaktivno predviđaju, sprečavaju i izbegavaju zlonamerni pristup
 • Skeniranje portova, skeniranje osetljivosti opsega i otkrivanje upada sprečava ili otkriva svaki zlonamerni pristup
 • Šifrovanje u stanju mirovanja štiti vaše podatke na našim serverima
 • Šifrovanje u prolazu uz SSL/TLS štiti vaše podatke koji se prenose između vas i korporacije Microsoft
 • Upravljanje pretnjama, nadgledanje bezbednosti i integritet datoteka/podataka sprečava ili otkriva svako ometanje podataka
 • Rights Management Services sprečava pristup na nivou datoteka bez odgovarajućih korisničkih akreditiva
 • Multi-factor authentication štiti pristup usluzi sa drugim faktorom kao što je telefon
 • S/MIME obezbeđuje bezbedan pristup e-pošti zasnovan na certifikatu
 • Office 365 šifrovanje poruka vam omogućava da šaljete šifrovane e-poruke bilo kome
 • Sprečavanje gubitka podataka utiče na to da osetljivi podaci ne izađu iz organizacije
 • Sprečavanje gubitka podataka može da se kombinuje sa uslugom Rights Management i Office 365 šifrovanjem poruka u cilju pružanja većih kontrola administratorima radi primene odgovarajućih smernica za zaštitu osetljivih podataka
Najčešća pitanja i liste
Najvažnija razmatranja u vezi privatnosti i bezbednosti koja će vam pomoći da utvrdite bezbednost i pouzdanost dobavljača usluga u oblaku i njihovih usluga.
Detaljan sadržaj
Pregledajte detaljne opise usluga i funkcija koje su dostupne u usluzi Office 365.
Ova stranica sadrži informacije o privatnosti i bezbednosnim funkcijama određenih usluga koje pokriva Microsoft Online Services centar za pouzdanost.
Ova bela knjiga obezbeđuje razumevanje toga šta znači računarstvo u oblaku u korporaciji Microsoft i kako Office 365 pruža pouzdanu infrastrukturu računarstva u oblaku.
Ova bela knjiga daje uvid u to kako Global Foundation Services organizacija funkcioniše sa akcentom na Information Security Management forumu, Risk Management programu i Information Security Policy programu iz OSSC ISMS.
Ova bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Pročitajte kako jedno preduzeće uz hiljade projektanata i milion redova kodova uči da stvara bezbedan softver u izuzetno nesigurnom svetu.
Blogovi
Saznajte kako se naše rešenje za bezbednost, usaglašenost i privatnost sastoji od dve jednako važne dimenzije radi čuvanja vaših podataka: ugrađenih mogućnosti i korisničke kontrole.
Saznajte kako je niski pristup u okviru usluge omogućen od strane osnovne kontrole pristupa zasnovane na ulogama (RBAC) i PowerShell infrastrukturama. Ove infrastrukture obezbeđuju da svako ko treba da administrira osnovnu uslugu pre početka prolazi kroz proces dobijanja privilegija.
Prateći temu koja se odnosi na to kako smo napravili Exchange, poslušajte kako smo odvojili vreme da pojasnimo neke promene u arhitekturi koje su napravljene u sistemu Exchange preko uzastopnih izdanja.

Office 365 centar za pouzdanost

Kada poverite svoje podatke usluzi Office 365 ostajete jedini vlasnik podataka: zadržavate prava, položaj i učešće u podacima koje skladištite u usluzi Office 365. Naše smernice podrazumevaju da ne tražimo vaše podatke u svrhe reklamiranja ili da koristimo podatke za bilo koju drugu namenu osim za pružanje usluga produktivnosti u oblaku.
 • Vi ste vlasnik podataka; Microsoft je čuvar ili obrađivač podataka
 • To su vaši podaci, pa ako ikada odlučite da napustite uslugu, svoje podatke možete uzeti sa sobom
 • Ne tražimo vaše podatke za reklamiranje
 • Podatke koristimo samo za obezbeđivanje usluga koje nam plaćate
 • Redovno otkrivamo broj zahteva za sprovođenje zakona koje dobijamo kroz izveštaje o transparentnosti
 • Ako nam se neko vladino telo obrati radi pristupa korsničkim podacima, zahtev prosleđujemo vama, korisniku, kad god je to moguće i pokrenućemo sudski postupak u slučaju svakog nevažećeg pravnog zahteva koji zabranjuje otkrivanje državnog zahteva za pristup korisničkim podacima
 • Kontrole privatnosti vam omogućavaju da konfigurišete ko u vašoj organizaciji ima pristup i čemu
 • Elementi dizajna sprečavaju udruživanje vaših podataka sa podacima drugih organizacija pomoću usluge Office 365
 • Obimna revizija i nadzor sprečavaju da administratori dobiju neovlašćen pristup vašim podacima
Najčešća pitanja i liste
Najvažnija razmatranja u vezi privatnosti i bezbednosti koja će vam pomoći da utvrdite bezbednost i pouzdanost dobavljača usluga u oblaku i njihovih usluga.
Detaljan sadržaj
Pročitajte kako Microsoft pristup obezbeđuje da podaci naših korisnika u uslugama preduzeća ostanu privatni. Detalji uključuju načine na koje obezbeđujemo da naše usluge štite privatnost, radi obezbeđivanja informisanih odluka za naše korisnike u cilju zaštite privatnosti njihovih podataka u oblaku.
Pregledajte belu knjigu za Office 365 privatnost da biste stekli detaljniji uvid u standarde privatnosti usluge Office 365.
Ova stranica sadrži informacije o privatnosti i bezbednosnim funkcijama određenih usluga koje pokriva Microsoft Online Services centar za pouzdanost.
Pročitajte našu izjavu o privatnosti za Office 365. Ona se primenjuje na podatke koje prikuplja korporacija Microsoft putem korišćenja i administracije Office 365 usluga.
Ovaj dokument obezbeđuje vodič za konfigurisanje raznih postavki privatnosti na stranici Office 365 postavki administratorske usluge.
Ovaj dokument obezbeđuje vodič za konfigurisanje raznih postavki privatnosti na stranici Office 365 postavki administratorske usluge.
Ova bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Pregledajte sledeća uputstva za promenu postavki privatnosti za Office 2013. Korisna uputstva su dostupna i za Office 2010, Office 2007 i Office 2003.
Blogovi
Ovaj novi blog Iz oblaka ističe način na koji upravljamo time ko ima pristup vašim podacima u usluzi i daje određene detalje od Perija Klarka i Viveka Šarme o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže korisničke podatke inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.
Ne propustite da pročitate kako Microsoft uspešno testiranje pisama nacionalne bezbednosti štiti dugogodišnju politiku obaveštavanja korisnika iz velikih preduzeća ako vladine institucije zahtevaju njihove podatke.
Pročitajte uvide u to kako se naše ugovorne obaveze za Office 365 i usluge u oblaku za preduzeća, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM i Windows Intune sada prepoznaju kao ispunjavanje zahtevnih standarda Evropske unije (EU) za zakon o privatnosti.
U svetlu nedavnih tvrdnji, pogledajte kako smo odlučili da preduzmemo trenutnu i koordinisanu radnju u oblastima razvijenog šifrovanja i jačanju pravne zaštite prilikom povećanja transparentnosti.

Office 365 centar za pouzdanost

Office 365 je globalna usluga i neprekidna usaglašenost se odnosi na našu posvećenost razvijanju Office 365 kontrola i težnji da budemo u toku sa standardima i propisima koji se odnose na našu privredu i geografski položaj. Pošto propisi često dele iste ili slične kontrole, ovo olakšava korporaciji Microsoft da ispuni zahteve novih propisa ili onih koji se tiču vaše organizacije i privrede.

Pored toga, Office 365 obezbeđuje administratorske i korisničke kontrole, uključujući Ediscovery, pravno zadržavanje i sprečavanje gubitka podataka radi ispunjavanja internih zahteva usaglašenosti. To ne zahteva dodatnu lokalnu infrastrukturu za korišćenje.
 • Naša usluga provereno ispunjava zahteve navedene u ISO 27001, klauzulama EU modela, HIPAA BAA i FISMA
 • Naš ugovor o obradi podataka pruža detalje o privatnosti, bezbednosti i upravljanju korisničkim podacima što vam pomaže da budete usaglašeni sa lokalnim propisima
 • Stvorili smo preko 900 kontrola u radnom okviru usaglašenosti za Office 365 koje nam omogućavaju da budemo u toku sa industrijskim standardima koji se stalno razvijaju
 • Tim stručnjaka za usaglašenost neprekidno prati standarde i propise, razvijajući uobičajene skupove kontrola za naš proizvodni tim radi ugrađivanja u uslugu
 • Pravno zadržavanje i eDiscovery ugrađeni u uslugu pomažu da nađete, zadržite, analizirate i upakujete elektronski sadržaj (često se nazivaju elektronski uskladištenim informacijama ili ESI) radi pravnog zahteva ili istrage
 • Sprečavanje gubitka podataka u usluzi Office 365 vam pomaže da identifikujete, nadgledate i štitite osetljive informacije u svojoj organizaciji kroz duboku analizu sadržaja
Najčešća pitanja i liste
Pogledajte neke ključne vrhunske industrijske standarde i certifikacije koje ispunjava Office 365.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako naša posvećenost transparentnosti pomaže korisnicima da budu usaglašeni sa propisima.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako naša posvećenost transparentnosti pomaže korisnicima da budu usaglašeni sa FISMA propisima.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako naša posvećenost transparentnosti pomaže korisnicima da budu usaglašeni sa EU propisima.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako naša posvećenost transparentnosti pomaže korisnicima da budu usaglašeni sa HIPAA/HITECH propisima.
Pročitajte kako dobijamo nezavisne nadzore i certifikacije pa možete verovati da su naše usluge dizajnirane i rade uz najstrože mere zaštite.
Detaljan sadržaj
Pogledajte belu knjigu Radni okvir usaglašenosti za usluge na mreži da biste videli kako Office 365 smanjuje rizik od operativnih prekida i istovremeno povećava poverenje u stabilnost usluge.
Ova bela knjiga opisuju kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Ovaj dokument obezbeđuje kratak pregled zahteva za propise i detaljnu analizu o tome kako su Microsoft usluge u oblaku izgrađene pomoću metodologija koje mapiraju te zahteve.
Blogovi
Ova nova poruka na blogu Iz oblaka prikazuje kako neprekidno ispunjavamo zahteve usaglašenosti vaše organizacije. Šon Veni obezbeđuje uvid u naš pristup usaglašenosti sa propisima: kako da prevaziđemo pristup polja za potvrdu i koristimo usaglašenost sa standardima i propisima kako bismo ispunili ključne zahteve korisnika, kao što je lokacija podataka u određenim regionima, bezbednost podataka i privatnost.
Ovaj blog o pouzdanom računarstvu deli Microsoft perspektive o računarstvu u oblaku. U ovoj epizodi pričamo o konceptu međusobnih zavisnosti usluga u oblaku.
U ovoj epizodi pričamo o potrebi klasifikovanja i razdvajanja podataka radi omogućavanja migracije u oblaku i istovremenog održavanja zahteva za propisima i standardima primenljivim na osetljive podatke.

Office 365 centar za pouzdanost

Premeštanje na uslugu u oblaku ne bi smelo da znači gubitak pristupa informacijama. Uz Office 365 to svakako ne znači to. Naš je cilj da budemo transparentni u operacijama pa možete da nadgledate stanje usluge, pratite probleme i imate istorijski prikaz dostupnosti.
 • Imate telefonsku podršku non-stop za kritične probleme
 • Imamo DevOps procese što podrazumeva non-stop eskalaciju timu razvoja radi rešavanja problema koje nije moguće rešiti u samim operacijama
 • Sprovodimo detaljan pregled svih incidenata u uslugama, bez obzira na polje uticaja i delimo analizu ako to utiče na vašu organizaciju
 • Posvećeni smo pružanju najmanje 99,9& vremena u radu uz finansijsku potporu.
 • Svakog kvartala objavljujemo vreme u radu za Office 365 paket. Naša najnovija i istorijska vremena rada su ispod.

Nedavna vremena rada širom sveta:

2012 2013 2014
99,98% 99,97% 99,94% 99,97% 99,96% 99,98% 99,99%
Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1
Najčešća pitanja i liste
Pročitajte ova najčešća pitanja o pristupu nezavisnim podacima.
Našim podizvođačima namećemo standarde bezbednosti i privatnosti jednake našima i u interesu transparentnosti omogućavamo vam da znate koje podizvođače koristimo i šta oni rade.
Omogućavamo da saznate da li je neko pristupao vašim podacima. Znamo da je u oblaku pristup podacima jedna od glavnih briga. Ovo znači da ćete znati da možete da pristupite svojim podacima kada je to potrebno i da li je neko drugi pristupio vašim podacima. Pročitajte ko može da pristupi vašim informacijama i pod kojim okolnostima im se može pristupiti.
Detaljan sadržaj
Pročitajte ovu belu knjigu da biste stekli uvid u standardizovani skup metrike centra podataka koji se zove Power Usage Effectiveness (PUE), procesi, metodi i nove tehnologije za poboljšanje energetske efikasnosti i ekosistema poslovnog računarstva u centrima podataka.
Ova knjiga opisuje način na koji Microsoft Global Foundation Services tim upravlja obimnim centrom podataka preduzeća i podešava servere za optimalno korišćenje radi postizanja maksimalne efikasnosti. Proces se fokusira na kolekciju detaljnih podataka performansi pomoću reprezentativnih opterećenja, a zatim analizira taj skup podataka radi izbora balansiranih servera koji su optimalno podešeni za scenarije proizvodnje.
Jasna dokumentacija ustanovljenih praksi u reagovanju na državne pravne zahteve za korisničke podatke.
Ovaj dokument daje broj pravnih zahteva za korisničke podatke koje smo dobili od agencija za sprovođenje zakona širom sveta i način na koji Microsoft odgovara na te zahteve.
Blogovi
Ovaj novi blog Iz oblaka ističe način na koji upravljamo time ko ima pristup vašim podacima u usluzi i daje određene detalje od Perija Klarka i Viveka Šarme o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže korisničke podatke inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.
Budite informisani uz Office 365 centar za poruke
U cilju poboljšanja komunikacija, dodali smo centar za poruke. Centar za poruke pomaže u informisanju Office 365 administratorima o novim funkcijama i radnjama koje treba da preduzmu da bi Office 365 usluga radila neometano.
Saznajte kako kao posvećenost pokretanju visoko dostupne usluge imamo ugovor o nivou usluge od 99,9% vremena rada koje je ima finansijsku potporu. Pogledajte kako merimo dostupnost i pogledajte naše cifre o vremenu rada širom sveta za Office 365 tokom poslednja četiri kvartala.
Napomena: Video snimci su na engleskom, sa prevedenim titlovima. Kliknite na dugme "CC" u prozoru video snimka da biste isključuili titlove.
Napomena: Video snimci su na engleskom, sa prevedenim titlovima. Kliknite na dugme "CC" u prozoru video snimka da biste isključuili titlove.
Napomena: Video snimci su na engleskom, sa prevedenim titlovima. Kliknite na dugme "CC" u prozoru video snimka da biste isključuili titlove.