Pronalaženje podataka u Access aplikaciji

Podaci su beskorisni ako ne možete da ih pronađete kad su vam potrebni, pa vam Access aplikacije daju nekoliko načina na koje možete da uvećate podatke koji su vam potrebni. Ove alatke za pronalaženje i filtriranje automatski su uključene kada kreirate Access aplikaciju.

Pronalaženje podataka u prikazu liste detalja

Prikaz liste detalja automatski se kreira kad dodate neku tabelu u aplikaciju. Da biste otvorili ovaj prikaz, kliknite na Lista u biraču prikaza (osim ukoliko niste preimenovali prikaz). Za više informacija o dodavanju tabela u aplikacije pogledajte Kreiranje Access aplikacije.

Svaki prikaz liste detalja podrazumevano uključuje polje za pretragu, kao što je prikazano ovde:

Podrazumevano polje za pretragu u obrascu liste detalja.

Unesite nekoliko znakova u ovo polje i pritisnite taster ENTER, a aplikacija će odmah filtrirati listu do stavki koje sadrže ove znake.

Primer pretrage znakova "ad"

U ovom primeru, unos znakova „ad” pronalazi „Adina”, „Traders” i „Mahadevan”. Access primenjuje filter na više polja. U ovom primeru, Access je pronašao vrednost filtera u poljima „Ime", „Preduzeće" i „Prezime" sa tri različite stavke.

Pronalaženje podataka u prikazu rezimea

Prikaz rezimea grupiše stavke po vrednosti, na primer statusu zadatka:

Polje za pretragu u prikazu rezimea.

Prikazi rezimea uključuju istu vrstu polja za pretragu kao prikaz liste detalja, ali su njegove moći filtriranja ograničene na listu koja je odmah ispod njega i ne proširuju se na listu sa desne strane. Ipak, ovo je odličan način za pronalaženje grupe koja vam je potrebna ako imate mnogo grupa.

Pronalaženje podataka u prikazu lista sa podacima

Poput prikaza liste detalja, prikaz lista sa podacima kreira se automatski za svaku tabelu koju dodate u aplikaciju i postaje dostupan tako što kliknete na List sa podacima u biraču pregleda (osim ukoliko niste preimenovali prikaz). Listovi sa podacima ne uključuju polje za pretragu kao oni u gorepomenutim prikazima, ali obezbeđuju funkcije filtriranja poput onih koje biste našli u programu za unakrsne tabele. Za više informacija o prikazima lista sa podacima pogledajte Kreiranje prikaza veb lista sa podacima.

Zadržite pokazivač iznad zaglavlja kolone, kliknite na strelicu za padajući meni i kliknite na opciju za sortiranje ili filtriranje liste.

Primena filtera na polje Krajnji rok na listu sa podacima.

Ponovite proces da biste dodali više vrednosti u filter kolone. Potvrdni znakovi se pojavljuju pored vrednosti koje ste izabrali.

Filtriranje padajuće liste u listu sa podacima sa više izabranih vrednosti.

 Savet    Koristite funkciju svog pregledača „pronađi na stranici" da biste brzo našli podatke u prikazu lista sa podacima. Na primer, u programu Internet Explorer pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F, unesite tekst ili broj koji tražite i kliknite na Prethodno ili Sledeće da biste se brzo kretali po pronađenim vrednostima.

 
 
Primenljivo na:
Access 2013