Stranica 1 od 10PRETHODNOSLEDEĆA

Prelazak na Access 2010

Prelazak na Access 2010 sa prethodne verzije Ako ste iskusni Access korisnik, ovaj kurs je namenjen vama. Ovaj kurs objašnjava kako da pređete na Access 2010 sa prethodne verzije. Saznaćete kako se izvršavaju poznati zadaci u programu Access 2010, npr. korišćenje postojećih baza podataka, kreiranje novih baza podataka, pravljenje tabela i kreiranje ili uređivanje obrazaca i izveštaja.


Osnovne informacije o ovom kursu

Ovaj kurs obuhvata:

  • Jedna lekcija kojoj sami određujete tempo.
  • Kratak test na kraju lekcije. Test se ne boduje.
  • Kartica sa kratkim uputstvima koju možete odštampati na kraju kursa.

Ovaj kurs pretpostavlja da imate barem srednji nivo iskustva u programu Access. Napravili ste nekoliko baza podataka i razumete osnove dizajna baza podataka i relacija tabela. Ako ranije niste koristili Access, pogledajte članak Prvi koraci uz Access 2010.

Ciljevi

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

  • Prikaz „Backstage“ koristite za otvaranje postojećih baza podataka i kreiranje novih baza podataka.
  • Sačuvajte postojeću bazu podataka u Access 2010 datoteci.
  • Traku koristite da biste pokrenuli prikaz dizajna za tabele, obrasce, izveštaje i upite.
  • Prikaz rasporeda koristite za uređivanje obrazaca i izveštaja.
  • Prikaz rasporeda koristite za grupisanje podataka u izveštajima.
Stranica 1 od 10PRETHODNOSLEDEĆA