Stranica 8 od 10PRETHODNOSLEDEĆA

Prelazak na Access 2010

Ako imate određeno iskustvo sa programom Access 2003 ili starijim verzijama – par malih baza podataka ili više – ovaj kurs je napisan za vas. Evo nekih predloženih načina za vežbanje onoga što ste videli u kursu.

Važno    Da biste sledili ove korake, na računaru morate imati instaliran Access 2010 i morate biti povezani sa Internetom.

Kreiranje nove, prazne baze podataka

Da biste sledili ove korake, možete koristiti neku od svojih šema baza podataka.

 1. Pokrenite Access 2010. On se automatski otvara u prikazu „Backstage“.
 2. Izaberite karticu Novo. Predložak Prazna baza podataka već je izabran.
 3. Sa desne strane kartice, u polje Ime datoteke unesite ime za novu bazu podataka.
 4. Opcionalno, kliknite na ikonu fascikle koja se nalazi sa desne strane polja Ime datoteke.

Time se pokreće dijalog Zavođenje nove baze podataka koji možete koristiti za biranje druge lokacije za bazu podataka.

 1. Kliknite na dugme Preuzmi.

Baza podataka se otvara i prikazuje praznu tabelu u prikazu lista sa podacima, spremna za dodavanje polja.

Dodavanje polja u tabelu

Access obezbeđuje nekoliko načina dodavanja polja u tabelu. Evo najčešćih.

 1. Dok je tabela otvorena u prikazu dizajna, uverite se da se nalazite na kartici Polja (izaberite je ako nije tako).
 2. U grupi Dodavanje i brisanje otvorite listu Još polja.
 3. Na dnu liste, u okviru Brzi start kliknite na dugme Ime.
  Lista „Još polja“
 4. Kliknite na zaglavlje praznog polja sa desne strane novih polja (reči Kliknite da biste dodali) i ponovite 4. korak da biste dodali polja Adresa i Telefon u tabelu.
 5. Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje praznog polja (reči Kliknite da biste dodali) i sa liste koja se pojavljuje izaberite stavku Memo.

Time se postavlja tip podataka za polje i omogućava upisivanje u zaglavlje polja.

 1. U zaglavlje polja unesite Komentari i kliknite izvan zaglavlja da biste izvršili promene.

Kretanje u oknu za navigaciju

Napomena    Potrebna vam je Internet veza da biste sledili ove korake. Počnite tako što ćete preuzeti primer baze podataka „Northwind“. Da biste to uradili, izaberite karticu Novo i izaberite stavku Uzorci predložaka. Smatrajte bazu podataka pouzdanom (na žutoj traci sa porukama kliknite na dugme Omogući sadržaj) i prijavite se na bazu podataka.

 1. Okno za navigaciju je zatvoreno u ovom predlošku, tako da treba da kliknete na dvostruku strelicu da biste ga otvorili.

Dugme za otvaranje/zatvaranje okna za navigaciju

 1. U oknu kliknite na traku Izveštaji da biste proširili tu grupu.

Obratite pažnju na to da grupa prikazuje skup prečica do objekata baze podataka. Tako znate da gledate u prilagođenu kategoriju ili grupu.

 1. Kliknite na traku na vrhu okna (na njoj piše „Northwind Traders“) i izaberite stavku Tip objekta. Sada gledate listu objekata u bazi podataka.
 2. Izaberite stavku Obrasci, kliknite desnim tasterom miša na obrazac Lista klijenata i izaberite stavku Prikaz rasporeda.
 3. Kliknite na grupu Tabele da biste je proširili i kliknite dvaput na tabelu Klijenti.
 4. Kliknite desnim tasterom miša na traku na vrhu stranice i izaberite stavku Traka za pretragu.

Ponovite ovaj korak da biste traku za pretragu učinili vidljivom.

 1. Kada traka za pretragu bude vidljiva, proširite sve grupe i u polje za pretragu polako unesite klijent. Obratite pažnju na to kako Access filtrira listu objekata dok kucate.

Navigacija na traci

Isprobajte ove korake koristeći bazu podataka kao što je „Northwind“.

 • Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima i obratite pažnju na to koje kontekstualne kartice se pojavljuju i istražite ih da biste videli komande koje obezbeđuju.
 • Otvorite upit u prikazu dizajna i obratite pažnju na to koje kontekstualne kartice se pojavljuju. Istražite ih da biste videli komande koje obezbeđuju.
 • Otvorite obrazac u prikazu rasporeda i obratite pažnju na to koje kontekstualne kartice se pojavljuju. Istražite i te kartice.

Dodatni koraci!

 1. Dok je bilo koji objekat baze podataka otvoren, a kartica Početak prikazana, pritisnite taster ALT.

Pojavljuje se skup Saveti o tasterskim prečicama.

Saveti o tasterskim prečicama

Access obezbeđuje savet o tasterskoj prečici za svaku karticu trake i savet o tasterskoj prečici za komande na svakoj kartici.

 1. Ponovo pritisnite taster ALT i obratite pažnju na to da saveti o tasterskim prečicama nestaju.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+C da biste prešli na karticu Kreiranje.

Pošto ste na karticu Kreiranje došli sa kartice Početak, Access prikazuje skup saveta o tasterskim prečicama za svaku komandu na kartici Kreiranje.

 1. Još jednom pritisnite taster ALT i obratite pažnju na to da saveti o tasterskim prečicama nestaju.
 2. Sada pritisnite kombinaciju tastera ALT+C i obratite pažnju na to da se saveti o tasterskim prečicama za svaku komandu ponovo pojavljuju.

Ako slučajno zatvorite savete za tasterske prečice za datu karticu, možete da pritisnete taster ALT i slovo za tu karticu da biste ponovo videli savete za tasterske prečice.

 1. Pritisnite tastere QD da biste pokrenuli dizajner upita.
 2. Dok je dizajner upita otvoren, pritisnite kombinaciju tastera ALT+H da biste prešli na karticu Početak.

Obratite pažnju na to kako su saveti za tasterske prečice za onemogućene (sive) komande takođe onemogućeni.

Objavljivanje Veb baze podataka

Počnite tako što ćete preuzeti neki od predložaka Veb baze podataka, na primer predložak „Veb baza podataka imovine“. Da biste to uradili, izaberite karticu Novo i izaberite stavku Uzorci predložaka. Smatrajte bazu podataka pouzdanom (na žutoj traci sa porukama kliknite na dugme Omogući sadržaj) i prijavite se na bazu podataka.

 1. U prikazu „Backstage“ izaberite karticu Čuvanje i objavljivanje.
 2. Kliknite na dugme Objavi u Access uslugama.
 3. Kliknite na dugme Pokreni kontrolor kompatibilnosti.
 4. Kliknite na dugme Da da biste zatvorili sve otvorene objekte i omogućili pokretanje kontrolora kompatibilnosti.

Ako provera kompatibilnosti ne pronađe probleme ili ako pronađe samo upozorenja, baza podataka je spremna za objavljivanje.

 1. Unesite URL servera i ime lokacije. Nabavite URL od administratora sistema.
 2. Kliknite na dugme Objavi u Access uslugama.

Moraćete da sačekate da se proces objavljivanja završi i da server završi sa obradom nove lokacije.

 1. Pokrenite pregledač, idite na lokaciju, otvorite obrazac „Trenutna imovina“ i unesite podatke.

Promena Veb baze podataka i čuvanje promena na Vebu

 1. Otvorite Veb bazu podataka „Imovina“ u programu Access.
 2. Otvorite glavni obrazac u prikazu rasporeda.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na karticu Prvi koraci u obrascu i izaberite stavku Izbriši, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.
 4. Izaberite karticu Datoteka da biste otišli na prikaz „Backstage“.
 5. Na kartici Informacije kliknite na dugme Sinhronizuj sve da biste upisali (sačuvali) promene na Vebu.

Dugme „Sinhronizuj sve“

Stranica 8 od 10PRETHODNOSLEDEĆA