Prebacivanje između različitih jezika tokom kucanja

Ako u datoteci želite da koristite više jezika, za prebacivanje između različitih jezika tokom kucanja u Microsoft Office programima možete koristiti neki od dva metoda: metod podešavanja jezika i metod trake jezika.

Metod koji odaberete zasnovan je na različitim jezicima koje koristite i na ličnim željenim postavkama. Ako vam je za simbol potreban ASCII znak, pogledajte članak Umetanje znakova ¢, £, ¥, ® i drugih znakova koji ne postoje na tastaturi.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Koji metod bi trebalo da koristim?

Koristite sledeću tabelu da biste utvrdili koji je metod najbolji za jezike koje koristite. Možete koristiti i oba metoda. Na primer, ako kucate na jezicima koji su zasnovani na latinici, na primer engleskom i španskom, i jezicima koji nisu zasnovani na latinici, na primer arapskom i kineskom, za prebacivanje između engleskog i španskog možete koristiti metod postavljanja jezika, a za prebacivanje između engleskog i arapskog ili španskog i arapskog možete koristiti metod trake jezika.

Ako želite da se: Kliknite na ovu vezu da biste videli korake:
Prebacujete samo između jezika zasnovanih na latinici i koristite isti raspored tastera na tastaturi za sve jezike. Podešavanje jezika
Prebacujete samo između jezika zasnovanih na latinici i koristite maternji raspored tastera na tastaturi specifičan za svaki jezik. Traka jezika
Prebacujete samo između jezika koji nisu zasnovani na latinici. Traka jezika
Prebacujete između jezika koji je zasnovan na latinici i jezika koji nije zasnovan na latinici. Traka jezika

Vrh stranice Vrh stranice

Prebacivanje između različitih jezika pomoću trake jezika

Koristite traku jezika da biste se prebacivali između jezika koji koriste različite rasporede tastera na tastaturi. Kada se prebacite na neki jezik pomoću trake jezika, raspored tastera na tastaturi menja se u maternju tastaturu za taj jezik.

Koristite traku jezika ako je bilo koji od sledećih uslova tačan:

  • Želite da se prebacite između jezika zasnovanog na latinici (engleski, francuski) i jezika koji nije zasnovan na latinici (arapski, kineski).
  • Želite da se prebacujete samo između jezika koji nisu zasnovani na latinici (grčki, ruski).
  • Više volite da koristite maternje rasporede tastera na tastaturi kada kucate na različitim jezicima zasnovanim na latinici.

Ako želite da kucate samo na jezicima zasnovanim na latinici, na primer engleskom i španskom, koji koriste isti raspored tastera na tastaturi za sve jezike, pogledajte članak Prebacivanje između različitih jezika podešavanjem jezika za proveru.

Prebacivanje između jezika pomoću trake jezika

Da biste mogli da vidite i koristite traku jezika, morate omogućiti tastaturu za dva ili više jezika u operativnom sistemu Windows. Ako niste omogućili rasporede tastera na tastaturi za jezike koje želite da koristite, omogućite ih sada sledeći korake u članku Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za različite jezike. U najvećem broju slučajeva, kad omogućite raspored tastera na tastaturi, traka jezika se automatski pojavljuje na traci zadataka ili na radnoj površini. Ako se traka jezika ne pojavi automatski kad omogućite tastaturu, pogledajte odeljak Gde se nalazi traka jezika? u ovom članku.

  1. Otvorite dokument i postavite kursor na ono mesto u dokumentu na kojem želite da počnete sa kucanjem teksta na drugom jeziku.
  2. Kliknite na ikonu jezika Indikator engleske tastature na traci jezika, a zatim izaberite jezik koji želite da koristite.

Prečice na tastaturi  Da biste se prebacivali između rasporeda tastera na tastaturi, pritisnite kombinaciju tastera ALT+SHIFT.

 Napomena    Ikona Indikator engleske tastature predstavlja primer i prikazuje kada je jezik aktivnog rasporeda tastera na tastaturi engleski. Stvarna ikona koja se prikazuje na računaru zavisi od jezika aktivnog rasporeda tastera na tastaturi.

Ako ste za jedan jezik podesili više rasporeda tastera na tastaturi, između rasporeda tastera na tastaturi možete se prebacivati tako što ćete kliknuti na ikonu jezika Indikator engleske tastature na traci jezika, a zatim izabrati raspored tastera na tastaturi koji želite da koristite. Ime na indikatoru se menja kako bi odrazilo aktivni raspored tastera na tastaturi.

  1. Ponovite 2. i 3. korak da biste se prebacivali između različitih jezika.

Traka jezika

 Savet    Jezik alatki za proveru koji je u upotrebi u programima Microsoft Word i Microsoft PowerPoint možete videti na statusnoj traci programa. Da biste uključili ovu opciju, kliknite desnim tasterom miša na statusnu traku u programu Word ili PowerPoint, a zatim izaberite stavku Jezik. Kada je ova opcija uključena, možete kliknuti na ovaj segment statusne trake da biste prikazali dijalog Jezik i promenili jezik alatki za proveru.

Vrh stranice Vrh stranice

Gde se nalazi traka jezika?

U najvećem broju slučajeva, traka jezika se automatski pojavljuje na radnoj površini ili na traci zadataka operativnog sistema Windows kad u operativnom sistemu Windows omogućite dva ili više rasporeda tastera na tastaturi. Traku jezika nije moguće videti ako je skrivena ili ako je u operativnom sistemu Windows omogućen samo jedan raspored tastera na tastaturi. Ako ne vidite traku jezika, pogledajte članak Prebacivanje između različitih jezika pomoću trake jezika da biste saznali kako da je prikažete.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010