Funkcija „IsError“

Vraća Bulovu vrednost koja označava da li je izraz (izraz: kombinacija matematičkih ili logičkih operatora, konstanti, funkcija i imena polja, kontrola i svojstava koja daje jednu vrednost . Izrazi mogu da obavljaju računanje, manipulišu znakovima i ispituju podatke.) vrednost greške.

Sintaksa

IsError(izraz)

Zahtevani argument (argument: vrednost koja obezbeđuje podatke za radnju, događaj, metodu svojstvo, funkciju ili proceduru.) izraz može biti bilo koji važeći izraz.

Primedbe

Vrednosti greške kreiraju se konvertovanjem realnih brojeva u vrednosti grešaka pomoću funkcije CVErr. Funkcija IsError se koristi za određivanje da li numerički izraz (brojni izraz: svaki izraz koji daje broj. Izraz može da bude proizvoljna kombinacija promenljivih, konstanti, funkcija i operatora.) predstavlja grešku. Funkcija IsError vraća True ako argument izraz označava grešku. U suprotnom vraća False.

Primer

 Napomena   Primeri koji slede pokazuju upotrebu ove funkcije u modulu Visual Basic for Applications (VBA). Za više informacija o radu sa VBA modulom izaberite stavku Referenca za program Developer u padajućoj listi pored stavke Pretraživanje i unesite jedan ili više termina u polje za pretragu.

U ovom primeru, funkcija IsError se koristi za proveru da li je numerički izraz vrednost greške. Funkcija CVErr je korišćena za vraćanje greške tipa Variant iz korisnički definisane funkcije. Pretpostavimo da je UserFunction procedura korisnički definisane funkcije koja vraća vrednost greške, na primer, vraćena vrednost dodeljena naredbom UserFunction = CVErr(32767), gde je 32767 korisnički definisan broj.

Dim ReturnVal, MyCheck
ReturnVal = UserFunction()
MyCheck = IsError(ReturnVal)    ' Returns True.

      
 
 
Primenljivo na:
Access 2007