Deaktiviranje Office 365 Home instalacije

Svaka Office 365 Home pretplata dolazi uz 5 Office instalacija za Mac ili PC računare i 5 tablet računara. Ako vam ponestane instalacija, možete da deaktivirate neku od njih kako biste instalirali Office na drugom računaru ili tablet računaru.

 Napomena    Samo vlasnik pretplate može videti ili deaktivirati instalacije druge osobe. Ako niste vlasnik, možete prikazati i deaktivirati samo sopstvene instalacije.

Imajte na umu da deaktivacija nečije instalacije nije isto što i uklanjanje te osobe iz pretplate. Ako želite nekoga skroz da uklonite iz pretplate, možete to učiniti.

Deaktiviranje Office instalacije

Na stranici naloga, u okviru Informacije o instalaciji, kliknite na dugme Deaktiviraj instalaciju pored imena računara na kojem želite da deaktivirate Office.

Deaktiviranje instalacije

Nakon što ste deaktivirali Office na jednom računaru, možete da ga instalirate na drugom.

Ako deaktivirate instalaciju neke osobe koja deli vašu pretplatu, obavestite je o tome.

Deinstaliranje sistema Office

Kada deaktivirate instalaciju, Office će se na tom računaru pokretati u režimu samo za čitanje. To znači da ćete moći da pogledate i odštampate dokumente, ali nećete moći da ih uređujete ili da kreirate nove. Ako želite, Office možete da potpuno uklonite.

Deinstaliranje sistema Office sa PC računara

Deinstaliranje sa Mac računara

 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word for Mac 2011