Ažuriranje računara pomoću usluge Microsoft Update

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome koje opcije usluge Microsoft Update možete da koristite da biste redovno ažurirali sistem Microsoft Office 2007 i druge programe korporacije Microsoft.

Ovaj članak sadrži:


Šta je usluga Microsoft Update?

Microsoft Update je usluga korporacije Microsoft koja isporučuje ažurirane verzije za operativni sistem Microsoft Windows, sistem Microsoft Office i druge programe korporacije Microsoft.

Ako koristite uslugu Microsoft Update, više nećete morati da idete na različite Web lokacije da biste dobili najnovije ažurirane verzije softvera koji ima podršku korporacije Microsoft. Više informacija proizvodima sa podrškom potražite na Web lokaciji Microsoft Update.

 Napomena   Ako koristite operativni sistem Microsoft Office 2000 ili prethodne verzije, i dalje možete da dobijate ažurirane verzije sa lokacije Microsoft Office Downloads.

Ažurirane verzije često obuhvataju stavke za preuzimanje koje mogu pomoći u održavanju računara bezbednim.

Vrh stranice Vrh stranice

Izbor opcija za ažuriranje iz čarobnjaka za uslugu Microsoft Update

U čarobnjaku su dostupne sledeće opcije:

 • Preuzmite i instalirajte ispravke sa lokacije Microsoft Update kada budu dostupne (preporučuje se)     Izaberite ovu opciju da biste automatski dobili ažurirane verzije. Ako odaberete ovu opciju, pomoću kontrolne table možete da odaberete i kako i kada će dopune biti preuzete i instalirane na računar.
 • Ne želim da koristim Microsoft Update     Izaberite ovu opciju ako ne želite da dobijate ažurirane verzije. Trenutne konfigurisane postavke za dobijanje ažuriranih verzija ostaju nepromenjene. Ako odaberete da ne dobijate ažurirane verzije, možete propustiti preuzimanje sadržaja koji vam može pomoći da održavate bezbedan računar.

Vrh stranice Vrh stranice

Menjanje postavki automatskog ažuriranja na kontrolnoj tabli

Koji operativni sistem koristite?


Windows Vista

Da biste promenili postavke automatskog ažuriranja, morate da budete prijavljeni na operativni sistem Microsoft Windows kao administrator, a zatim postupite na sledeći način:

 1. Izađite iz svih programa.
 2. U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Kliknite na ikonu Sistem i održavanje, a zatim izaberite stavku Ažuriranje Windowsa.

 Napomena   U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Ažuriranje Windowsa.

Vrh stranice Vrh stranice

Windows XP

Da biste promenili postavke automatskog ažuriranja, morate biti prijavljeni kao Microsoft Windows administrator, a zatim uraditi sledeće:

 1. Izađite iz svih programa.
 2. U sistemu Microsoft Windows kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Kliknite na vezu Performanse i održavanje, zatim na vezu Sistem, a potom izaberite karticu Automatsko ažuriranje.

 Napomena   U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Sistem, a zatim izaberite karticu Automatsko ažuriranje.

Vrh stranice Vrh stranice

Provera da li postoje ažurirane verzije u Office 2007 programu

Koji program koristite?


Access

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, a zatim na dnu dijaloga izaberite stavku Opcije programa Access.
 2. U levom oknu izaberite stavku Resursi, a zatim kliknite na dugme Da li postoje ažurirane verzije?.
 3. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

Excel

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, a zatim na dnu dijaloga izaberite stavku Opcije programa Excel.
 2. U levom oknu izaberite stavku Resursi, a zatim kliknite na dugme Da li postoje ažurirane verzije?.
 3. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

InfoPath

 1. U meniju Pomoć, izaberite stavku Proveri da li postoje ažurirane verzije.
 2. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

OneNote

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Da li postoje ažurirane verzije?.
 2. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

Outlook

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Da li postoje ažurirane verzije?.
 2. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, a zatim na dnu dijaloga izaberite stavku Opcije programa PowerPoint.
 2. U levom oknu izaberite stavku Resursi, a zatim kliknite na dugme Da li postoje ažurirane verzije?.
 3. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

Project

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Da li postoje ažurirane verzije?.
 2. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

Publisher

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Da li postoje ažurirane verzije?.
 2. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

SharePoint Designer

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Da li postoje ažurirane verzije?.
 2. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

Visio

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Da li postoje ažurirane verzije?.
 2. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

Word

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, a zatim na dnu dijaloga izaberite stavku Opcije programa Word.
 2. U levom oknu izaberite stavku Resursi, a zatim kliknite na dugme Da li postoje ažurirane verzije?.
 3. Pratite uputstva na lokaciji Microsoft Update.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007