Office.com rezultati
Kreiranje predloška
Članak Da biste kreirali predložak, možete da započnete sa dokumentom koji je već kreiran, preuzet, ili potpuno nov.
Word 2013
Štampanje više kopija dokumenta
Članak Ako ne odaberete određeni broj kopija koje ćete odštampati, Word automatski štampa jednu kopiju. Međutim, to možete da promenite u gotovo bilo koji broj koji že...
Word 2013
Korišćenje programa Word 2013 za otvaranje dokumenata kreiranih u starijim verzijama programa Word
Članak Kada otvorite dokument koji je kreiran u starijoj verziji programa Word, „Režim kompatibilnosti" omogućava da nijedna od novih funkcija progrma Word 2013 ne bud...
Word 2013
Kreiranje sadržaja
Članak Dodavanje sadržaja (TOC) koji se automatski generiše.
Word 2013
Uklanjanje praćenih promena i komentara
Članak Naučite kako da trajno uklonite naznake praćenih promena i komentare iz dokumenta.
Word 2013
Umetanje tabele
Članak Dodavanje tabele u Word 2013 dokument, uključujući korišćenje koordinatne mreže tabele i detaljnije kontrole sa dijalogom „Umetanje tabele“ ili crtanje tabele s...
Word 2013
Dodavanje linije trenda ili linije proseka na grafikonu
Članak Prikažite proseke (kao što su pokretni prosek ili izmereni prosek) i trendove na grafikonu (grafiku) umetanjem linije trenda.
Word 2013, Excel 2013...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com