Office.com rezultati
Prvi koraci na lokaciji Office.com
Članak Office Online se pokreće na lokaciji Office.com, vašoj matičnoj stranici za kreiranje, prikazivanje i uređivanje Word, Excel, PowerPoint i OneNote datoteka zasn...
Excel 2013, Office 2013...
Video: Novo u sistemu Office 2013
Video zapis Napomena SkyDrive je sada OneDrive, a SkyDrive Pro je sada OneDrive for Business. Pročitajte više o ovoj promeni u članku Iz usluge SkyDrive na OneDrive .
Office 2013, Office 365 Enterprise...
Prelazak na Publisher 2013
Obuka Pređite sa programa Publisher 2007 na Publisher 2013. Upoznajte se sa novim alatkama kao što je traka i saznajte kako da kreirate publikacije, sačuvate predlošk...
Publisher 2013
Novo u sistemu Office 2013
Članak Pogledajte neke novine u sistemu Office 2013.
Publisher 2013, Access 2013...
Šta je novo u programu Publisher 2013
Članak Saznajte više o novim funkcijama u programu Publisher 2013.
Publisher 2013
Osnovni zadaci u programu Publisher 2013
Članak Saznajte više o osnovnim zadacima u programu Publisher: pravljenje publikacije od predloška, čuvanje publikacije, dodavanje teksta i slika, korišćenje sastavnih...
Publisher 2013
Video: Novo u programu Publisher 2013
Video zapis Napomena SkyDrive je sada OneDrive, a SkyDrive Pro je sada OneDrive for Business. Pročitajte više o ovoj promeni u članku Iz usluge SkyDrive na OneDrive .
Publisher 2013
Promenite mesec na kalendaru
Članak Pronađite korake za menjanje meseci na Publisher 2013 kalendaru.
Publisher 2013
Promena veličine stranice ili papira
Članak Pronađite korake za menjanje veličine stranica publikacije ili papira na kojem će stranice biti odštampane.
Publisher 2013
Kreiranje biltena
Članak Napravite bilten da biste uspostavili komunikaciju sa kupcima, zaposlenima, porodicom ili prijateljima. Kreiranje predloška biltena omogućiće vam dosledan brand...
Publisher 2013
Dodavanje ivice stranice
Članak Oivičite neke ili sve stranice u Publisher 2013 publikaciji.
Publisher 2013
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com