Visting the doctor

 Visting the doctor 

Përshkrimi

Customize this personalized story from Autism Speaks to help your child know what to expect when they visit the doctor.

Ofruar nga
Autism Speaks

Autism Speaks

Microsoft Partner

Për më shumë lloje, vizito sajtin e Autism Speaks.

Versioni:
PowerPoint 2007 ose i mëvonshëm
Shkarkimet:
1.362
Madhësia e skedarit:
456 KB
Vlerësimi: