Small business valuation

 Small business valuation 

Përshkrimi

This spreadsheet template helps you to value a small business. Use it only as an estimate. The method for valuing a business differs from industry to industry. Your accountant should be your final opinion. This spreadsheet offers 4 methods based mostly on sales and net income.

Ofruar nga
Jaxworks

Jaxworks

Microsoft Partner

Për më shumë lloje, vizito sajtin e Jaxworks.

Versioni:
Excel 2007 ose i mëvonshëm
Shkarkimet:
35.532
Madhësia e skedarit:
26 KB
Vlerësimi: