Grandma and Grandpa are leaving

 Grandma and Grandpa are leaving 

Përshkrimi

Customize this personalized story template by Autism Speaks to help explain new family situations to your child.

Ofruar nga
Autism Speaks

Autism Speaks

Microsoft Partner

Për më shumë lloje, vizito sajtin e Autism Speaks.

Versioni:
PowerPoint 2007 ose i mëvonshëm
Shkarkimet:
2.191
Madhësia e skedarit:
229 KB
Vlerësimi: