Zamikanje odstavkov

Zamik določa razdaljo odstavka od levega ali desnega roba. Znotraj robov lahko povečate ali zmanjšate zamik odstavka ali skupine odstavkov. Zamik je lahko tudi negativen (znan tudi kot odmik), ki povleče odstavek ven proti levemu robu. Ustvarite pa lahko tudi viseči zamik, v katerem prva vrstica odstavka ni zamaknjena, ostale pa so.


Zamiki odstavkov in robovi strani

Oblaček 1 Robovi strani
Oblaček 2 Zamikanje

Če želite več informacij o ustvarjanju slogov z oblikovanjem, ki ga želite znova uporabiti, si oglejte Ustvarjanje novega hitrega sloga.

Kaj želite narediti?


Zamikanje samo prve vrstice odstavka

Besedilo, ki ima zamaknjeno prvo vrstico

 1. Kliknite pred vrstico, ki jo želite zamakniti.
 2. Na kartici Postavitev strani kliknite zaganjalnik pogovornega okna Odstavek in nato kliknite jeziček Zamiki in razmiki.

Zaganjalnik pogovornega okna Odstavek

 1. Na seznamu Posebno pod Zamikanje kliknite Prva vrstica in nato v polju Za nastavite zamik, ki ga želite uporabiti pred prvo vrstico.

 Opomba   Prva vrstica odstavka in vsi naslednji odstavki, ki jih boste napisali, bodo zamaknjeni. Vse odstavke pred izbranim odstavkom je treba ročno zamakniti z istim postopkom.

Na vrh strani Na vrh strani

Povečevanje ali zmanjševanje levega zamika

 1. Izberite odstavek, ki ga želite spremeniti.
 2. Na kartici Postavitev strani v skupini Odstavek kliknite puščice ob Zamik levo in tako povečajte ali zmanjšajte levi zamik odstavka.

Na vrh strani Na vrh strani

Povečevanje ali zmanjševanje desnega zamika

 1. Izberite odstavek, ki ga želite spremeniti.
 2. Na kartici Postavitev strani v skupini Odstavek kliknite puščice ob Zamik desno in tako povečajte ali zmanjšajte desni zamik odstavka.

Na vrh strani Na vrh strani

Nastavljanje levega zamika z uporabo tipke TAB

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Slika gumba in nato še Wordove možnosti.
 1. Kliknite Preverjanje.
 2. Pod Nastavitve samopopravkov kliknite Možnosti samopopravkov in nato Samooblikovanje med vnosom.
 3. Potrdite potrditveno polje Nastavi levi in desni zamik s tabulatorji in vračalko.
 4. Če želite zamakniti prvo vrstico odstavka, kliknite pred njo.

Če želite zamakniti celoten odstavek, kliknite pred katero koli drugo vrstico razen prvo.

 1. Pritisnite tipko TAB.

 Opomba   Če želite odstraniti zamik, pritisnite tipko BACKSPACE, preden premaknete mesto vstavljanja. Kliknete lahko tudi Razveljavi v orodni vrstici za hitri dostop.

Na vrh strani Na vrh strani

Zamikanje vseh razen prve vrstice odstavka

Besedilo z visečim zamikom

 1. Izberite odstavek, v katerem želite zamakniti vse razen prve vrstice odstavka, kar imenujemo tudi viseči zamik.
 2. V vodoravnem ravnilu povlecite oznako Visečega zamika na mesto, kjer želite začeti zamik.

Oznaka visečega zamika

Če na vrhu dokumenta ni prikazano vodoravno ravnilo, kliknite gumb Ogled ravnila na vrhu navpičnega drsnega traku.

Uporaba natančnih meritev za nastavitev visečega zamika

Če želite večjo natančnost pri nastavitvi visečega zamika, lahko izberete možnosti na kartici Zamiki in razmiki.

 1. Na kartici Postavitev strani kliknite zaganjalnik pogovornega okna Odstavek in nato kliknite jeziček Zamiki in razmiki.

Zaganjalnik pogovornega okna Odstavek

 1. Na seznamu Posebno pod Zamikanje kliknite Viseče in nato v polju Za nastavite količino prostora, ki ga želite za viseči zamik.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje negativnega zamika

Besedilo z negativnim zamikom

 1. Izberite besedilo ali odstavek, ki ga želite razširiti po levem robu.
 2. Na kartici Postavitev strani v skupini Odstavek kliknite puščico dol v polju Zamik levo.

Nadaljujte klikanje puščice dol, dokler izbrano besedilo ni postavljeno na želeno mesto na levem robu.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Word 2007