Stran 8 od 19NAZAJNAPREJ

Bližnjične tipke v sistemu Office 2007

Kartice in skupine na traku z značkami z namigi za tipke

Slika 1  Na kartici Vstavljanje je namig za tipko M dodeljen možnosti SmartArt.
Slika 2  Na kartici Postavitev strani je namig za tipko M dodeljen možnosti Robovi.

Čeprav uporaba plasti pri namigih za tipke pomeni, da ima vsak ukaz v programu enolično zaporedje namigov za tipke, to pomeni tudi, da najdemo pri primerjavi namigov za tipke na različnih karticah več dvojnikov. Tako ima črka M na eni kartici določeno funkcijo, na drugi pa povsem drugo. V Wordu je na primer M namig za tipko za ukaz Robovi na kartici Postavitev strani, a tudi za ukaz SmartArt na kartici Vstavljanje.

Pomnite, da so vedno prikazane značke z namigi za tipke za aktivno kartico – tisto, na kateri ste; če želite videti namige za tipke za drugo kartico, se premaknite nanjo. Če se vam prikažejo namigi za tipke za napačno kartico, pritisnite tipko ESC in spet se bodo prikazale značke z namigi za kartice.

Opomba     Če je odprto pogovorno okno, v katerem je za bližnjico uporabljena ista črka kot namig za tipke na traku, ima pogovorno okno prednost.

Čeprav se lahko po traku premikate s tipkami in z njimi izvajate dejanja (kot boste videli v naslednjih razdelkih), so namigi za tipke veliko hitrejše za dostopanje do ukazov in njihovo izvajanje.

Stran 8 od 19NAZAJNAPREJ