Spreminjanje glav ali nog

Naredite nekaj od tega:

PokažiUrejanje ali oblikovanje glave ali noge

 1. V meniju Pogled kliknite Glava in noga.
 2. Če je potrebno, kliknite Pokaži prejšnjo Podoba gumba ali Pokaži naslednjo Podoba gumba v orodni vrstici (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) Glava in noga in se premaknite v glavo ali nogo (glava in noga: Glava, ki lahko vsebuje besedilo ali grafike, je prikazana na vrhu vsake strani v odseku. Noga je prikazana na dnu vseh strani. Glave in noge pogosto vsebujejo številke strani, naslove poglavij, datume in imena avtorjev.), ki jo želite spremeniti.
 3. Vnesite svoje spremembe v glavo ali nogo. Preglejte na primer besedilo, spremenite pisavo, uporabite krepko oblikovanje ali različno barvo pisave.

Ko spremenite glavo ali nogo, Microsoft Word samodejno spremeni enako glavo ali nogo v celotnem dokumentu, razen če dokument vsebuje različne glave ali noge v odseku (odsek: Del dokumenta, v katerem nastavite določene nastavitve oblikovanja strani. Nov odsek ustvarite, ko želite spremeniti lastnosti, kot so oštevilčenje vrstic, število stolpcev ali glave in noge.).

PokažiNamig

PokažiSpreminjanje glave ali noge prve strani

Glavo ali nogo (glava in noga: Glava, ki lahko vsebuje besedilo ali grafike, je prikazana na vrhu vsake strani v odseku. Noga je prikazana na dnu vseh strani. Glave in noge pogosto vsebujejo številke strani, naslove poglavij, datume in imena avtorjev.) lahko na prvi strani izpustite ali pa ustvarite enolično glavo ali nogo za prvo stran dokumenta ali za prvo stran vsakega odseka (odsek: Del dokumenta, v katerem nastavite določene nastavitve oblikovanja strani. Nov odsek ustvarite, ko želite spremeniti lastnosti, kot so oštevilčenje vrstic, število stolpcev ali glave in noge.) v dokumentu.

 1. Če je vaš dokument razdeljen v odseke, kliknite odsek ali izberite več odsekov, ki jih želite spremeniti. Kliknite kjer koli v dokumentu, če ta ni razdeljen v odseke.
 2. V meniju Pogled kliknite Glava in noga.
 3. V orodni vrstici (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) Glava in noga kliknite Priprava strani Podoba gumba.
 4. Kliknite jeziček Postavitev.
 5. Potrdite polje Drugače za prvo stran in nato kliknite V redu.
 6. Če je potrebno, kliknite Pokaži prejšnjo Podoba gumba ali Pokaži naslednjo Podoba gumba v orodni vrstici Glava in noga in se premaknite v področje Glava na prvi strani ali Noga na prvi strani.
 7. Ustvarite glavo ali nogo za prvo stran dokumenta ali odseka.

Če ne želite glave ali noge na prvi strani, pustite področji glave in noge prazni.

PokažiSpreminjanje glav ali nog za sode in lihe strani

 1. V meniju Pogled kliknite Glava in noga.
 2. V orodni vrstici (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) Glava in noga kliknite Priprava strani Podoba gumba.
 3. Kliknite jeziček Postavitev.
 4. Potrdite polje Drugače za lihe in sode in nato kliknite V redu.
 5. Če je potrebno, kliknite Pokaži prejšnjo Podoba gumba ali Pokaži naslednjo Podoba gumba v orodni vrstici Glava in noga, če se želite premakniti v področje lihih ali sodih glav ali nog (glava in noga: Glava, ki lahko vsebuje besedilo ali grafike, je prikazana na vrhu vsake strani v odseku. Noga je prikazana na dnu vseh strani. Glave in noge pogosto vsebujejo številke strani, naslove poglavij, datume in imena avtorjev.).
 6. Ustvarite glavo ali nogo za lihe strani v področju Glava na lihi strani ali Noga na lihi strani in ustvarite glavo ali nogo za sode strani v področju Glava na sodi strani ali Noga na sodi strani.

PokažiSpreminjanje glav in nog za del dokumenta

Dokument mora biti najprej razdeljen v odseke (odsek: Del dokumenta, v katerem nastavite določene nastavitve oblikovanja strani. Nov odsek ustvarite, ko želite spremeniti lastnosti, kot so oštevilčenje vrstic, število stolpcev ali glave in noge.), če želite ustvariti glave ali noge (glava in noga: Glava, ki lahko vsebuje besedilo ali grafike, je prikazana na vrhu vsake strani v odseku. Noga je prikazana na dnu vseh strani. Glave in noge pogosto vsebujejo številke strani, naslove poglavij, datume in imena avtorjev.) za del dokumenta.

 1. Če tega še niste naredili, vstavite prelom odseka (prelom odseka: Oznaka, ki ji vstavite, če želite prikazati konec odseka. V prelomu odseka so shranjeni elementi oblikovanja odseka, kot so robovi, usmerjenost strani, glave in noge in zaporedje številk strani.) tam, kjer želite začeti nov odsek, ki bo vseboval drugačno glavo ali nogo.

PokažiKako?

 1. Kliknite odsek, za katerega želite ustvariti drugačno glavo ali nogo.
 2. V meniju Pogled kliknite Glava in noga.
 3. V orodni vrstici (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) Glava in noga kliknite Poveži s prejšnjim Podoba gumba, če želite prekiniti povezavo med glavo in nogo trenutnega in prejšnjega odseka.

V zgornjem desnem kotu glave ali noge Word ne bo več prikazoval sporočila »Enako kot prejšnji«.

 1. Spremenite obstoječo glavo ali nogo ali pa ustvarite novo za ta odsek.

PokažiSpreminjanje različnih glav in nog glede na prejšnje

 1. Kliknite odsek (odsek: Del dokumenta, v katerem nastavite določene nastavitve oblikovanja strani. Nov odsek ustvarite, ko želite spremeniti lastnosti, kot so oštevilčenje vrstic, število stolpcev ali glave in noge.), ki vsebuje glavo ali nogo, ki jo želite narediti enako kot glavo ali nogo (glava in noga: Glava, ki lahko vsebuje besedilo ali grafike, je prikazana na vrhu vsake strani v odseku. Noga je prikazana na dnu vseh strani. Glave in noge pogosto vsebujejo številke strani, naslove poglavij, datume in imena avtorjev.) v prejšnjem odseku.
 2. V meniju Pogled kliknite Glava in noga.
 3. Če je potrebno, kliknite Pokaži prejšnjo Podoba gumba ali Pokaži naslednjo Podoba gumba v orodni vrstici (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) Glava in noga in se premaknite v glavo ali nogo, ki jo želite spremeniti.
 4. V orodni vrstici Glava in noga kliknite Poveži s prejšnjim Podoba gumba, če želite ponovno povezati glavo in nogo v trenutnem odseku s tisto v prejšnjem odseku.
 5. Microsoft Word vas bo vprašal, ali želite izbrisati glavo in nogo ter se povezati z glavo in nogo v prejšnjem odseku. Kliknite Da.
 
 
Velja za:
Word 2003