Spajanje celic v tabeli

Več celic (celica: Polje, ki ga tvori presečišče stolpca in vrstice na delovnem listu ali v tabeli, v katero vnašate informacije.) v vrstici ali stolpcu lahko sestavite v eno samo. Lahko na primer spojite več celic, ki ležijo ena poleg druge, in dobite naslov tabele, ki sega prek več stolpcev.

  1. Izberite celice, ki jih želite spojiti.

PokažiKako?

Nekatere dele tabele (tabela: Ena ali več vrstic celic, v katerih so navadno prikazane številke in drugi elementi, namenjena hitremu sklicevanju in analiziranju. Elementi v tabeli so razvrščeni v vrstice in stolpce.) vidite samo, če prikažete vse oznake oblikovanja s klikom ukaza  Pokaži/skrij Oznaka odstavka   Podoba gumba v orodni vrstici (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) Standard.

Če želite izbrati:

Celico

Kliknite levi rob celice (celica: Polje, ki ga tvori presečišče stolpca in vrstice na delovnem listu ali v tabeli, v katero vnašate informacije.).

Izbiranje celice tabele

Vrstico

Kliknite levo od vrstice.

Izbiranje vrstice tabele

Stolpec

Kliknite mrežno črto ali obrobo na vrhu stolpca.

Izbiranje stolpca tabele

Več celic, vrstic ali stolpcev

Povlecite čez celico, vrstico ali stolpec. 

Lahko pa izberete več elementov, ki niso nujno razporejeni po vrstnem redu. Kliknite prvo želeno celico, vrstico ali stolpec, pritisnite CTRL in nato kliknite naslednje želene celice, vrstice ali stolpce. 

Besedilo naslednje celice

Pritisnite TAB.

Besedilo prejšnje celice

Pritisnite SHIFT+TAB

Celotno tabelo

V pogledu postavitve tiskanja (pogled postavitve tiskanja: Pogled na dokument ali drug predmet, kot bo videti natisnjen. Elementi, kot so glave, noge, stolpci in polja z besedilom so prikazani na njihovih dejanskih mestih.) kliknite ročico za premikanje tabeleRočica s štirikrako puščico ali pa povlecite čez celo tabelo.

 Opomba   Vrstice, stolpce ali celotno tabelo lahko izberete tudi s klikom v tabelo in z uporabo ukazov Izberi v meniju Tabela, pa tudi z uporabo bližnjic na tipkovnici.

  1. V meniju Tabela kliknite Spoji celice Podoba gumba.

 Opomba   Ko v stolpcu spojite več celic, da bi ustvarili navpičen naslov tabele, ki bi obsegal več vrstic, v orodni vrstici (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) Tabele in obrobe kliknite Spremeni usmerjenost besedila Podoba gumba. Tako boste spremenili usmerjenost besedila naslova. Če spremenite smer besedila in shranite dokument kot spletno stran, besedilo ne bo spremenjeno, ko bo stran prikazana v brskalniku (Brskalnik: programska oprema, ki interpretira datoteke HTML, jih oblikuje v spletne strani in jih prikaže. Spletni brskalnik, na primer Windows Internet Explorer, lahko sledi hiperpovezavam, prenaša datoteke in predvaja zvoke ali videe, vdelane v spletne strani.).

 
 
Velja za:
Word 2003