Postavljanje grafik in besedila

Naredite nekaj od tega:

PokažiSpreminjanje robov okoli besedila v samoobliki ali polju z besedilom

PokažiPoravnavanje besedila v samoobliki ali polju z besedilom

Uporabite ukaz Smer besedila (meni Oblika) za usmeritev besedila navpično (od vrha navzdol) v samoobliki (samooblike: Skupina vnaprej pripravljenih oblik, ki vključujejo osnovne oblike, na primer pravokotnike in kroge, ter različne črte in konektorje, puščice, simbole diagrama poteka, zvezde in trakove ter oblačke.) ali polju z besedilom (polje z besedilom: Premakljivo mesto za besedilo ali grafike, ki mu lahko spremenite velikost. Polja z besedilom uporabite na primer za to, da postavite več blokov besedila na stran ali da določeno besedilo usmerite drugače, kot je usmerjen ostali del besedila v dokumentu.).

 1. Kliknite samoobliko ali polje z besedilom, ki vsebuje besedilo, ki bi ga radi poravnali.

Samooblika mora vsebovati besedilo, preden ga želite poravnati.

 1. Naredite nekaj od tega:

PokažiSpreminjanje sloga za oblivanje besedila za sliko ali risan predmet

To nastavitev lahko spremenite za plavajoče risalne površine (risalna površina: območje, na katero je mogoče narisati več oblik. Glede na to, da so oblike na platnu, jih je mogoče hkrati premikati in jim spreminjati velikost.) ali risan predmet (risani predmet: Katera koli narisana ali vstavljena grafika, ki jo je mogoče spremeniti in izboljšati. Med risane predmete sodijo samooblike, krivulje, črte in WordArt.), ki ni na risalni površini. Ne morete pa spremeniti te nastavitve za predmet, ki je na risalni površini.

 1. Označite sliko, risan predmet ali risalno površino.
 2. V meniju Oblika kliknite ukaz za vrsto predmeta, ki ste ga označili - na primer Samooblika ali Slika - in nato jeziček Postavitev.
 3. Kliknite želen način oblivanja besedila.
 4. Če želite več možnosti oblivanja besedila, kliknite Dodatno in nato Oblivanje z besedilom.

 Opomba   Če hočete določiti, da naj se besedilo obliva znotraj risanega predmeta, z desno miškino tipko kliknite predmet, kliknite ukaz za vrsto predmeta, ki ste ga označili - na primer Oblikuj samoobliko ali oblikuj polje z besedilom - in nato kliknite jeziček Polje z besedilom. Potrdite ali počistite polje Prelomi besedilo v samoobliki.

PokažiPremikanje risanega predmeta pred ali za besedilo

PokažiPostavljanje risanega predmeta glede na stran, besedilo ali drugo sidro

To nastavitev lahko spremenite za risalno površino (risalna površina: območje, na katero je mogoče narisati več oblik. Glede na to, da so oblike na platnu, jih je mogoče hkrati premikati in jim spreminjati velikost.) ali plavajoč predmet (plavajoči predmet: Grafika ali drug predmet, ki je vstavljen v risalno plast, tako da ga lahko natančno postavite na stran ali pred oziroma za besedilo ali druge predmete.), ki ni na risalni površini. Ne morete pa te nastavitve spremeniti za predmet v vrstici (predmet v vrstici: Grafika ali drugi predmet, ki je v Microsoft Wordovem dokumentu postavljen neposredno v besedilo na mesto vstavljanja.) ali predmet, ki je na risalni površini.

 1. V meniju Oblika kliknite ukaz za vrsto predmeta, ki ste ga izbrali - npr. Samooblika, Polje z besedilom, Slika ali Risalna površina - kliknite jeziček Postavitev in nato kliknite Napredno.
 2. V pogovornem oknu Zahtevnejša postavitev kliknite kartico Položaj slike in izberite želene možnosti za vodoravna in navpična sidra - npr. rob, stran ali odstavek. Predmet lahko poravnate glede na sidro ali pa vnesete natančno številsko lego za predmet glede na sidro.

PokažiNamig

Odstavku lahko pripnete predmet, ki se potem z njim premika:

 • Če želite, da se izbrani predmet premika gor in dol z odstavkom, na katerega je pripet, potrdite polje Premikaj predmet z besedilom.
 • Če želite, da predmet vedno ostane zasidran na istem odstavku, ko premaknete predmet, potrdite polje Zakleni sidro.
 • Če želite omogočiti, da se predmeti z enakim slogom oblivanja prekrivajo, potrdite polje Dovoli prekrivanje.

PokažiPostavitev okvira

Okvir (Okvir: vsebnik, ki mu lahko spreminjate velikost in mesto na strani. Če želite na stran postaviti besedilo ali grafiko, ki vsebuje pripombe, sprotne opombe, končne opombe ali določena polja, morate namesto polja z besedilom uporabiti okvir.) lahko postavite ali mu določite mesto, če ga tja povlečete, lahko ga tudi poravnate z referenčno točko, ki je lahko odstavek, stran, rob ali časopisni stolpec. Okvir odriva besedilo, ki ga obdaja, in je vedno zasidran na najbližji odstavek, zato se vedno pojavlja skupaj z njim na isti strani.

 1. Izberite okvir, kliknite z desno miškino tipko, nato pa kliknite Oblikuj okvir.
 2. V odsekih Vodoravno in Navpično kliknite želene možnosti.

 Opombe 

 • Če želite zagotoviti, da se izbrani okvir premika gor in dol z odstavkom, na katerega je zasidran, izberite potrditveno polje Premikaj z besedilom. Če želite zagotoviti, da okvir ostane zasidran v istem odstavku, ko premikate okvir, potrdite polje Zakleni sidro.
 • Okvir lahko postavite tudi tako, da ga povlečete. Okvir označite, če kazalec premikate prek obrobe okvira, dokler se ne spremeni v štirismerno puščico. Zdaj lahko okvir povlečete na novo mesto.

PokažiSpreminjanje velikosti polja z besedilom, da se prilega besedilu

Velikost polja z besedilom (polje z besedilom: Premakljivo mesto za besedilo ali grafike, ki mu lahko spremenite velikost. Polja z besedilom uporabite na primer za to, da postavite več blokov besedila na stran ali da določeno besedilo usmerite drugače, kot je usmerjen ostali del besedila v dokumentu.) ali samooblike (samooblike: Skupina vnaprej pripravljenih oblik, ki vključujejo osnovne oblike, na primer pravokotnike in kroge, ter različne črte in konektorje, puščice, simbole diagrama poteka, zvezde in trakove ter oblačke.), ki vsebuje besedilo, lahko spremenite, da je dolga ali kratka kot besedilo v njej. Ta nastavitev ne velja za povezana polja z besedilom.

 1. Označite polje z besedilom. Če želite to storiti, pomaknite kazalec čez obrobo polja z besedilom, dokler ne postane štiriglava puščica, in kliknite obrobo.
 2. V meniju Oblika kliknite ukaz za vrsto predmeta, ki ste ga označili - na primer Samooblika ali Polje z besedilom - in nato kliknite jeziček Polje z besedilom.
 3. Potrdite polje Spremeni velikost samooblike, tako da se prilega besedilu.
 
 
Velja za:
Word 2003