Bližnjice na tipkovnici

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško postavitev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je potrebno dve ali več tipk pritisniti hkrati, so tipke v pomoči Microsoft Worda ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je potrebno pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Če želite natisniti to poglavje, pritisnite TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite ENTER in nazadnje še CTRL+P.

Podokno opravil Pomoč in okno Pomoč

PokažiUporaba podokna opravil Pomoč in okna »Pomoč«

Podokno opravil Pomoč ponuja dostop do vse vsebine Officeove pomoči in se prikaže kot del Microsoft Worda. okno pomoči prikazuje poglavja in drugo vsebino pomoči in se prikaže kot okno poleg Worda, ki pa je ločeno.

V podoknu opravil Pomoč

F1

Prikaže podokno opravil Pomoč.

F6

Preklopi med podoknom opravil Pomoč in Wordom.

TAB

Izbere naslednji element v podoknu opravil Pomoč.

SHIFT+TAB

Izbere prejšnji element v podoknu opravil Pomoč.

ENTER

Izvede dejanje za izbrani element.

PUŠČICA DOL in PUŠČICA GOR

V kazalu vsebine izbere naslednji oziroma prejšnji element.

PUŠČICA DESNO in PUŠČICA LEVO

V kazalu vsebine razširi oziroma strne izbrani element.

ALT+PUŠČICA LEVO

Premakne nazaj na prejšnje podokno opravil.

ALT+PUŠČICA DESNO

Premakne naprej na naslednje podokno opravil.

CTRL+PRESLEDNICA

Odpre meni podoken opravil.

CTRL+F1

Zapre in ponovno odpre trenutno podokno opravil.

PUŠČICA DESNO

Razširi seznam +/-.

PUŠČICA LEVO

Strni seznam +/-.

V oknu pomoči

TAB

Izbere naslednje skrito besedilo ali hiperpovezavo ali možnost Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme.

SHIFT + TAB

Izbere prejšnje skrito besedilo, hiperpovezavo ali gumb Pogled brskanja na vrhu članka spletnega mesta Microsoft Office.

ENTER

Izvede dejanje za izbrano možnost Pokaži vse ali Skrij vse, za skrito besedilo ali hiperpovezavo.

ALT+PUŠČICA LEVO

Premik nazaj na prejšnjo temo pomoči.

ALT+PUŠČICA DESNO

Premik naprej na naslednjo temo pomoči.

CONTROL+P

Natisne trenutno temo pomoči.

PUŠČICA GOR in PUŠČICA DOL

Kratko zadrsa gor in dol znotraj trenutno prikazane teme pomoči.

PAGE UP in PAGE DOWN

Dolgo zadrsa gor in dol znotraj trenutno prikazane teme pomoči.

ALT+U

Spremeni okno pomoči iz ločenega (nerazpostavljenega) od Worda v povezanega (razpostavljenega) z Wordom.

SHIFT+F10

Prikaže meni ukazov za okno pomoči; zahteva aktiven fokus okna pomoči (kliknite element v oknu pomoči).

Meniji, orodne vrstice, podokna opravil in pogovorna okna

PokažiDostop do menijev in orodnih vrstic ter njihova uporaba

F10 ali ALT

Izbere menijsko vrstico (menijska vrstica: Vodoravna vrstica pod naslovno vrstico, ki vsebuje imena menijev. Menijska vrstica je lahko vgrajena ali izdelana po meri.) ali zapre odprt meni in podmeni hkrati.

CTRL+TAB ali CTRL+SHIFT+TAB

Izbere podokno opravil ali orodno vrstico, potem ko pritisnete F10 ali ALT za izbiro menijske vrstice. Če tipke pritisnete večkrat, preklapljate med odprtimi orodnimi vrsticami, menijskimi vrsticami in podokni opravil.

TAB ali SHIFT+TAB

Ko je orodna vrstica (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) ali menijska vrstica izbrana, izbere naslednji ali prejšnji gumb ali meni.

ENTER

Odpre izbrani meni ali izvede dejanje za izbrani gumb ali ukaz.

SHIFT+ F10

Prikaže priročni meni (Priročni meni: meni, v katerem je prikazan seznam ukazov, povezanih z določenim elementom. Če ga želite prikazati, ga kliknite z desno tipko miške ali pritisnite SHIFT+F10.) za izbrani element.

ALT+PRESLEDNICA

Prikaže naslovno vrstico priročnega menija

PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR

Ko je meni ali podmeni (podmeni: Meni, ki se prikaže, ko uporabnik pokaže na ukaz v nadrejenem meniju.) odprt, izbere naslednji ali prejšnji ukaz.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Izbere meni na levi ali na desni. Ko je podmeni odprt, preklopi med glavnim menijem in podmenijem.

HOME ali END

Izbere prvi oziroma zadnji ukaz v meniju ali podmeniju.

ESC

Zapre odprt meni. Ko je odprt podmeni, zapre samo podmeni.

SHIFT+PUŠČICA DOL

Odpre izbran meni.

CTRL+PUŠČICA DOL

Ko je skrajšan meni odprt, prikaže celotno zbirko ukazov.

ALT+CTRL+= (enačaj)

Meniju doda orodno vrstico. Ko pritisnete to bližnjično tipko in nato kliknete gumb orodne vrstice, Microsoft Word doda gumb ustreznemu meniju. Kliknite na primer Označevanje Podoba gumba v orodni vrstici Oblikovanje, če želite dodati ukaz Označevanje v meni Oblika.

ALT+CTRL+- (pomišljaj)

Odstrani ukaz iz menija. Ko pritisnete to bližnjično tipko in nato izberete ukaz menija, se ukaz odstrani. Menijski ukaz lahko dodate nazaj v meni, če ste se premislili.

ALT+CTRL++ (in tipka plus na številski tipkovnici)

Prilagodite bližnjično tipko za ukaz menija. Ko pritisnete to bližnjično tipko in nato izberete ukaz menija, se odpre pogovorno okno Prilagodi tipkovnico in tako lahko bližnjično tipko dodajate, spreminjate ali odstranite.

 Opomba   S tipkovnico lahko izberete kateri koli ukaz iz menijske vrstice. Pritisnite ALT, če želite izbrati menijsko vrstico. Pritisnite podčrtano črko v imenu menija z želenim ukazom. V meniju, ki se prikaže, pritisnite podčrtano črko v imenu želenega ukaza.

PokažiDostop do podoken opravil in njihova uporaba

CTRL+F1

Odpre podokno opravil ali skrije trenutno podokno opravil.

F6

Premik v podokno opravil (podokno opravil: Okno v Officeovem programu, v katerem so na voljo pogosto uporabljeni ukazi. Njegovo mesto in majhnost omogočata uporabo ukazov med delom z datotekami.) iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

Opomba     Če tipka F6 ne prikaže želenega podokna opravil, poskusite pritisniti tipko ALT, s čimer preklopite na menijsko vrstico, nato pa pritisnite CTRL+TAB za premik na podokno opravil. Če poleg tega odprete iz podokna opravil Razkrij oblikovanje odprete pogovorno okno, bo fokus po tem, ko zaprete pogovorno okno, namesto na podoknu opravil na dokumentu. Za vrnitev v podokno opravil lahko uporabite F6 ali CTRL+TAB.

CTRL+TAB

Ko je meni ali orodna vrstica (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) aktivna, premakne v podokno opravil. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.)

CTRL+PRESLEDNICA

Odpre meni podoken opravil.

ALT+HOME

Premik v podokno opravil Uvod.

ALT+PUŠČICA LEVO

Obrne zaporedje podoken opravil, ki ste jih odprli.

ALT+PUŠČICA DESNO

Ponovi zaporedje podoken opravil, ki ste jih odprli.

ESC

Zapre meni, če je trenutno odprt, ali pa se vrne v dokument.

TAB ali SHIFT+TAB

Ko je aktivno podokno opravil, izbere naslednjo ali prejšnjo možnost v podoknu opravil.

PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR

Premik med izbirami izbranega podmenija; premik med nekaterimi možnostmi v skupini možnosti.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpre izbrani meni ali izvede dejanje, prirejeno izbranemu gumbu.

SHIFT+ F10

Odpre priročni meni (Priročni meni: meni, v katerem je prikazan seznam ukazov, povezanih z določenim elementom. Če ga želite prikazati, ga kliknite z desno tipko miške ali pritisnite SHIFT+F10.) v dokumentu; odpre spustni meni za izbrani element galerije.

HOME ali END

Ko je viden meni ali podmeni, izbere prvi oziroma zadnji ukaz v meniju ali podmeniju.

PAGE UP ali PAGE DOWN

Premik gor oziroma dol po izbranem galerijskem seznamu.

CTRL+PUŠČICA DESNO ali CTRL+PUŠČICA LEVO

Razširi ali strne element na seznamu galerij, ki se ga da strniti.

CTRL+HOME ali CTRL+END

Premik na vrh oziroma dno izbranega galerijskega seznama.

PokažiSpreminjanje velikosti in premikanje orodnih vrstic, menijev in podoken opravil

 1. Pritisnite tipko ALT, če želite izbrati menijsko vrstico (menijska vrstica: Vodoravna vrstica pod naslovno vrstico, ki vsebuje imena menijev. Menijska vrstica je lahko vgrajena ali izdelana po meri.).
 2. Če želite izbrati orodno vrstico (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) ali podokno opravil (podokno opravil: Okno v Officeovem programu, v katerem so na voljo pogosto uporabljeni ukazi. Njegovo mesto in majhnost omogočata uporabo ukazov med delom z datotekami.), večkrat pritisnite CTRL+TAB.
 3. Naredite nekaj od tega:

PokažiSpremenite velikost orodne vrstice

 1. Če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice, v orodni vrstici pritisnite tipki CTRL + preslednica.
 2. Izberite ukaz Velikost in nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Uporabite puščične tipke, če želite spremeniti velikost orodne vrstice. Če želite naenkrat spremeniti velikost za eno slikovno piko, pritisnite CTRL+puščične tipke.

PokažiPremaknite orodno vrstico

 1. Če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice, v orodni vrstici pritisnite tipki CTRL + preslednica.
 2. Izberite ukaz Premakni in nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Uporabite puščične tipke za določanje položaja orodne vrstice. Če želite premakniti za eno slikovno piko naenkrat, pritisnite CTRL+puščične tipke. Če želite odsidrati orodno vrstico, večkrat pritisnite PUŠČICO DOL. Če želite sidrati orodno vrstico navpično na levi oziroma desni strani, pritisnite PUŠČICO LEVO oziroma PUŠČICO DESNO, ko je orodna vrstica do konca na levi oziroma na desni strani.

PokažiSpreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Če želite prikazati dodatne ukaze, v podoknu opravil pritisnite tipki CTRL+PRESLEDNICA.
 2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Velikost podokna opravil spremenite s puščičnimi tipkami. Če želite spreminjati velikost po eno slikovno piko, pritisnite CTRL+puščične tipke.

PokažiPremikanje podokna opravil

 1. Če želite prikazati dodatne ukaze, v podoknu opravil pritisnite tipki CTRL + preslednica.
 2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Premakni, nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Položaj podokna opravil določite s puščičnimi tipkami. Če želite podokno premikati po eno slikovno piko, pritisnite CTRL+puščične tipke.

 Opomba    Če podokno opravil premaknete med orodne vrstice ali v vrstico stanja, se podokno prilepi v vrstice in se ponovno orientira vodoravno. Če želite podokno opravil vrniti v navpični položaj, uporabite puščične tipke, da ga premaknete ven iz vrstic.

 1. Ko končate premikanje ali spreminjanje velikosti, pritisnite tipko ESC ali ENTER.

PokažiUporaba pogovornih oken

ALT+ F6

Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v dokument za pogovorna okna, kot je na primer Najdi in zamenjaj, ki podpira to obnašanje.

TAB

Premik na naslednjo možnost ali skupino možnosti.

SHIFT+TAB

Premik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti.

CTRL+TAB

Preklop na naslednjo kartico pogovornega okna.

CTRL+SHIFT+TAB

Preklop na prejšnjo kartico pogovornega okna.

Puščične tipke

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PRESLEDNICA

Izvajanje dejanja, določenega izbranemu gumbu; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja.

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Odpiranje zaprtega seznama in premik na to možnost na seznamu.

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Izbiranje možnosti; izbira ali čiščenje potrditvenega polja.

ALT+PUŠČICA DOL

Odpiranje izbranega spustnega seznama.

ESC

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna.

ENTER

Zagon izbranega ukaza.

PokažiUporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot (pot: Pot, ki jo operacijski sistem uporablja za to, da najde mapo ali datoteko - na primer c:\Domači proračun\Marec.doc.) do mape.

HOME

Premik na začetek vnosa.

END

Premik na konec vnosa.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Premik en znak levo oziroma desno.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Premik eno besedo levo.

CTRL+PUŠČICA DESNO

Premik eno besedo desno.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Potrditev ali preklic izbire enega znaka levo.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Potrditev ali preklic izbire enega znaka desno.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Potrditev ali preklic izbire ene besede levo.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Potrditev ali preklic izbire ene besede desno.

SHIFT+HOME

Izbira od mesta vstavljanja do začetka vnosa.

SHIFT+END

Izbira od mesta vstavljanja do konca vnosa.

PokažiUporaba pogovornih oken Odpri, Shrani kot in Vstavi sliko

CTRL+F12

Prikaz pogovornega okna Odpri.

F12

Prikaz pogovornega okna Shrani kot.

ALT+1

Premik v prejšnjo mapo (Podoba gumba ).

ALT+2

Odiranje mape, ki je eno raven nad odprto mapo (gumb V nadrejeno mapo Podoba gumba ).

ALT+3

Zapre pogovorno okno in odpre iskalno stran svetovnega spleta (World Wide Web) (svetovni splet (WWW): Večpredstavnostna veja interneta, v kateri so poleg besedila še grafike, zvok in video. V spletu se uporabniki zlahka pomikajo po elementih, straneh in mestih s hiperpovezavami.) (gumb Preišči splet Podoba gumba ).

ALT+4

Izbris izbrane mape ali datoteke (gumb Izbriši Podoba gumba ).

ALT+5

Ustvarjanje nove podmape v odprti mapi (gumb Ustvari novo mapo Podoba gumba ).

ALT+6

Preklop med pogledi Seznam, Podrobnosti, Lastnosti, Predogled, Sličice, Ploščice in Ikone (kliknite puščico poleg gumba Pogledi Podoba gumba ).

ALT+7 ali ALT+R

Prikaže meni Orodja (gumb Orodja).

SHIFT+F10

Prikaže priročni meni (Priročni meni: meni, v katerem je prikazan seznam ukazov, povezanih z določenim elementom. Če ga želite prikazati, ga kliknite z desno tipko miške ali pritisnite SHIFT+F10.) za izbrani element, kot je mapa ali datoteka.

TAB

Premik med možnostmi ali področji pogovornega okna.

F4 ali ALT+H

Odpre seznam Išči v ali Shrani v.

F5

Posodobi datoteke, ki so vidne v pogovornem oknu Odpri ali Shrani kot (meni Datoteka).

Hitro sklicevanje

PokažiPogosta opravila, ki so opravljena v Microsoft Wordovem dokumentu

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA

Ustvari nedeljiv presledek.

CTRL+vezaj

Ustvari nedeljiv vezaja

CTRL+B

Naredi pisavo krepko.

CTRL+I

Naredi pisavo ležečo.

CTRL+U

Naredi pisavo podčrtano.

CTRL+SHIFT+<

Zmanjša velikost pisave.

CTRL+SHIFT+>

Poveča velikost pisave.

CTRL+PRESLEDNICA

Odstrani oblikovanje odstavka ali znaka.

CTRL+C

Prekopira izbrano besedilo ali predmet.

CTRL+X

Izreže izbrano besedilo ali predmet.

CTRL+V

Prilepi besedilo ali predmet.

CTRL+Z

Razveljavi zadnje dejanje.

CTRL+Y

Ponovno uveljavi zadnje dejanje.

Vrstica Jezik

PokažiRazpoznavanje govora in rokopisa

Levi ALT+SHIFT

Preklopi med jeziki ali postavitvami tipkovnice.

Tipka Windows +V

Vklopi ali izklopi mikrofon.

Tipka Windows +T

Preklopi med načinom govornih ukazov in narekovalnim načinom.

Tipka Windows +C

Prikaže seznam alternativ popravkov.

Tipka Windows +H

Vklopi ali izklopi rokopis

ALT+~

Vklop ali izklop japonskega urejevalnika z metodo vnašanja (IME) (IME: Program za vnašanje vzhodnoazijskega besedila (poenostavljena in tradicionalna kitajščina, japonščina in korejščina) v programe s pretvarjanjem vnesenega besedila v kompleksne vzhodnoazijske znake. Računalnik obravnava IME kot nadomestno razporeditev tipkovnice.) na tipkovnici s 101 tipkami.

Desni ALT

Vklop ali izklop korejskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipkami.

CTRL+PRESLEDNICA

Vklop ali izklop kitajskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipkami.

 Opombe 

 • Kombinacijo tipk lahko za preklapljanje med jeziki ali postavitvami tipkovnic nastavite v pogovornem oknu Dodatne nastavitve tipk. Če želite odpreti pogovorno okno Dodatne nastavitve tipk z desno miškino tipko kliknite vrstico Jezik, nato pa kliknite Nastavitve. Pod oznako Lastnosti kliknite Nastavitve tipk.
 • Tipka Windows (Tipka Windows ) je pri večini tipkovnic na voljo v spodnji vrstici tipk.

E-pošta

PokažiPošiljanje e-poštnih sporočil

Ko je mesto vstavljanja v glavi e-pošte, uporabite te tipke (če po e-pošti pošiljate dokument ali sporočilo. Če želite prestaviti mesto vstavljanja v glavo e-pošte, pritisnite SHIFT+TAB.

ALT+S

Pošlje aktivni dokument (aktivni dokument: Dokument, s katerim delate. Besedilo, ki ga vnesete, in grafike, ki jih vstavite v Microsoft Word, se prikažejo v aktivnem dokumentu. Naslovna vrstica aktivnega dokumenta je poudarjena. ali sporočilo.

CTRL+SHIFT+B

Odpre adresar

ALT+K, CTRL+K

Ko je mesto vstavljanja v glavi sporočila, primerja imena v vrsticah »Za«, »Kp« in »Skp« z adresarjem.

ALT+. (pika)

Odpre adresar v polju »Za«.

ALT+C

Ko je mesto vstavljanja v glavi sporočila, odpre adresar v polju »Kp«.

ALT+B

Če je polje »Skp« vidno, odpre adresar v polju »Skp«. Če želite prikazati polje »Skp«, odprite adresar za katero koli polje in vstavite ali vnesite ime v polje »Skp«.

ALT+J

Gre v polje Zadeva.

ALT+M

Odpre pogovorno okno Možnosti sporočila programa Microsoft Outlook.

CTRL+SHIFT+G

Ustvari zastavico sporočila.

TAB

Ko je mesto vstavljanja v glavi sporočila, se premakne v naslednje polje v glavi e-pošte. Ko je aktivno zadnje polje v glavi e-pošte, TAB premakne mesto vstavljanja v telo dokumenta ali sporočila.

SHIFT+TAB

Izbere prejšnje polje ali gumb v glavi e-pošte

CTRL+TAB

Ko je mesto vstavljanja v glavi sporočila, izbere gumb Pošlji. Nato lahko uporabite puščične tipke za premikanje do drugih gumbov. Če želite izvesti dejanje za izbrani gumb ali ukaz, pritisnite ENTER.

Delo z dokumenti in spletnimi stranmi

PokažiUstvarjanje, gledanje in shranjevane dokumentov

CTRL+N

Ustvari nov dokument iste vrste kot je trenutni, najnovejši dokument.

CTRL+O

Odpre dokument

CTRL+W

Zapre dokument.

ALT+CTRL+S

Razdeli okno dokumenta.

ALT+SHIFT+Z

Odstrani razdelitev okna dokumenta.

CTRL+S

Shrani dokument.

PokažiIskanje, zamenjava in brskanje po besedilu

CTRL+F

Najde besedilo, oblikovanje in posebne elemente.

ALT+CTRL+Y

Ponovi iskanje (po zaprtju okna Najdi in zamenjaj).

CTRL+H

Zamenja besedilo, določeno oblikovanje in posebne elemente.

CTRL+G

Gre na stran, zaznamek, sprotno opombo, tabelo, komentar, grafiko ali drugo mesto.

ALT+CTRL+Z

Preklopi med dokumenti ali odseki dokumenta in odprtim e-poštnim sporočilom, če za urejevalnik e-pošte uporabljate Word.

ALT+CTRL+HOME

Odpre seznam možnosti za brskanje; uporabite puščične tipke za izbiro možnosti, nato pa pritisnite tipko ENTER za brskanje po dokumentu z uporabo izbrane možnosti.

PokažiRazveljavljanje in ponovno uveljavljanje dejanj

ESC

Preklic dejanja.

CTRL+Z

Razveljavitev dejanja.

CTRL+Y

Ponovna uveljavitev ali ponovitev dejanja.

PokažiPreklapljanje v drug pogled

PokažiOrisni pogled

V orisnem pogledu pritisnite

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Povišanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Ponižanje odstavka.

CTRL+SHIFT+N

Ponižanje v telo besedila.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik izbranega odstavka navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Premik izbranega odstavka navzdol.

ALT+SHIFT+znak PLUS (+)

Razširitev besedila pod naslovom.

ALT+SHIFT+znak MINUS (-)

Strnenje besedila pod naslovom.

ALT+SHIFT+A

Razširitev ali strnenje celotnega besedila pod naslovom.

Poševnica (/) na številčni tipkovnici

Skritje ali prikaz oblikovanja znakov.

ALT+SHIFT+L

Prikaz prve vrstice telesa besedila ali celotnega telesa besedila.

ALT+SHIFT+1

Prikaz vseh naslovov s slogom »Naslov 1«.

ALT+SHIFT+n

Prikaz vseh naslovov do sloga »Naslov n«.

CTRL+TAB

Vstavljanje znaka tabulator.

PokažiTiskanje in predogled dokumentov

CTRL+P

Tiskanje dokumenta

ALT+CTRL+I

Preklop v predogled tiskanja (predogled tiskanja: Pogled, ki prikazuje dokument tako, kot bo videti, ko ga boste natisnili.) ali iz njega.

Puščične tipke

Premik po strani za predogled, ko je povečano.

PAGE UP ali PAGE DOWN

Premik po eno stran za predogled, ko je pomanjšano.

CTRL+HOME

Premik na prvo stran za predogled, ko je pomanjšano.

CTRL+END

Premik na zadnjo stran za predogled, ko je pomanjšano.

PokažiPregledovanje dokumentov

PokažiPogled bralne postavitve

HOME

Premik na začetek dokumenta.

END

Premik na konec dokumenta.

Številka, nato ENTER

Premik na številko strani.

CTRL+]

Povečanje velikosti označenega besedila za eno točko.

CTRL+[

Pomanjšanje velikosti označenega besedila za eno točko.

ESC

Izhod iz pogleda bralne postavitve.

PokažiSklici, sprotne opombe in končne opombe

ALT+SHIFT+O

Označi vnos kazala.

ALT+SHIFT+I

Označi vnos kazala virov (citat).

ALT+SHIFT+X

Označi vnos stvarnega kazala.

ALT+CTRL+F

Vstavi sprotno opombo.

ALT+CTRL+D

Vstavi končno opombo.

PokažiDelo s spletnimi stranmi

CTRL+K

Vstavljanje hiperpovezave (hiperpovezava: Obarvano in podčrtano besedilo ali grafika, ki jo kliknete, da pridete v datoteko, na mesto v datoteki, na spletno stran v svetovnem spletu ali na stran HTML v intranetu. Hiperpovezave lahko vodijo tudi do skupin novic in do mest Gopher, Telnet ali FTP.).

ALT+PUŠČICA LEVO

Premik za eno stran nazaj.

ALT+PUŠČICA DESNO

Premik za eno stran naprej.

F9

Osveževanje.

 Opomba   Če želite uporabiti tipke za premik po eno stran naprej ali nazaj ali za osveževanje strani, mora biti prikazana orodna vrstica Splet. Če orodna vrstica Splet ni prikazana, pritisnite ALT, V, T, uporabite puščične tipke, da izberete Splet, nato pa pritisnite ENTER.

Urejanje in premikanje besedila in grafike

PokažiBrisanje besedila in grafike

BACKSPACE

Brisanje enega znaka v levo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje ene besede v levo.

DELETE

Brisanje enega znaka v desno.

CTRL+DELETE

Brisanje ene besede v desno.

CTRL+X

Izreže izbrano besedilo v Officeovo odložišče.

CTRL+Z

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+F3

Izreže v konico (konica: Poseben vnos v samobesedilo, ki shranjuje več izbrisanih vnosov. Microsoft Word priključi en element drugemu, dokler vsebine ne prilepite kot skupino na novo mesto v dokumentu. Isti učinek dobite tudi, če uporabljate Microsoft Officeovo odložišče.).

PokažiKopiranje in premikanje besedila in grafike

CTRL+C

Kopiranje besedila ali grafike.

CTRL+C, CTRL+C

Prikaz Officeovega odložišča.

F2 (nato premaknite mesto vstavljanja in pritisnite ENTER)

Premik besedila ali grafike.

ALT+F3

Ustvari samobesedilo (Samobesedilo: mesto za shranjevanje besedila ali grafike, ki jih želite znova uporabiti, na primer običajni stavek v pogodbi ali dolg seznam prejemnikov. Vsak izbor določenega besedila ali grafike se zapiše kot samobesedilo in mu je dodeljeno enolično ime.).

CTRL+V

Prilepi vsebino Officeovega odložišča.

CTRL+SHIFT+F3

Prilepi vsebino konice (konica: Poseben vnos v samobesedilo, ki shranjuje več izbrisanih vnosov. Microsoft Word priključi en element drugemu, dokler vsebine ne prilepite kot skupino na novo mesto v dokumentu. Isti učinek dobite tudi, če uporabljate Microsoft Officeovo odložišče.).

ALT+SHIFT+R

Kopiranje glave ali noge, ki je bila uporabljena v prejšnjem odseku dokumenta.

PokažiVstavljanje posebnih znakov

CTRL+F9

Polje

ENTER (po vnosu prvih nekaj znakov imena vnosa samobesedila in ko se pojavi zaslonski namig)

Vnos samobesedila (Samobesedilo: mesto za shranjevanje besedila ali grafike, ki jih želite znova uporabiti, na primer običajni stavek v pogodbi ali dolg seznam prejemnikov. Vsak izbor določenega besedila ali grafike se zapiše kot samobesedilo in mu je dodeljeno enolično ime.)

SHIFT+ENTER

Prelom vrstice

CTRL+ENTER

Prelom strani

CTRL+SHIFT+ENTER

Prelom odseka

ALT+CTRL+ZNAK MINUS

Dolgi pomišljaj

CTRL+ZNAK MINUS

Pomišljaj

CTRL+vezaj

Izbirni vezaj

CTRL+SHIFT+vezaj

Nedeljiv vezaj

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA

Nedeljiv presledek

ALT+CTRL+C

Simbol za Copyright

ALT+CTRL+R

Simbol za registrirano blagovno znamko (Registered trademark)

ALT+CTRL+T

Simbol za blagovno znamko (Trademark)

ALT+CTRL+PIKA

Tri pike (...)

CTRL+`, `

Enojni začetni narekovaj

CTRL+', '

Enojni končni narekovaj

CTRL+`, SHIFT+'

Dvojni začetni narekovaj

CTRL+', SHIFT+'

Dvojni končni narekovaj

PokažiVstavljanje znakov z uporabo kod znakov

Koda znaka, ALT+X

Unicode znak za določeno Unicode (šestnajstiško) kodo. Če na primer želite vstaviti znak za evro (Simbol za evro, natipkajte 20AC in nato držite tipko ALT ter pritisnite X.

ALT+koda znaka (z numerično tipkovnico)

ANSI (nabor znakov ANSI: 8-bitni nabor znakov, uporabljen v programu Microsoft Windows, s katerim je mogoče s tipkovnico predstaviti do 256 znakov (od 0 do 255). Nabor znakov ASCII je podmnožica nabora ANSI.) znak za določeno ANSI (desetiško) kodo. Če na primer, želite vstaviti simbol za evro, držite tipko ALT in na numerični tipkovnici pritisnite 0128.

PokažiOznačevanje besedila in grafike

Besedilo označite tako, da držite pritisnjeno tipko SHIFT in pritisnete tipko, ki premakne mesto vstavljanja.

PokažiOznačevanje več področij, ki niso drug ob drugem

Po tem, ko označite prvo področje, držite pritisnjeno tipko CTRL in označite kateri koli drugi želeni element.

PokažiRazširjanje izbora

F8

Vklop razširjenega načina.

F8, nato pritisnite puščico levo ali puščico desno

Izbira najbližjega znaka.

F8 (enkrat za izbiro besede, dvakrat za izbiro stavka in tako dalje)

Povečanje velikosti izbire.

SHIFT+F8

Zmanjšanje velikosti izbire.

ESC

Izklop razširjenega načina.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

En znak v desno.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

En znak v levo.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Na konec besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Na začetek besede.

SHIFT+END

Na konec vrstice.

SHIFT+HOME

Na začetek vrstice.

SHIFT+PUŠČICA DOL

Eno vrstico nižje.

SHIFT+PUŠČICA GOR

Eno vrstico višje.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL

Na konec odstavka.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR

Na začetek odstavka.

SHIFT+PAGE DOWN

En zaslon nižje.

SHIFT+PAGE UP

En zaslon višje.

CTRL+SHIFT+HOME

Na začetek dokumenta.

CTRL+SHIFT+END

Na konec dokumenta.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Na dno okna.

CTRL+A

Na celoten dokument.

CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način

Navpični blok besedila.

F8+puščične tipke; pritisnite ESC za prekinitev izbirnega načina

Do določenega mesta v dokumentu.

PokažiNamig

Če poznate kombinacijo tipk za premik mesta vstavljanja, lahko običajno izberete besedilo z uporabo enakih kombinacij tipk z držanjem tipke SHIFT. Npr. CTRL+tipka DESNO premakne mesto vstavljanja do naslednje besede; CTRL+SHIFT+tipka DESNO izbere besedilo od mesta vstavljanja do začetka naslednje besede.

PokažiOznačevanje besedila in grafike v tabeli

TAB

Označevanje vsebine naslednje celice.

SHIFT+TAB

Označevanje vsebine prejšnje celice.

Med držanjem tipke SHIFT pritiskajte puščično tipko

Podaljšanje izbire na sosednje celice.

Kliknite vrh ali dno stolpca. Držite tipko SHIFT in pritiskajte puščično tipko GOR ali DOL

Označevanje stolpca.

CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način

Razširitev izbire (ali bloka).

SHIFT+F8

Odstranitev izbora.

ALT+5 na številčni tipkovnici (z izklopljenim NUM LOCK)

Označevanje celotne tabele.

PokažiPremikanje mesta vstavljanja

PUŠČICA LEVO

En znak v levo.

PUŠČICA DESNO

En znak v desno.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Ena beseda v levo.

CTRL+PUŠČICA DESNO

Ena beseda v desno.

CTRL+PUŠČICA GOR

En odstavek navzgor.

CTRL+PUŠČICA DOL

En odstavek navzdol.

SHIFT+TAB

Ena celica v levo (v tabeli).

TAB

Ena celica v desno (v tabeli).

PUŠČICA GOR

Ena vrstica navzgor.

PUŠČICA DOL

Ena vrstica navzdol.

END

Na konec vrstice.

HOME

Na začetek vrstice.

ALT+CTRL+PAGE UP

Na vrh okna.

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Na dno okna.

PAGE UP

En zaslon navzgor (drsenje).

PAGE DOWN

En zaslon navzdol (drsenje).

CTRL+PAGE DOWN

Na vrh naslednje strani.

CTRL+PAGE UP

Na vrh prejšnje strani.

CTRL+END

Na konec dokumenta.

CTRL+HOME

Na začetek dokumenta.

SHIFT+F5

Na prejšnji popravek

SHIFT+F5

Po odprtju dokumenta se postavi na mesto, kjer je bil dokument nazadnje zaprt.

PokažiPremikanje po tabeli

TAB

Naslednja celica v vrstici

SHIFT+TAB

Prejšnja celica v vrstici

ALT+HOME

Prva celica v vrstici

ALT+END

Zadnja celica v vrstici

ALT+PAGE UP

Prva celica v stolpcu

ALT+PAGE DOWN

Zadnja celica v stolpcu

PUŠČICA GOR

Prejšnja vrstica

PUŠČICA DOL

Naslednja vrstica

PokažiVstavljanje odstavkov in tabulatorjev v tabelo

ENTER

Nov odstavek v celici

CTRL+TAB

Tabulator v celici

Oblikovanje znakov in odstavkov

PokažiKopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Kopiranje oblikovanja iz besedila.

CTRL+SHIFT+V

Lepljenje kopiranega oblikovanja v besedilo.

PokažiSpreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

CTRL+SHIFT+F

Spreminjanje pisave.

CTRL+SHIFT+P

Spreminjanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+>

Povečanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+<

Zmanjšanje velikosti pisave.

CTRL+]

Povečanje velikosti pisave za eno točko.

CTRL+[

Zmanjšanje velikosti pisave za eno točko.

PokažiUporaba oblik znakov

CTRL+D

Sprememba oblikovanja znakov (ukaz Pisava, meni Oblika).

SHIFT+F3

Sprememba črk v velike tiskane ali male tiskane.

CTRL+SHIFT+A

Oblikovanje črk kot vse velike začetnice.

CTRL+B

Uporaba krepkega besedila.

CTRL+U

Uporaba podčrtanega besedila.

CTRL+SHIFT+W

Podčrtavanje besed, ne pa tudi presledkov.

CTRL+SHIFT+D

Dvojno podčrtanje besedila.

CTRL+SHIFT+H

Uporaba oblikovanja skritega besedila.

CTRL+I

Uporaba ležečega besedila.

CTRL+SHIFT+K

Oblikovanje črk kot male začetnice.

CTRL+enačaj

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+SHIFT+znak PLUS

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+PRESLEDNICA

Odstranitev ročnega oblikovanja znakov.

CTRL+SHIFT+Q

Sprememba izbora v pisavo Simbol.

PokažiOgled in kopiranje besedilnih oblik

CTRL+SHIFT+* (zvezdica)

Prikaz nenatisljivih znakov.

SHIFT+F1 (nato pa kliknite besedilo, katerega oblikovanje želite pregledati)

Pregledovanje oblikovanja besedila.

CTRL+SHIFT+C

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Lepljenje oblikovanja.

PokažiNastavljanje razmika med vrsticami

CTRL+1

Enojni razmik med vrsticami

CTRL+2

Dvojni razmik med vrsticami

CTRL+5

Nastavitev razmika na 1,5 vrstice

CTRL+0 (ničla)

Dodajanje ali odstranjevanje razmika ene vrstice pred odstavkom

PokažiPoravnava odstavkov

CTRL+E

Sredinska poravnava odstavka.

CTRL+J

Obojestransko poravnavanje odstavka.

CTRL+L

Leva poravnava odstavka.

CTRL+R

Desna poravnava odstavka.

CTRL+M

Zamik odstavka iz leve.

CTRL+SHIFT+M

Odstranitev zamika odstavka iz leve.

CTRL+T

Ustvarjanje visečega zamika.

CTRL+SHIFT+T

Zmanjšanje visečega zamika.

CTRL+Q

Odstranitev oblikovanja odstavka.

PokažiUporaba slogov za odstavke

CTRL+SHIFT+S

Dodajanje sloga.

ALT+CTRL+K

Zagon samooblikovanja.

CTRL+SHIFT+N

Uporaba navadnega sloga.

ALT+CTRL+1

Uporaba sloga »Naslov 1«.

ALT+CTRL+2

Uporaba sloga »Naslov 2«.

ALT+CTRL+3

Uporaba sloga »Naslov 3«.

CTRL+SHIFT+L

Uporaba sloga »Seznam«.

Risani in drugi predmeti

PokažiVstavljanje in urejanje predmetov

Vstavite predmet z uporabo tipkovnice.

 1. Tipkovnico uporabite za odpiranje pogovornega okna Predmet (meni Vstavljanje).
 2. Uporabite tipko PUŠČICA DOL za izbiro predmeta, nato pa se pomaknite do gumba V redu in pritisnite ENTER.

Uredite predmet z uporabo tipkovnice.

 1. Ko imate mesto vstavljanja postavljeno levo od predmeta v dokumentu, označite predmet tako, da pritisnete SHIFT+PUŠČICA DESNO.
 2. Pritisnite SHIFT+F10.
 3. Pomaknite se do Predmet Ime predmeta in dvakrat pritisnite ENTER.

PokažiVstavljanje in označevanje risanih predmetov

Vstavite samoobliko z uporabo tipkovnice.

 1. Uporabite tipkovnico za prikaz orodne vrstice Risanje, če že ni prikazana.
 2. Pritisnite ALT+M in izberite samoobliko v orodni vrstici Risanje.
 3. Premikajte se po zvrsteh samooblik (Samobesedilo: mesto za shranjevanje besedila ali grafike, ki jih želite znova uporabiti, na primer običajni stavek v pogodbi ali dolg seznam prejemnikov. Vsak izbor določenega besedila ali grafike se zapiše kot samobesedilo in mu je dodeljeno enolično ime.) s puščičnimi tipkami in izberite želeno samoobliko.
 4. Pritisnite CTRL+ENTER.

 Opomba   Če želite urediti samoobliko, jo izberite in s tipkovnico izberite Samooblika v meniju Oblika. Izberite želene možnosti na ustreznih karticah.

PokažiVstavljanje polja z besedilom z uporabo tipkovnice

 1. S tipkovnico izberite Polje z besedilom v meniju Vstavljanje.
 2. Uporabite desno puščično tipko, da odprete podmeni, izberite bodisi Vodoravno bodisi Navpično, nato pa pritisnite CTRL+ENTER.
 3. Vnesite želeno besedilo v polje z besedilom (polje z besedilom: Premakljivo mesto za besedilo ali grafike, ki mu lahko spremenite velikost. Polja z besedilom uporabite na primer za to, da postavite več blokov besedila na stran ali da določeno besedilo usmerite drugače, kot je usmerjen ostali del besedila v dokumentu.).
 4. Ko končate tipkanje in želite preklopiti na urejanje besedila v dokumentu, pritisnite SHIFT+F10, v priročnem meniju (Priročni meni: meni, v katerem je prikazan seznam ukazov, povezanih z določenim elementom. Če ga želite prikazati, ga kliknite z desno tipko miške ali pritisnite SHIFT+F10.) izberite Izhod iz urejanja besedila, nato pa pritisnite ESC.

 Opomba   Če želite oblikovati polje z besedilom (npr. če želite dodati barvo polnila ali spremeniti velikost), izberite polje z besedilom, v meniju Oblika izberite Polje z besedilom in na karticah, ki so na voljo, izberite želene možnosti.

PokažiVstavljanje predmetov narisanih v WordArtu z uporabo tipkovnice

 1. S tipkovnico izberite WordArt (meni Vstavljanje, podmeni Slika).
 2. S puščičnimi tipkami izberite želeni slog WordArta (WordArt: Besedilni predmeti, ki jih ustvarite z že pripravljenimi učinki, na katerih lahko uporabite dodatne možnosti oblikovanja.) in pritisnite ENTER.
 3. Vnesite želeno besedilo in s tipko TAB izberite druge možnosti v pogovornem oknu.
 4. Vstavite WordArtov predmet (risani predmet: Katera koli narisana ali vstavljena grafika, ki jo je mogoče spremeniti in izboljšati. Med risane predmete sodijo samooblike, krivulje, črte in WordArt.) s pritiskom tipke ENTER.

 Opomba   Če želite urediti WordArtov risani predmet, izberite predmet, nato v meniju Oblika izberite WordArt in na karticah, ki so na voljo, izberite želene možnosti.

PokažiOznačevanje narisanih predmetov s tipkovnico

Če je mesto vnosa med besedilom v dokumentu, naredite nekaj od tega:

 1. Pritisnite F10, da aktivirate menijsko vrstico (menijska vrstica: Vodoravna vrstica pod naslovno vrstico, ki vsebuje imena menijev. Menijska vrstica je lahko vgrajena ali izdelana po meri.).
 2. Pritiskajte CTRL+TAB dokler ne aktivirate orodne vrstice Risanje.
 3. Pritisnite desno puščično tipko in izberite Izberi predmete Podoba gumba.
 4. Pritisnite CTRL+ENTER, da izberete prvi risani predmet (risani predmet: Katera koli narisana ali vstavljena grafika, ki jo je mogoče spremeniti in izboljšati. Med risane predmete sodijo samooblike, krivulje, črte in WordArt.).
 5. Pritisnite tipko TAB, da krožite naprej (ali SHIFT+TAB, da krožite nazaj) po predmetih, dokler se na predmetu, ki ga želite označiti, ne pojavijo ročice za spreminjanje velikosti.

Če je mesto vnosa med besedilom v risanem predmetu, naredite nekaj od tega:

 1. Pritisnite SHIFT+F10, nato pa s tipkovnico v priročnem meniju izberite Izhod iz urejanja besedila.
 2. Pritisnite tipko TAB, da krožite naprej (ali SHIFT+TAB, da krožite nazaj) po predmetih, dokler se na predmetu, ki ga želite označiti, ne pojavijo ročice za spreminjanje velikosti.

 Opomba   Če želite preklopiti iz označevanja predmetov nazaj v urejanje besedila v dokumentu, pritisnite ESC.

Urejanje risanih predmetov

PokažiObračanje risanih predmetov z uporabo tipkovnice

 1. Izberite risani predmet (risani predmet: Katera koli narisana ali vstavljena grafika, ki jo je mogoče spremeniti in izboljšati. Med risane predmete sodijo samooblike, krivulje, črte in WordArt.), ki ga želite zasukati.
 2. Z uporabo tipkovnice izberite ukaz za vrsto izbranega predmeta - npr. v meniju Oblika izberite Samooblika ali Polje z besedilom - nato pa izberite jeziček Velikost.
 3. V okvirčku Velikost in vrtenje s tipko TAB izberite Vrtenje in natipkajte želeni kot vrtenja.

PokažiSpreminjanje položaja risanega predmeta na strani z uporabo tipkovnice

 1. Izberite risani predmet (risani predmet: Katera koli narisana ali vstavljena grafika, ki jo je mogoče spremeniti in izboljšati. Med risane predmete sodijo samooblike, krivulje, črte in WordArt.), ki ga želite spremeniti.
 2. Z uporabo tipkovnice izberite ukaz za vrsto izbranega predmeta - npr. v meniju Oblika izberite Samooblika ali Polje z besedilom - nato pa izberite jeziček Postavitev.
 3. Izberite želene možnosti.

PokažiNamig

Želen predmet lahko krcnete navzgor, navzdol, levo ali desno tako, da držite pritisnjeno tipko CTRL in pritiskate puščične tipke.

PokažiSpreminjanje velikosti risanega predmeta z uporabo tipkovnice

 1. Izberite risani predmet (risani predmet: Katera koli narisana ali vstavljena grafika, ki jo je mogoče spremeniti in izboljšati. Med risane predmete sodijo samooblike, krivulje, črte in WordArt.), ki ga želite spremeniti.
 2. Z uporabo tipkovnice izberite ukaz za vrsto izbranega predmeta - npr. v meniju Oblika izberite Samooblika ali Polje z besedilom - nato pa izberite jeziček Velikost..
 3. Izberite želene možnosti.

PokažiKopiranje atributov risanega predmeta z uporabo tipkovnice

 1. Izberite risani predmet (risani predmet: Katera koli narisana ali vstavljena grafika, ki jo je mogoče spremeniti in izboljšati. Med risane predmete sodijo samooblike, krivulje, črte in WordArt.) z atributi, ki jih želite kopirati.

Če izberete samoobliko (samooblike: Skupina vnaprej pripravljenih oblik, ki vključujejo osnovne oblike, na primer pravokotnike in kroge, ter različne črte in konektorje, puščice, simbole diagrama poteka, zvezde in trakove ter oblačke.) s pripetim besedilom, prekopirate videz in slog besedila, pa tudi atribute samooblike.

 1. Atribute predmeta prekopirate s tipkami CTRL+SHIFT+C.
 2. Predmet za lepljenje atributov izberete s tipkama TAB ali SHIFT+TAB.
 3. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Spajanje dokumentov in polja

PokažiSpajanje dokumentov

 Opomba   Zagnati morate podokno opravil Spajanje dokumentov (meni Orodja, ukaz Pisma in pošiljanje, podukaz Spajanje dokumentov) preden lahko uporabite te ukaze.

ALT+SHIFT+K

Predogled spajanja dokumentov.

ALT+SHIFT+N

Spajanje dokumenta.

ALT+SHIFT+M

Tiskanje spojenega dokumenta.

ALT+SHIFT+E

Urejanje podatkovnega dokumenta za spajanje dokumentov.

ALT+SHIFT+F

Vstavljanje polja za spajanje.

PokažiDelo s polji

ALT+SHIFT+D

Vstavljanje polja (polje: Niz kod, ki Microsoft Wordu določajo, naj v dokument samodejno vstavi besedilo, grafiko, številke strani in ostalo gradivo. Primer: polje DATE vstavi trenutni datum.) DATE.

ALT+CTRL+L

Vstavljanje polja LISTNUM.

ALT+SHIFT+P

Vstavljanje polja PAGE.

ALT+SHIFT+T

Vstavljanje polja TIME.

CTRL+F9

Vstavljanje praznega polja.

CTRL+SHIFT+F7

Posodabljanje povezanih informacij v Microsoft Wordovem izvornem dokumentu.

F9

Posodabljanje označenih polj.

CTRL+SHIFT+F9

Razvezovanje polja.

SHIFT+F9

Preklop med označeno kodo polja (koda polja: Besedilo, ki kaže, kje se bo pojavila določena informacija iz vira podatkov; elementi v polju, ki ustvarijo njegov rezultat. Koda polja vsebuje znake polja, vrsto polja in navodila.) in njenim rezultatom (rezultati polja: Besedilo ali grafike, vstavljeni v dokument, ko Microsoft Word izvede navodila v polju. Ko natisnete dokument ali skrijete kode polj, rezultati polja nadomestijo kode polj.).

ALT+F9

Preklop med vsemi kodami polj in njihovimi vrednostmi.

ALT+SHIFT+F9

Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikaže rezultate polja.

F11

Premikanje na naslednje polje.

SHIFT+F11

Premik na prejšnje polje.

CTRL+F11

Zaklep polja.

CTRL+SHIFT+F11

Odklep polja.

Kombinacije tipk

PokažiFunkcijske tipke

F1

Pomoč ali obisk spletnega mesta Microsoft Office Online.

F2

Premik besedila ali grafike.

F3

Vstavljanje samobesedilnega (Samobesedilo: mesto za shranjevanje besedila ali grafike, ki jih želite znova uporabiti, na primer običajni stavek v pogodbi ali dolg seznam prejemnikov. Vsak izbor določenega besedila ali grafike se zapiše kot samobesedilo in mu je dodeljeno enolično ime.) vnosa (po tem, ko Microsoft Word prikaže vnos).

F4

Ponovitev zadnjega dejanja.

F5

Izbira ukaza Pojdi na (meni Urejanje).

F6

Premik na naslednje podokno ali okvir.

F7

Izbira ukaza Črkovanje (meni Orodja).

F8

Razširjanje izbora.

F9

Posodobitev označenih polj.

F10

Aktiviranje menijske vrstice.

F11

Premik na naslednje polje.

F12

Izbira ukaza Shrani kot (meni Datoteka).

PokažiSHIFT + funkcijska tipka

SHIFT+F1

Zagon kontekstno občutljive pomoči ali razkrivanje oblikovanja.

SHIFT+F2

Kopiranje besedila.

SHIFT+F3

Sprememba črk v velike tiskane ali male tiskane.

SHIFT+F4

Ponovitev dejanja Najdi ali Pojdi na.

SHIFT+F5

Premikanje na zadnjo spremembo.

SHIFT+F6

Premik na prejšnje podokno ali okvir.

SHIFT+F7

Izbira ukaza Slovar sopomenk (meni Orodja, podmeni Jezik).

SHIFT+F8

Skrčenje izbora.

SHIFT+F9

Preklop med kodo polja in njenim rezultatom.

SHIFT+F10

Prikaz priročnega menija.

SHIFT+F11

Premik na prejšnje polje.

SHIFT+F12

Izbira ukaza Shrani (meni Datoteka).

PokažiCTRL + funkcijska tipka

CTRL+F2

Izbira ukaza Predogled tiskanja (meni Datoteka).

CTRL+F3

Izreže v konico (konica: Poseben vnos v samobesedilo, ki shranjuje več izbrisanih vnosov. Microsoft Word priključi en element drugemu, dokler vsebine ne prilepite kot skupino na novo mesto v dokumentu. Isti učinek dobite tudi, če uporabljate Microsoft Officeovo odložišče.).

CTRL+F4

Zapiranje okna.

CTRL+F5

Obnovitev velikosti okna dokumenta (na primer po maksimiranju).

CTRL+F6

Premik na naslednje okno.

CTRL+F7

Izbira ukaza Premakni (priročni meni naslovne vrstice).

CTRL+F8

Izbira ukaza Velikost (priročni meni naslovne vrstice).

CTRL+F9

Vstavljanje praznega polja.

CTRL+F10

Maksimiranje okna dokumenta.

CTRL+F11

Zaklep polja.

CTRL+F12

Izbira ukaza Odpri (meni Datoteka).

PokažiCTRL + SHIFT + funkcijska tipka

CTRL+SHIFT+F3

Vstavljanje vsebine konice (konica: Poseben vnos v samobesedilo, ki shranjuje več izbrisanih vnosov. Microsoft Word priključi en element drugemu, dokler vsebine ne prilepite kot skupino na novo mesto v dokumentu. Isti učinek dobite tudi, če uporabljate Microsoft Officeovo odložišče.).

CTRL+SHIFT+F5

Urejanje zaznamka.

CTRL+SHIFT+F6

Premik na prejšnje okno.

CTRL+SHIFT+F7

Posodobitev povezanih informacij v Microsoft Wordovem izvornem dokumentu.

CTRL+SHIFT+F8

Razširitev izbora ali bloka (nato pritisnite puščično tipko).

CTRL+SHIFT+F9

Razvezovanje polja.

CTRL+SHIFT+F11

Odklep polja.

CTRL+SHIFT+F12

Izbira ukaza Natisni (meni Datoteka).

PokažiALT + funkcijska tipka

ALT+F1

Premik na naslednje polje.

ALT+F3

Ustvarjanje samobesedilnega (Samobesedilo: mesto za shranjevanje besedila ali grafike, ki jih želite znova uporabiti, na primer običajni stavek v pogodbi ali dolg seznam prejemnikov. Vsak izbor določenega besedila ali grafike se zapiše kot samobesedilo in mu je dodeljeno enolično ime.) vnosa.

ALT+F4

Izhod iz Microsoft Worda.

ALT+F5

Obnovitev velikosti okna programa.

ALT+F6

Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v dokument za pogovorna okna, kot je Najdi in zamenjaj, ki podpira to obnašanje.

ALT+F7

Poišče naslednjo črkovalno ali slovnično napako. Potrditveno polje Preverjaj črkovanje med vnosom mora biti potrjeno (meni Orodja, pogovorno okno Možnosti, kartica Črkovanje in slovnica).

ALT+F8

Zagon makra

ALT+F9

Preklop med vsemi kodami polja in njenimi rezultati.

ALT+F10

Maksimiranje okna programa.

ALT+F11

Prikaz Microsoft Visual Basicove kode.

PokažiALT + SHIFT + funkcijska tipka

ALT+SHIFT+F1

Premik na prejšnje polje.

ALT+SHIFT+F2

Izbira ukaza Shrani (meni Datoteka).

ALT+SHIFT+F9

Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikazuje rezultate polj.

ALT+SHIFT+F10

Prikaže meni ali sporočilo za pametno oznako. Če je prisotnih več pametnih oznak, preklopi na naslednjo pametno oznako in prikaže njen meni ali sporočilo.

ALT+SHIFT+F11

Zagon Microsoftovega urejevalnika skriptov (MSE).

PokažiCTRL + ALT + funkcijska tipka

CTRL+ALT+F1

Prikaz Microsoft System Information.

CTRL+ALT+F2

Izbira ukaza Odpri (meni Datoteka).

 
 
Velja za:
Word 2003