Bližnjice na tipkovnici za Microsoft Word

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.


 Opombe 

 • Ta članek ne obravnava prilagajanja bližnjic na tipkovnici ali ustvarjanja bližnjic za makre. Če želite več informacij, kliknite povezavo v razdelku Glejte tudi.
 • Če uporabljate Microsoft Word Starter, ne pozabite, da v programu Word Starter niso podprte vse funkcije na seznamu za Word. Če želite več informacij o funkcijah, ki so na voljo v programu Word Starter, glejte Podprte funkcije v programu Word Starter.
V tem članku


Iskanje in uporaba bližnjic na tipkovnici

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je dve ali več tipk treba pritisniti hkrati, so tipke v pomoči programa Microsoft Word 2010 ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Razširjanje razdelkov s tipkovnico

 • Če želite razširiti vse razdelke tega članka, pritiskajte tipko TAB, dokler ne izberete možnosti Pokaži vse, nato pa pritisnite tipko ENTER. Če želite strniti razdelke, znova pritisnite tipko ENTER.
 • Če želite razširiti le en razdelek članka, pritiskajte tipko TAB, dokler ne izberete glave razdelka in znaka plus, nato pa pritisnite tipko ENTER. Če želite strniti razdelek, znova pritisnite tipko ENTER.

Iskanje po tem članku

 Pomembno   Preden začnete iskati, pritiskajte tipko TAB, dokler ne izberete možnosti Pokaži vse, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 1. Pritisnite CTRL+F.

Odpre se pogovorno okno »Iskanje«, kazalec pa je že pripravljen, da vnesete poizvedbo.

 1. Vnesite besedilo v polje.
 2. Pritisnite tipko ENTER.

Tiskanje tega članka

Če želite natisniti to poglavje, pritiskajte tipko TAB, dokler ne izberete možnosti Pokaži vse, in nato pritisnite tipko ENTER ter tipki CTRL+P.

Na vrh strani Na vrh strani

Osnove sistema Microsoft Office

PokažiPrikaz in uporaba oken

Dejanje Tipke
Preklop na naslednje okno ALT+TAB
Preklop na prejšnje okno ALT+SHIFT+TAB
Zapiranje aktivnega okna CTRL+W ali CTRL+F4
Obnovitev velikosti aktivnega okna po maksimiziranju ALT+F5
Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat. F6
Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca) SHIFT+F6
Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken CTRL+F6
Preklop na prejšnje okno CTRL+SHIFT+F6
Maksimiziranje ali obnovitev izbranega okna CTRL+F10
Kopiranje slike na zaslonu v odložišče PRINT SCREEN
Kopiranje slike izbranega okna v odložišče ALT+PRINT SCREEN

PokažiUporaba pogovornih oken

Dejanje Tipke
Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti TAB
Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti SHIFT+TAB
Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna CTRL+TAB
Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna CTRL+SHIFT+TAB
Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti Puščične tipke
Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja preslednica
Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana
Odpiranje izbranega spustnega seznama ALT+puščica dol
Izbira možnosti na spustnem seznamu Prva črka možnosti na spustnem seznamu
Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna ESC
Zagon izbranega ukaza ENTER

PokažiUporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Dejanje Tipke
Pomik na začetek vnosa HOME
Pomik na konec vnosa END
Pomik en znak levo oziroma desno puščica levo ali puščica desno
Pomik za eno besedo levo CTRL+puščica levo
Pomik za eno besedo desno CTRL+puščica desno
Izbiranje ali preklic izbire enega znaka levo SHIFT+puščica levo
Izbiranje ali preklic izbire enega znaka desno SHIFT+puščica desno
Izbiranje ali preklic izbire ene besede levo CTRL+SHIFT+puščica levo
Izbiranje ali preklic izbire ene besede desno CTRL+SHIFT+puščica desno
Izbiranje od mesta vstavljanja do začetka vnosa SHIFT+HOME
Izbiranje od mesta vstavljanja do konca vnosa SHIFT+END

PokažiUporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje Tipke
Prikaz pogovornega okna Odpri CTRL+F12 ali CTRL+O
Prikaz pogovornega okna Shrani kot F12
Odpiranje izbrane mape ali datoteke ENTER
Odpiranje nadrejene mape odprte mape BACKSPACE
Brisanje izbrane mape ali datoteke DELETE
Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko SHIFT+F10
Pomikanje naprej po možnostih TAB
Pomikanje nazaj po možnostih SHIFT+TAB
Odpiranje seznama Išči v F4 ali ALT+H

PokažiRazveljavljanje in ponovno uveljavljanje dejanj

Dejanje Tipke
Preklic dejanja ESC
Razveljavitev dejanja CTRL+Z
Ponovna uveljavitev ali ponovitev dejanja CTRL+Y

PokažiDostop do in uporaba podoken opravil in galerij

Dejanje Tipke
Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.) F6
Premik v podokno opravil, ko je meni aktiven. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.) CTRL+TAB
Izbiranje naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je to aktivno TAB ali SHIFT+TAB
Prikaz celotnega nabora ukazov v meniju podokna opravil CTRL+preslednica
Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno določenemu gumbu. preslednica ali ENTER
Odpiranje spustnega menija za izbran element galerije. SHIFT+F10
Izbira prvega ali zadnjega elementa v galeriji HOME ali END
Pomik gor ali dol po izbranem seznamu galerije PAGE UP ali PAGE DOWN

Zapiranje podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.
 2. Pritisnite tipki CTRL+preslednica.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Zapri in nato pritisnite ENTER.

Premikanje podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.
 2. Pritisnite tipki CTRL+preslednica.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Premakni, nato pritisnite tipko ENTER.
 4. S puščičnimi tipkami se premaknite v podokno opravil, nato pritisnite tipko ENTER.

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.
 2. Pritisnite tipki CTRL+preslednica.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.
 4. S puščičnimi tipkami spremenite velikost podokna opravil, nato pritisnite tipko ENTER.

PokažiDostop do razpoložljivih dejanj in njihova uporaba

Dejanje Tipke
Prikaz priročnega menija za izbrani element. SHIFT+F10
Prikaz menija ali sporočila za razpoložljivo dejanje ali gumb »Možnosti samopopravkov« Slika gumba ali gumb »Možnosti lepljenja« Slika gumba. Če je prisotnih več dejanj, preklopite na naslednje dejanje in prikažite njegov meni ali sporočilo. ALT+SHIFT+F10
Premikanje med možnostmi v meniju razpoložljivih dejanj Puščične tipke
Izvedba dejanja za izbran element v meniju razpoložljivih dejanj ENTER
Zapiranje menija razpoložljivih dejanj ali sporočila ESC

Namigi

 • Zvočna obvestila lahko dobivate, kadar koli je na voljo dejanje (ta možnost ni na voljo v izdaji Word Starter). Če želite poslušati zvočne opomnike, potrebujete zvočno kartico. V računalniku morate prav tako imeti nameščen dodatek Microsoft Office Sounds.
 • Če imate dostop do interneta, lahko dodatek Microsoft Office Sounds prenesete s spletnega mesta Office.com. Ko namestite zvočne datoteke, naredite to:
  1. Če želite odpreti Wordove možnosti, pritisnite tipki ALT+F, T.
  2. Pritisnite A, če želite izbrati Dodatno, in nato pritisnite tipko TAB,da se premaknete do Dodatne možnosti za delom z Wordom.
  3. Dvakrat pritisnite kombinacijo tipk ALT+S, da se premaknete v potrditveno polje Zvočni signal kot povratna informacija, ki je v razdelku Splošno, in nato pritisnite preslednico.
  4. Pritiskajte TAB, da izberete V redu, in nato pritisnite ENTER.

 Opomba   Ko potrdite ali počistite potrditveno polje, nastavitev vpliva na vse Officeove programe, ki podpirajo zvok.

Na vrh strani Na vrh strani

Krmarjenje po traku

PokažiDostop do poljubnega ukaza samo z nekaj pritiski tipk

Tipke na tipkovnici omogočajo možnost hitre uporabe ukaza s pritiskom nekaj tipk ne glede na to, kje v programu ste. Do vsakega ukaza v programu Word 2010 je mogoč dostop s tipko na tipkovnici. Dva do pet pritiskov tipk zadošča za dostop do večine ukazov. Če želite uporabiti tipko na tipkovnici:

 1. Pritisnite tipko ALT.

Namigi za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu.

 1. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.
 2. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.
 3. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz.

 Opomba   Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite tipko ALT.

PokažiSprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Druga možnost za uporabo tipkovnice za delo s programi na traku uporabniškega vmesnika Office je premikanje fokusa med zavihki in ukazi, dokler ne najdete funkcije, ki jo želite uporabiti. Tabela navaja nekaj možnosti za premikanje fokusa tipkovnice brez miške.

Dejanje Tipke
Izbira aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk na tipkovnici ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova, da se premaknete nazaj v dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.
Premik na drug zavihek na traku F10, če želite izbrati aktiven zavihek, in nato puščica levo ali puščica desno.
Razširitev ali strnitev traku CTRL+F1
Prikaz priročnega menija za izbrani element SHIFT+F10

Premik fokusa in izbira vseh območij okna:

 • aktivni zavihek na traku
 • poljubna odprta podokna opravil
 • vrstica stanja na dnu okna
 • dokument
F6
Premik fokusa na vsak ukaz na traku naprej oziroma nazaj TAB ali SHIFT+TAB
Premik dol, gor, levo ali desno med elementi na traku puščica dol, puščica gor, puščica levo ali puščica desno
Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku preslednica ali ENTER
Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku preslednica ali ENTER
Aktiviranje ukaza ali kontrolnika na traku za spreminjanje vrednosti ENTER
Zaključek spreminjanja vrednosti v kontrolniku na traku in premik fokusa nazaj na dokument ENTER
Pridobitev pomoči za izbran ukaz ali kontrolnik na traku. (Če z izbranim ukazom ni povezana nobena tema pomoči, se prikaže splošna tema pomoči za program.) F1

Na vrh strani Na vrh strani

Hiter pregled za Microsoft Word

PokažiPogosta opravila v Microsoft Wordu

Dejanje Tipke
Ustvarjanje nedeljivega presledka CTRL+SHIFT+preslednica
Ustvarjanje nedeljivega vezaja CTRL+SHIFT+vezaj
Krepko oblikovanje pisave CTRL+B
Ležeče oblikovanje pisave CTRL+I
Podčrtano oblikovanje pisave CTRL+U
Zmanjšanje velikosti pisave za eno vrednost CTRL+SHIFT+<
Povečanje velikosti pisave za eno vrednost CTRL+SHIFT+>
Zmanjšanje velikost pisave za eno točko CTRL+ALT+SHIFT+8
Povečanje velikosti pisave za eno točko CTRL+ALT+SHIFT+9
Odstranjevanje oblikovanja odstavka ali znaka CTRL+preslednica
Kopiranje izbranega besedila ali predmeta CTRL+C
Izrezovanje izbranega besedila ali predmeta CTRL+X
Lepljenje besedila ali predmeta CTRL+V
Posebno lepljenje CTRL+ALT+V
Le lepljenje oblikovanja CTRL+SHIFT+V
Razveljavitev zadnjega dejanja CTRL+Z
Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja CTRL+Y
Odpiranje pogovornega okna Štetje besed CTRL+SHIFT+G

Delo z dokumenti in spletnimi stranmi

PokažiUstvarjanje, ogled in shranjevane dokumentov

Dejanje Tipke
Ustvarjanje novega dokumenta CTRL+N
Odpiranje dokumenta CTRL+O
Zapiranje dokumenta CTRL+W
Razdelitev okna dokumenta ALT+CTRL+S
Odstranitev razdelitve okna dokumenta ALT+SHIFT+C ali ALT+CTRL+S
Shranjevanje dokumenta CTRL+S

PokažiIskanje in zamenjava besedila ter brskanje po besedilu

Dejanje Tipke
Odpiranje podokna opravil Krmarjenje (če želite preiskati dokument) CTRL+F
Ponovitev iskanja (po zaprtju okna Najdi in zamenjaj) ALT+CTRL+Y
Zamenjava besedila, določenega oblikovanja in posebnih elementov CTRL+H
Premik na stran, zaznamek, sprotno opombo, tabelo, pripombo, grafiko ali drugo mesto CTRL+G
Preklop med zadnjimi štirimi mesti, ki ste jih uredili ALT+CTRL+Z
Odpiranje seznama možnosti za brskanje. Pritisnite puščične tipke za izbiro možnosti, nato pa pritisnite tipko ENTER za brskanje po dokumentu z uporabo izbrane možnosti. ALT+CTRL+HOME
Premik na prejšnji predmet brskanja (nastavi možnosti brskanja) CTRL+PAGE UP
Premik na naslednji predmet brskanja (nastavi možnosti brskanja) CTRL+PAGE DOWN

PokažiPreklapljanje v drug pogled

Dejanje Tipke
Preklop v pogled postavitve tiskanja ALT+CTRL+P
Preklop v orisni pogled ALT+CTRL+O
Preklop v pogled osnutka ALT+CTRL+N

PokažiOrisni pogled

Dejanje Tipke
Povišanje odstavka ALT+SHIFT+puščica levo
Ponižanje odstavka ALT+SHIFT+puščica desno
Ponižanje v telo besedila CTRL+SHIFT+N
Premik izbranega odstavka navzgor ALT+SHIFT+puščica gor
Premik izbranega odstavka navzdol ALT+SHIFT+puščica dol
Razširitev besedila pod naslovom ALT+SHIFT+znak plus
Strnenje besedila pod naslovom ALT+SHIFT+znak minus
Razširitev ali strnenje celotnega besedila ali naslovov ALT+SHIFT+A
Skritje ali prikaz oblikovanja znakov Poševnica (/) na številski tipkovnici
Prikaz prve vrstice telesa besedila ali celotnega telesa besedila ALT+SHIFT+L
Prikaz vseh naslovov s slogom »Naslov 1« ALT+SHIFT+1
Prikaz vseh naslovov do sloga »Naslov n« ALT+SHIFT+n
Vstavljanje tabulatorja CTRL+TAB

PokažiTiskanje in predogled dokumentov

Dejanje Tipke
Tiskanje dokumenta CTRL+P
Preklop v predogled tiskanja ALT+CTRL+I
Premik po strani za predogled, ko je povečana Puščične tipke
Premikanje za eno stran predogleda, ko je pomanjšana PAGE UP ali PAGE DOWN
Premik na prvo stran predogleda, ko je pomanjšana CTRL+HOME
Premik na zadnjo stran predogleda, ko je pomanjšana CTRL+END

PokažiPregledovanje dokumentov

Dejanje Tipke
Vstavljanje pripombe ALT+CTRL+M
Vklop ali izklop sledenja sprememb CTRL+SHIFT+E
Zaprtje podokna za pregledovanje, če je odprto ALT+SHIFT+Z

PokažiCelozaslonski način za branje

 Opomba   Nekateri čitalniki zaslona morda niso združljivi s celozaslonskim načinom za branje.

Dejanje Tipke
Premik na začetek dokumenta HOME
Premik na konec dokumenta END
Premik na stran n n, ENTER
Izhod iz pogleda bralne postavitve ESC

PokažiSklici, sprotne opombe in končne opombe

Dejanje Tipke
Označevanje vnosa v kazalu ALT+SHIFT+O
Označevanje vnosa v kazalu virov (citat) ALT+SHIFT+I
Označevanje vnosa v stvarnem kazalu ALT+SHIFT+X
Vstavljanje sprotne opombe ALT+CTRL+F
Vstavljanje končne opombe ALT+CTRL+D

PokažiDelo s spletnimi stranmi

Dejanje Tipke
Vstavljanje hiperpovezave CTRL+K
Premik za eno stran nazaj ALT+puščica levo
Premik za eno stran naprej ALT+puščica desno
Osveževanje F9

Urejanje in premikanje besedila in grafike

PokažiBrisanje besedila in grafike

Dejanje Tipke
Brisanje enega znaka v levo BACKSPACE
Brisanje ene besede v levo CTRL+BACKSPACE
Brisanje enega znaka v desno DELETE
Brisanje ene besede v desno CTRL+DELETE
Izrezovanje izbranega besedila v Officeovo odložišče CTRL+X
Razveljavitev zadnjega dejanja CTRL+Z
Izrezovanje v konico CTRL+F3

PokažiKopiranje in premikanje besedila in grafike

Dejanje Tipke
Odpiranje Officeovega odložišča Pritisnite ALT+H in se premaknite na zavihek Osnovno in nato pritisnite F,O
Kopiranje označenega besedila ali grafike v Officeovo odložišče CTRL+C
Izrezovanje označenega besedila ali grafike v Officeovo odložišče CTRL+X
Lepljenje najnovejšega dodatka ali prilepljenega elementa iz Officeovega odložišča CTRL+V
En premik besedila ali grafike F2 (nato premaknite kazalec in pritisnite ENTER)
Eno kopiranje besedila ali grafike SHIFT+F2 (nato premaknite kazalec in pritisnite ENTER)
Odpiranje pogovornega okna Ustvari nov gradnik, ko je besedilo ali predmet izbran ALT+F3
Prikazovanje priročnega menija, povezanega z gradnikom, ko je ta izbran – na primer grafika SmartArt  SHIFT+F10
Izrezovanje v konico CTRL+F3
Lepljenje vsebine konice CTRL+SHIFT+F3
Kopiranje glave ali noge, ki je bila uporabljena v prejšnjem odseku dokumenta ALT+SHIFT+R

PokažiVstavljanje posebnih znakov

Element za vstavljanje Tipke
Polje CTRL+F9
Prelom vrstice SHIFT+ENTER
Prelom strani CTRL+ENTER
Prelom stolpca CTRL+SHIFT+ENTER
Dolgi pomišljaj ALT+CTRL+znak minus
Pomišljaj CTRL+znak minus
Izbirni vezaj CTRL+vezaj
Nedeljiv vezaj CTRL+SHIFT+vezaj
Nedeljiv presledek CTRL+SHIFT+preslednica
Simbol za Copyright ALT+CTRL+C
Simbol za registrirano blagovno znamko (Registered trademark) ALT+CTRL+R
Simbol za blagovno znamko (Trademark) ALT+CTRL+T
Tri pike (...) ALT+CTRL+pika
Enojni začetni narekovaj CTRL+`(enojni narekovaj), `(enojni narekovaj)
Enojni končni narekovaj CTRL+' (enojni narekovaj), ' (enojni narekovaj)
Dvojni začetni narekovaj CTRL+` (enojni narekovaj), SHIFT+' (enojni narekovaj)
Dvojni končni narekovaj CTRL+' (enojni narekovaj), SHIFT+' (enojni narekovaj)
Vnos samobesedila ENTER (po vnosu prvih nekaj znakov imena samobesedila in ko se pojavi zaslonski namig)

PokažiVstavljanje znakov z uporabo kod znakov

Dejanje Tipke
Vstavljanje znaka Unicode za določeno kodo znaka Unicode (šestnajstiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro (valutni simbol za evro ), vnesite 20AC in nato držite ALT in pritisnite X. Koda znaka, ALT+X
Iskanje kode znaka Unicode za izbrani znak ALT+X
Vstavljanje znaka ANSI za navedeno kodo znaka ANSI (desetiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro, držite ALT in na številski tipkovnici pritisnite 0128. ALT+ koda znaka (na številski tipkovnici)

PokažiOznačevanje besedila in grafike

Besedilo označite tako, da zadržite tipko SHIFT in uporabite puščične tipke in premaknete kazalec.

PokažiRazširjanje izbora

Dejanje Tipke
Vklop razširjenega načina F8
Izbira najbližjega znaka F8, nato pritisnite puščico levo ali puščico desno
Povečanje velikosti izbire F8 (enkrat za izbiro besede, dvakrat za izbiro stavka in tako dalje)
Zmanjšanje velikosti izbire SHIFT+F8
Izklop razširjenega načina ESC
Razširitev izbora za en znak v desno SHIFT+puščica desno
Razširitev izbora za en znak v levo SHIFT+puščica levo
Razširitev izbora do konca besede CTRL+SHIFT+puščica desno
Razširitev izbora do začetka besede CTRL+SHIFT+puščica levo
Razširitev izbora do konca vrstice SHIFT+END
Razširitev izbora do začetka vrstice SHIFT+HOME
Razširitev izbora za eno vrstico navzdol SHIFT+puščica dol
Razširitev izbora za eno vrstico navzgor SHIFT+puščica gor
Razširitev izbora do konca odstavka CTRL+SHIFT+puščica dol
Razširitev izbora do začetka odstavka CTRL+SHIFT+puščica gor
Razširitev izbora za en zaslon navzdol SHIFT+PAGE DOWN
Razširitev izbora za en zaslon navzgor SHIFT+PAGE UP
Razširitev izbora do začetka dokumenta CTRL+SHIFT+HOME
Razširitev izbora do konca dokumenta CTRL+SHIFT+END
Razširitev izbora do konca okna ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Razširitev izbora na celoten dokument CTRL+A
Izbira navpičnega bloka besedila CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način
Razširitev izbora do določenega mesta v dokumentu F8+puščične tipke; pritisnite ESC za prekinitev izbirnega načina

PokažiIzbiranje besedila in grafike v tabeli

Dejanje Tipke
Izbiranje vsebine naslednje celice TAB
Izbiranje vsebine prejšnje celice SHIFT+TAB
Razširitev izbire na sosednje celice Med držanjem tipke SHIFT pritiskajte puščično tipko
Izbiranje stolpca

S puščičnimi tipkami se premaknite v celico na vrhu ali dnu stolpca in nato naredite nekaj od tega:

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE DOWN, če želite izbrati stolpec od vrha do dna.
 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE UP, če želite izbrati stolpec od dna do vrha.
Razširitev izbire (ali bloka) CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način
Izbiranje celotne tabele ALT+5 na številski tipkovnici (z izklopljeno tipko NUM LOCK)

PokažiPremikanje po dokumentu

Premik Tipke
En znak v levo puščica levo
En znak v desno puščica desno
Ena beseda v levo CTRL+puščica levo
Ena beseda v desno CTRL+puščica desno
En odstavek navzgor CTRL+puščica gor
En odstavek navzdol CTRL+puščica dol
Ena celica v levo (v tabeli) SHIFT+TAB
Ena celica v desno (v tabeli) TAB
Ena vrstica navzgor puščica gor
Ena vrstica navzdol puščica dol
Na konec vrstice END
Na začetek vrstice HOME
Na vrh okna ALT+CTRL+PAGE UP
Na dno okna ALT+CTRL+PAGE DOWN
En zaslon navzgor (drsenje) PAGE UP
En zaslon navzdol (drsenje) PAGE DOWN
Na vrh naslednje strani CTRL+PAGE DOWN
Na vrh prejšnje strani CTRL+PAGE UP
Na konec dokumenta CTRL+END
Na začetek dokumenta CTRL+HOME
Na prejšnji popravek SHIFT+F5
Na mesto, kjer ste delali, ko ste dokument nazadnje zapli (po odpiranju dokumenta) SHIFT+F5

PokažiPremikanje po tabeli

Premik Tipke
Na naslednjo celico v vrstici TAB
Na prejšnjo celico v vrstici SHIFT+TAB
Na prvo celico v vrstici ALT+HOME
Na zadnjo celico v vrstici ALT+END
Na prvo celico v stolpcu ALT+PAGE UP
Na zadnjo celico v stolpcu ALT+PAGE DOWN
Na prejšnjo vrstico puščica gor
Na naslednjo vrstico puščica dol
Vrstica navzgor ALT+SHIFT+puščica gor
Vrstica navzdol ALT+SHIFT+puščica dol

PokažiVstavljanje odstavkov in tabulatorjev v tabelo

Element za vstavljanje Tipke
Novi odstavki v celici ENTER
Tabulator v celici CTRL+TAB

PokažiUporaba načina prepisovanja

Če želite spremeniti nastavitve prepisovanja, tako da lahko dostopate do prepisovalnega načina s tipko INSERT, naredite to:

 1. Pritisnite ALT+F, T, da odprete Wordove možnosti.
 2. Pritisnite A, da izberete DODATNO, in nato pritisnite TAB.
 3. Pritisnite ALT+O, da se premaknete na potrditveno polje Uporabi tipko Insert za prepisovalni način.
 4. Če želite potrditi polje, pritisnite preslednico in nato še tipko ENTER.

Če želite vklopiti ali izklopiti prepisovalni način, pritisnite tipko INSERT.

Oblikovanje znakov in odstavkov

PokažiKopiranje oblikovanja

Dejanje Tipke
Kopiranje oblikovanja iz besedila CTRL+SHIFT+C
Uporaba kopiranega oblikovanja v besedilu CTRL+SHIFT+V

PokažiSpreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

 Opomba   Te bližnjice na tipkovnici ne delujejo v celozaslonskem načinu za branje.

Dejanje Tipke
Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave CTRL+SHIFT+F
Povečanje velikosti pisave CTRL+SHIFT+>
Zmanjšanje velikosti pisave CTRL+SHIFT+<
Povečanje velikosti pisave za eno točko CTRL+ALT+SHIFT+9
Zmanjšanje velikosti pisave za eno točko CTRL+ALT+SHIFT+8

PokažiUporaba oblik znakov

Dejanje Tipke
Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov CTRL+D
Spreminjanje črk v velike tiskane ali male tiskane SHIFT+F3
Oblikovanje vseh črk kot velikih tiskanih CTRL+SHIFT+A
Krepko oblikovanje CTRL+B
Podčrtano oblikovanje CTRL+U
Podčrtavanje besed, ne pa tudi presledkov CTRL+SHIFT+W
Dvojno podčrtanje besedila CTRL+SHIFT+D
Uporaba oblikovanja skritega besedila CTRL+SHIFT+H
Ležeče oblikovanje CTRL+I
Oblikovanje črk kot malih tiskanih CTRL+SHIFT+K
Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki) CTRL+enačaj
Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki) CTRL+SHIFT+znak plus
Odstranitev ročnega oblikovanja znakov CTRL+preslednica
Spreminjanje izbora v pisavo Simbol CTRL+SHIFT+Q

PokažiOgled in kopiranje besedilnih oblik

Dejanje Tipke
Prikaz nenatisljivih znakov. CTRL+SHIFT+* (zvezdica na številski tipkovnici ne deluje)
Pregledovanje oblikovanja besedila SHIFT+F1 (nato kliknite besedilo z oblikovanjem, ki ga želite pregledati)
Kopiranje oblikovanja CTRL+SHIFT+C
Lepljenje oblikovanja CTRL+SHIFT+V

PokažiNastavljanje razmika med vrsticami

Dejanje Tipke
Enojni razmik med vrsticami CTRL+1
Dvojni razmik med vrsticami CTRL+2
Nastavitev razmika na 1,5 vrstice CTRL+5
Dodajanje ali odstranjevanje razmika ene vrstice pred odstavkom CTRL+0 (ničla)

PokažiPoravnava odstavkov

Dejanje Tipke
Preklop odstavka med sredinsko poravnavo in levo poravnavo CTRL+E
Preklop odstavka med obojestransko poravnavo in levo poravnavo CTRL+J
Preklop odstavka med desno in levo poravnavo CTRL+R
Leva poravnava odstavka CTRL+L
Zamikanje odstavka z leve CTRL+M
Odstranjevanje zamika odstavka z leve CTRL+SHIFT+M
Ustvarjanje visečega zamika CTRL+T
Zmanjšanje visečega zamika CTRL+SHIFT+T
Odstranitev oblikovanja odstavka CTRL+Q

PokažiUporaba slogov za odstavke

Dejanje Tipke
Odpiranje podokna opravil Uporabi sloge CTRL+SHIFT+S
Odpiranje podokna opravil Slogi ALT+CTRL+SHIFT+S
Zagon samooblikovanja ALT+CTRL+K
Uporaba navadnega sloga CTRL+SHIFT+N
Uporaba sloga »Naslov 1« ALT+CTRL+1
Uporaba sloga »Naslov 2« ALT+CTRL+2
Uporaba sloga »Naslov 3« ALT+CTRL+3

Zapiranje podokna opravil »Slogi«

 1. Če podokno opravil Slogi ni izbrano, pritisnite F6 in ga označite.
 2. Pritisnite tipki CTRL+preslednica.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Zapri in nato pritisnite ENTER.

Vstavljanje in urejanje predmetov

PokažiVstavljanje predmeta

 1. Pritisnite ALT, N, J in nato J, da odprete pogovorno okno Predmet.
 2. Naredite nekaj od tega.
  • Pritisnite puščico dol, da izberete vrsto predmeta, in nato pritisnite ENTER, da ustvarite predmet.
  • Če želite preklopiti na zavihek Ustvari iz datoteke, pritisnite tipki CTRL+TAB; nato pritisnite TAB in vnesite ime datoteke s predmetom, ki ga želite vstaviti, ali poiščite datoteko.

PokažiUrejanje predmeta

 1. Ko je kazalec postavljen levo od predmeta v dokumentu, označite predmet tako, da pritisnete SHIFT+puščica desno.
 2. Pritisnite SHIFT+F10.
 3. Če se želite pomakniti do predmeta Ime predmeta, pritisnite tipko TAB in nato dvakrat pritisnite tipko ENTER.

PokažiVstavljanje grafike SmartArt

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato M in izberite SmartArt.
 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike.
 3. Pritisnite TAB in nato puščične tipke, da izberete grafiko, ki jo želite vstaviti.
 4. Pritisnite tipko ENTER.

PokažiVstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato W, da izberete WordArt.
 2. S puščičnimi tipkami izberite želeni slog WordArta in pritisnite ENTER.
 3. Vnesite želeno besedilo.
 4. Če želite izbrati predmet WordArt, pritisnite tipko ESC, nato s puščičnimi tipkami premaknite predmet.
 5. Če se želite vrniti v dokument, znova pritisnite tipko ESC.

Spajanje dokumentov in polj

PokažiIzvajanje spajanja dokumentov

 Opomba   Če želite uporabiti spodnje bližnjice na tipkovnici, morate biti na zavihku Pošiljanje.

Dejanje Tipke
Predogled spajanja dokumentov ALT+SHIFT+K
Spajanje dokumenta ALT+SHIFT+N
Tiskanje spojenega dokumenta ALT+SHIFT+M
Urejanje podatkovnega dokumenta za spajanje dokumentov ALT+SHIFT+E
Vstavljanje polja za spajanje ALT+SHIFT+F

PokažiDelo s polji

Dejanje Tipke
Vstavljanje polja DATE ALT+SHIFT+D
Vstavljanje polja LISTNUM ALT+CTRL+L
Vstavljanje polja PAGE ALT+SHIFT+P
Vstavljanje polja TIME ALT+SHIFT+T
Vstavljanje praznega polja CTRL+F9
Posodobitev povezanih informacij v Microsoft Wordovem izvornem dokumentu CTRL+SHIFT+F7
Posodabljanje označenih polj F9
Odstranjevanje povezave iz polja CTRL+SHIFT+F9
Preklop med izbrano kodo polja in njenim rezultatom SHIFT+F9
Preklop med vsemi kodami polja in njihovimi rezultati ALT+F9
Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikazuje rezultate polj ALT+SHIFT+F9
Premik na naslednje polje F11
Premik na prejšnje polje SHIFT+F11
Zaklep polja CTRL+F11
Odklep polja CTRL+SHIFT+F11

Jezikovna vrstica

PokažiPrepoznavanje rokopisa

Dejanje Tipke
Preklapljanje med jeziki ali postavitvami tipkovnice Left ALT+SHIFT
Prikaz seznama alternativ popravkov Tipka z logotipom sistema Windows +C
Vklop ali izklop rokopisa Tipka z logotipm sistema Windows +H
Vklop ali izklop urejevalnika z vnosno metodo za japonščino (IME) na tipkovnici s 101 tipko ALT+~
Vklop ali izklop korejskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipko Desni ALT
Vklop ali izklop kitajskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipko CTRL+preslednica

Namigi

 • Kombinacijo tipk za preklapljanje med jeziki ali postavitvami tipkovnic lahko izberete v pogovornem oknu Dodatne nastavitve tipk. Če želite odpreti pogovorno okno Dodatne nastavitve tipk, z desno tipko miške kliknite vrstico Jezik, nato pa kliknite Nastavitve. V razdelku Lastnosti kliknite Nastavitve tipk.
 • Tipka z logotipom sistema Windows tipka z logotipom sistema Windows je pri večini tipkovnic na voljo v spodnji vrstici tipk.

Na vrh strani Na vrh strani

Pregled funkcijskih tipk

PokažiFunkcijske tipke

Dejanje Tipke
Pridobivanje pomoči ali obisk Microsoftovega spletnega mesta Office.com. F1
Premikanje besedila ali grafike F2
Ponovitev zadnjega dejanja F4
Izbiranje ukaza Pojdi na (zavihek Osnovno) F5
Premik v naslednje podokno ali okvir F6
Izbiranje ukaza Črkovanje (zavihek Pregled) F7
Razširjanje izbora F8
Posodobitev označenih polj F9
Prikaz namigov za tipke F10
Premik na naslednje polje F11
Izbiranje ukaza Shrani kot F12

PokažiSHIFT + funkcijska tipka

Dejanje Tipke
Zagon kontekstne pomoči ali razkrivanje oblikovanja SHIFT+F1
Kopiranje besedila SHIFT+F2
Spreminjanje črk v velike tiskane ali male tiskane SHIFT+F3
Ponovitev dejanja Najdi ali Pojdi na SHIFT+F4
Premikanje na zadnjo spremembo SHIFT+F5
Premik na prejšnje podokno ali okvir (po pritisku tipke F6) SHIFT+F6
Izbiranje ukaza Slovar sopomenk (zavihek Pregled, skupina Preverjanje) SHIFT+F7
Zmanjšanje velikosti izbire SHIFT+F8
Preklop med kodo polja in njenim rezultatom SHIFT+F9
Prikaz priročnega menija SHIFT+F10
Premik na prejšnje polje SHIFT+F11
Izbiranje ukaza Shrani SHIFT+F12

PokažiCTRL + funkcijska tipka

Dejanje Tipke
Razširitev ali strnitev traku CTRL+F1
Izbiranje ukaza Predogled tiskanja CTRL+F2
Izrezovanje v konico CTRL+F3
Zapiranje okna CTRL+F4
Premik v naslednje okno CTRL+F6
Vstavljanje praznega polja CTRL+F9
Maksimiziranje okna dokumenta CTRL+F10
Zaklepanje polja CTRL+F11
Izbiranje ukaza Odpri CTRL+F12

PokažiCTRL + SHIFT + funkcijska tipka

Dejanje Tipke
Vstavljanje vsebine konice CTRL+SHIFT+F3
Urejanje zaznamka CTRL+SHIFT+F5
Premik na prejšnje okno CTRL+SHIFT+F6
Posodobitev povezanih informacij v izvornem dokumentu programa Word 2010 CTRL+SHIFT+F7
Razširitev izbire ali bloka CTRL+SHIFT+F8 in nato pritisnite puščično tipko
Odstranjevanje povezave iz polja CTRL+SHIFT+F9
Odklep polja CTRL+SHIFT+F11
Izbiranje ukaza Natisni CTRL+SHIFT+F12

PokažiALT + funkcijska tipka

Dejanje Tipke
Premik na naslednje polje ALT+F1
Ustvarjanje novega gradnika ALT+F3
Izhod iz programa Word 2010 ALT+F4
Obnovitev velikosti okna programa ALT+F5
Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v dokument; velja za pogovorna okna, ki podpirajo to vedenje ALT+F6
Iskanje naslednje pravopisne ali slovnične napake ALT+F7
Zagon makra ALT+F8
Preklop med vsemi kodami polja in njihovimi rezultati ALT+F9
Prikaz podokna opravil Izbira in vidljivost ALT+F10
Prikaz Microsoft Visual Basicove kode ALT+F11

PokažiALT + SHIFT + funkcijska tipka

Dejanje Tipke
Premik na prejšnje polje ALT+SHIFT+F1
Izbiranje ukaza Shrani ALT+SHIFT+F2
Prikaz podokna opravil Raziskovanje ALT+SHIFT+F7
Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikazuje rezultate polj ALT+SHIFT+F9
Prikaz menija ali sporočila za razpoložljivo dejanje ALT+SHIFT+F10
Izbiranje gumba Kazalo vsebine v vsebniku »Kazalo vsebine«, če je ta vsebnik aktiven ALT+SHIFT+F12

PokažiCTRL + ALT + funkcijska tipka

Dejanje Tipke
Prikaz informacij Microsoft System Information CTRL+ALT+F1
Izbiranje ukaza Odpri CTRL+ALT+F2

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Word 2010